Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5 /My dear young Sisters and Brothers, we must together struggle and fight for a New Vietnam

My dear young Sisters and Brothers, we must together struggle and fight for a New Vietnam 
************************************************ 


 

Today every Vietnamese gets right
To decide his own destiny
So arm in arm
And so hands in hands
Even with arms it's necessary
We'll fight this struggle for a New Vietnam
With Freedom and Liberty
With Human Rights and Civil Rights
Because this is the only way 
We can overcome our big social troubles
At the Present and in the Future

So my dear young Sisters !
You're right, you're good
You're intelligent, you're noble !
You must fight, we'll have to fight
You must fight for your rights :
Your Human Rights and Civil Rights
You must fight for the Vietnam Spring :
With Freedom and Liberty
With Social Justice and Happiness


So my dear young Sisters !
You must fight organize for this struggle
In the best way in the Vietnamese way 
As our heroic and brave Ancestors organized
To deafeat the Mongol Empire three times
So my dear young Sisters !
You must fight organize for this struggle
In the best way in the Vietnamese way, yeah.
So that you will throw the pro-china Red dictators
And traitors into the dustbin of History in the near Future

No more internal power conflicts
So you, my dear young Sisters
You must come together to overcome the biggest social troubles :
Against the corruptions
From the pro-china Red dictators and traitors
Soon we'll find out who are the real Leaders
Because I don't want millions of my compatriots
To be contrary and deceived 
 
To divide can only tear us apart in a great Democratic Movement
In everybody's chest – there's a Great Heart 
Beating only for Mother Vietnam 
And the Vietnam Spring for Her and for ourselves
So soon we'll find out who are the real Fighters for Democracy
And I don't want millions of  my dear comptratiots
To be tricked by Beijing and the pro-china Red traitors

Today every Vietnamese gets right
To decide his own destiny,
So arm in arm
And so hands in hands
Even with arms it's necessary
We'll fight this struggle for a New Vietnam
With Freedom and Liberty
With Human Rights and Civil Rights
Because this is the only way 
We can overcome our big social troubles
At the Present and in the Future

So my dear young Brothers !
You're right, you're good
You're intelligent, you're noble !
You must fight, we'll have to fight
You must fight for your rights :
Your Human Rights and Civil Rights
You must fight for the Vietnam Spring :
With Freedom and Liberty
With Social Justice and HappinessSo my dear young Sisters and Brothers !
You must fight organize for this struggle
In the best way in the Vietnamese way 
As our heroic and brave Ancestors organized
To deafeat the Mongol Empire three times
So my dear young Sisters and Brothers !
You must fight organize for this struggle
In the best way in the Vietnamese way, yeah.
So that you will throw the pro-china Red dictators
And traitors into the dustbin of History in the near Future

To divide can only tear us apart in a great Democratic Movement
In everybody's chest – there's a Great Heart 
Beating only for Mother Vietnam 
And the Vietnam Spring for Her and for ourselves
So soon we'll find out who are the real Fighters for Democracy
And I don't want millions of  my dear comptratiots
To be tricked by Beijing and the pro-china Red traitors


No more internal power conflicts
So you, my dear young Sisters and Brothers
You must come together to overcome the biggest social troubles :
Against the corruptions
From the pro-china Red dictators and traitors
Soon we'll find out who are the real Leaders
Because I don't want millions of my compatriots
To be contrary and deceived 
 
So my dear young Sisters and Brothers !
You're right, you're good
You're intelligent, you're noble !
You must fight, we'll have to fight
You must fight for your rights :
Your Human Rights and Civil Rights
You must fight for the Vietnam Spring :
With Freedom and Liberty
With Social Justice and Happiness


To divide can only tear us apart in a great Democratic Movement
In everybody's chest – there's a Great Heart 
Beating only for Mother Vietnam 
And the Vietnam Spring for Her and for ourselves
So soon we'll find out who are the real Fighters for Democracy
And I don't want millions of  my dear comptratiots
To be tricked by Beijing and the pro-china Red traitors

So my dear young Sisters and Brothers !
You're right, you're good
You're intelligent, you're noble !
You must fight, we'll have to fight
You must fight for your rights :
Your Human Rights and Civil Rights
You must fight for the Vietnam Spring :
With Freedom and Liberty
With Social Justice and Happiness

 So my dear young Sisters and Brothers !
You must fight organize for this struggle
In the best way in the Vietnamese way 
As our heroic and brave Ancestors organized
To deafeat the Mongol Empire three times
So my dear young Sisters and Brothers !
You must fight organize for this struggle
In the best way in the Vietnamese way, yeah.
So that you will throw the pro-china Red dictators
And traitors into the dustbin of History in the near Future


MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE  -  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain