Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5 /Oh my beloved Hanoi ! Oh my dear Danang ! Oh my dearest Saigon !
Oh my beloved Hanoi ! Oh my dear Danang ! Oh my dearest Saigon !
****************************************************In a corner of the Eden in the East
There is a spark of tenderness
Like a firefly when I was so young there,
In my beloved Homeland
In my heart  and majestically
It fills with both the joyful and the nostalgic 
Purity of miracles
It doesn't look for likenesses
And it doesn't find its likeness,
It is one of a kind, alone and precious.

Hanoi, the Heart of Vietnam

My dear Capital as well as my Hometown always so eager
The Pencil Tower amid the Sword Lake 
A Witness of History that shines in the Eden in the East 
Sacred like Kings Hùng's Temples
Calm and thoughtful in the 21st Century

Hanoi, the Heart of Vietnam
My dear Capital as well as my Hometown always so enthousiast
Generous and welcoming
Hanoi, the Heart of Vietnam
My dear Capital as well as my Hometown always revolts and rebels
 
Hanoi, the Heart of Vietnam
Hanoi, the Brain of Vietnam
Oh Hanoi ! My beloved Hanoi
Be heroic and courage to combat 
Against another Red Cliffs but on the East Sea 
Hanoi, the Heart of Vietnam
Hanoi, the Brain of Vietnam
Oh Hanoi ! My beloved Hanoi
Against the eternal enemy from the North 
Until the Total Victory called the Third Bạch Đằng Victory 
In the 21st Century 

*

In a corner of the Eden on the East Sea
There is a spark of tenderness
Like a firefly when I was still young there,
In my beloved second Hometown
In my heart fills with both the joyful and the nostalgic 
Purity of memories and souvenirs

Danang, the Centre of Vietnam
My dear second Hometown always revolts and rebels
Oh Danang ! My beloved Danang
Be heroic and courage to combat 
Against the pirate nation to liberate the Paracels Islands
Who will come back to the Motherland and Fatherland

Danang, the Centre of Vietnam
Oh Danang ! My beloved Danang
Be heroic and hopeful to fight 
Against the eternal enemy from the North 
Until the Total Victory called the Third Bạch Đằng Victory 
In the 21st Century 

*

In a corner of the Eden on the East 
There was a Pearl of the Far East of tenderness
Like a firefly when I was young there,
In my beloved second Hometown
In my heart fills with both the joyful and the nostalgic 
Purity of memories and souvenirs

Saigon, once upon a time a Pearl of the Far Esat
Oh Saigon ! My beloved Saigon
My dear second Hometown always revolts and rebels
Be heroic and courage to combat 
Against the pirate nation to liberate the Paracels Islands
Who will come back to the Motherland and Fatherland

Saigon, once upon a time a Pearl of the Far Esat
Oh Saigon ! My beloved Saigon
Be heroic and hopeful to fight 
Against the eternal enemy from the North 
Until the Total Victory called the Third Bạch Đằng Victory 
In the 21st Century 


MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE -  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6