Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5 /A flock of BLACK storks are out flying towards California, USA - Un troupeau des cigognes NOIRES sont en train de s'envoler vers Californie, USA


A flock of BLACK storks are out flying towards California, USA
*************************************************Faraway, faraway, 
From my Paris in exile
A flock of storks were out flying,
Leaving rice greenfields behind
Where the strongest storm of post-war corruption

 Faraway, faraway, 
From my Paris in exile
A flock of storks couldn't bear to hold their flight
And finally at the season of migration's end
In the twilight in the middle of California 
Sunny like their Homeland Vietnam

And in the dusk they rose, and flew far, 
To the chinese-speaking countries, now much shorter and shorter
But one old stork stayed on her own, in the rice field, alone, just to wander,
And she cried after them: "Won't you help me, please, my dear children,
My sacrifices were betrayed and it's very hard for me in the daily life !
There's neither force nor strength in me left, 
But I must stay here forever
Because this is my Motherland and Fatherland !"
 
So those young storks all dropped back down, 
Helping their tired old mother
Even though they now know
Getting home would be so much harder and harder
And they fly up again, a quick-winged flock of black storks
And, their old mother with them
They fly on towards Little Saigon, California
 
Faraway, faraway, 
From my Paris in exile
A flock of storks were out flying,
Leaving rice greenfields behind
Where the strongest storm of post-war corruption

 Faraway, faraway, 
From my Paris in exile
A flock of storks couldn't bear to hold their flight
And finally at the season of migration's end
In the twilight in the middle of California 
Sunny like their Homeland Vietnam

Faraway, faraway, 
From my Paris in exile
A flock of storks were out flying,
Leaving rice greenfields behind
Where the strongest storm of post-war corruption


 Faraway, faraway, 
From my Paris in exile
A flock of storks couldn't bear to hold their flight
And finally at the season of migration's end
In the twilight in the middle of California 
Sunny like their Homeland Vietnam


MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE -  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT


Un troupeau des cigognes NOIRES sont en train de s'envoler vers Californie, USA
**************************************************


Bien loin, bien loin d'ici, 
Ma terre en exil
Les troupeaux des cigognes ont pris les airs,
Abandonnant les champs verts 
Où ragent les tempêtes de corruption après-guerre

Bien loin, bien loin d'ici,
Ma terre en exil
Les troupeaux des cigognes épuisées de leur voyage
Se sont posées enfin à la saison de migration
Une crépuscule au cœur de la Californie
Ensoleillée comme leurs pays natal Vietnam 

 
Comme elles reprenaient leur vol 
Vers les pays sinophones lointain à l'aube
Une seule vieille Cigogne est restée désemparée au sol, et errante
Criant à ses enfants « Aidez-moi, ô mes chers enfants, je vous prie,
Mes sacrifices ont été trahies, je ne puis m'élever dans la vie quotidienne ! »
 

Ils sont descendus apporter leur aide à leur vieille Mère
Bien que sachant le but ainsi plus difficile à atteindre.
Et volant à nouveau dans un bruissement d'ailes rapides,
En soutenant leur vieille Mère, ils ont regagné les nuages.
 
Bien loin, bien loin d'ici, 
Ma terre en exil
Les troupeaux des cigognes ont pris les airs,
Abandonnant les champs verts 
Où ragent les tempêtes de corruption après-guerre

Bien loin, bien loin d'ici,
Ma terre en exil
Les troupeaux des cigognes épuisées de leur voyage
Se sont posées enfin à la saison de migration
Une crépuscule au cœur de la Californie
Ensoleillée comme leurs pays natal Vietnam 

Bien loin, bien loin d'ici, 
Ma terre en exil
Les troupeaux des cigognes ont pris les airs,
Abandonnant les champs verts 
Où ragent les tempêtes de corruption après-guerre
Bien loin, bien loin d'ici,
Ma terre en exil
Les troupeaux des cigognes épuisées de leur voyage
Se sont posées enfin à la saison de migration
Une crépuscule au cœur de la Californie
Ensoleillée comme leurs pays natal Vietnam 

 MILLIONS DE GENS HONNÊTES VIETNAMIENS - TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain