Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5 /When we have only a Great Love for Mother Vietnam, then we will have the Vietnam Spring with Freedom and Democracy

When we have only a Great Love for Mother Vietnam, then we will have the Vietnam Spring with Freedom and Democracy
***************************************************When we have only the Vietnam Dream
To share together
Between the 90 million compatriots inside my beloved Homeland
On the great journey to Happiness and Wealth
That is our Great Dream today
When we have only the Vietnam Dream
To share together
Between the 4 million Free Vietnamese outside my beloved Motherland
On the great journey to Freedom and Democracy for a New Vietnam 
That is our Great Dream today

 
When we have only the Vietnam Dream
You, my dear  90 million compatriots inside my beloved Homeland
And us, I and my 4 million Free Vietnamese outside my beloved Motherland
All of You and myself 
So that each hour and each day
Burst with Hope and Joy
 
When we have only the Vietnam Dream
With Happiness and Liberty
One day in the near Future
In a New Vietnam in this 21st Century
When we have only this Vietnam Dream
To live our promises and plus our engagements
With no other spiritual resource
Other than always believing our generous Mother Vietnam's Love
 
When we have only the Vietnam Dream
To furnish with studying well and working hard
And fighting and combatting
Against the pro-china Red dictators' crualty and traitors' ugliness
 
When we have only the Vietnam Dream
As a single Reason
As a single Ideal
And single Belief
 
When we have only the Vietnam Dream
To provide at Dawn and at Dusk
The Old Soldiers living in exile 
In the North America or in the Western Europe
With their longing for returning the Homeland
In a National Reconciliation
When we have only the Vietnam Dream
In Paris, Cali, Washington, London or Berlin
To offer as a prayer in pagoda or in church
To the Motherland's Liberty and the Fatherland's Democracy
As the most simple closing prayer
 
When we have only the Vietnam Dream
To offer to those Prisoners of Conscience 
Whose heroic struggle and combat
Is to look for a New Vietnam
With Freedom and Democracy 
 
When we have only the Vietnam Dream
To show the way towards Human Rights and Civil Rights
And change the course of the saddest fate
For 73 years since that betrayed August or Autumn 
At every crossroad of the uncertain and fortunate Globalization
 
When we have only the Vietnam Dream
To talk to Hate and Division
And just Mother Vietnam's advice
To convince Her 94 million children
Inside or outside the Homeland

 
So, we do have almost nothing
Millions of the Old Soldiers
In Both Sides in the second Civil War
In the Vietnam War in the Cold War
So, we do have almost nothing
Millions of the Old Soldiers
But still the strength to love and to dream
You will have in your hands, in your children's and in your grand-children's
Millions of my dear Old Soldiers in Both Sides
The whole Vietnam and the whole Motherland
The whole Homeland and the whole Fatherland

*

When we have only a Great Love for Mother Vietnam
To share together
Between the 90 million compatriots inside my beloved Fatherland
When we have only a Great Love for Mother Vietnam
To share together
Between the 4 million Free Vietnamese outside my beloved Motherland
On that faraway day of the Great Journey for Freedom 
On the East Sea as Boatpeople
That is our Great Love for Liberty
 
When we have only a Great Love for Mother Vietnam
Our Great Love, yours and mines
So that each second and each minute
Burst with Happiness and Joy
 
When we have only a Great Love for Mother Vietnam
To live our promises and our gratitudes
With no other Spiritual Resource
Than always loving and only loving our Mother Vietnam
 
When we have only a Great Love for Mother Vietnam
To furnish with studying well and working hard
And fighting and combatting
Against the pro-china Red dictators' crualty and traitors' ugliness
 
When we have only a Great Love for Mother Vietnam
As a single Reason
As a single Responsibility
And single Honour
 
When we have only a Great Love for Mother Vietnam
To provide at Dawn and at Dusk
The Old Soldiers living in exile 
In the North America or in the Western Europe
With their longing for returning the Homeland
In a National Reconciliation
When we have only a Great Love for Mother Vietnam
In Paris, Cali, Washington, London or Berlin
To offer as a prayer in pagoda or in church
To the Motherland's Liberty and the Fatherland's Democracy
As the most simple closing prayer
 
When we have only a Great Love for Mother Vietnam
To think of our beloved Prisoners of Conscience 
Whose heroic struggle and combat
Is to look for a New Vietnam
With Freedom and Democracy 
 
When we have only a Great Love for Mother Vietnam
We must work together for millions of Vietnamese Honest Compatriots
Towards the last Shore of Human Rights and Civil Rights
And change the course of the saddest fate
For 73 years since that betrayed August or Autumn 
At every crossroad of the uncertain and fortunate Globalization
 
When we have only a Great Love for Mother Vietnam
To talk to Hate and Division
And just Mother Vietnam's advice
To convince Her 94 million children
Inside or outside the Homeland

 
So, we do have almost nothing
Millions of the Old Soldiers
In Both Sides in the second Civil War
In the Vietnam War in the Cold War
So, we do have almost nothing
Millions of the Old Soldiers
But still the strength to love and to dream
You will have in your hands, in your children's and in your grand-children's
Millions of my dear Old Soldiers in Both Sides
The whole Vietnam and the whole Motherland
The whole Homeland and the whole Fatherland

Waiting for the New Vietnam's Dawn
02h30 - Paris, le 27 janvier 2018
 MILLIONS OF HONEST PEOPLE -  TRIỆU LƯƠNG DÂN


 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain