Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5 /Yes, all Vietnamese People we could die, we can die, we will die for defending Mother Vietnam

Yes, all Vietnamese People we could die, we can die, we will die for defending Mother Vietnam 
**************************************************** 
The saddest Tears
Appeared in Mother Vietnam's eyes…
These most sorrowful tears
She seems like to suffer maximum …
What could I feel more
I see
Yes, I see it :
She loves her five million her beloved children 
Living in exile ouside their Homeland
Yes, She does love us
We see it
Yes, we do see it.


The saddest Tears
Appeared in Mother Vietnam's eyes…
These most sorrowful tears
She seems like to suffer maximum …
What could I feel more
I see
Yes, I see it :
She loves her ninety-five million beloved children 
Living in exile even inside their own Motherland
Yes, She does love us
We see it
Yes, we do see it.


What could I feel more
I see
Yes, I see it :
Just for the greatest moment
Mother Vietnam's Heart's pulses
In synchronization with 
One hundred million her children's hearts' pulses !…
Yes, She does love us
We see it
Yes, we do see it.


What could I feel more
I see
Yes, I see it :
Just for the greatest moment
Mother Vietnam's Sighs
In synchronization with 
One hundred million her children's sighs !…
Yes, She does love us
We see it
Yes, we do see it.Oh Her Heartbeats !
We, hundred thousands of Old Soldiers in exile
We do hear our Mother Vietnam's Heartbeats 

Oh Kings HÙNG, Founders of Vietnam !
We, hundred thousands of Old Soldiers in exile
We are ready to combat at the last blood drops
To defense our beloved Motherland and our dear Fatherland 
Against the eternal enemy from the North
Now invading our own East Sea 

Oh Kings HÙNG, Founders of Vietnam !
We, hundred thousands of Old Soldiers in exile
Yes we could die, we could die 
More Mother Vietnam does never ask, 
Although She does not ask

Oh Kings HÙNG, Founders of Vietnam !
We, hundred thousands of Old Soldiers in exile
Yes we could die, we could die 
More Mother Vietnam does never ask, 
Although She does not ask

Yes we could die, we could die for defending Mother Vietnam
We, hundred thousands of Old Soldiers in exile
As we, millions of Young Soldiers under the Yellow Flag
Once upon a Time in the Cold War of the 20th Century
Combatting for Independence and Freedom 
Combatting for Democracy and Liberty 

Oh Kings HÙNG, Founders of Vietnam !
We, hundred thousands of Old Soldiers in exile
Yes we could die, we could die 
More Mother Vietnam does never ask, 
Although She does not ask

Yes we could die, we could die 
For defending Mother Vietnam
Yes we could die, we could die 
For defending our beloved Motherland and our dear Fatherland 
Against the eternal enemy from the North
Now invading our own East Sea 

Oh Kings HÙNG, Founders of Vietnam !
Yes I could die, I could die for defending Mother Vietnam
Oh Kings HÙNG, Founders of Vietnam !
We, hundred thousands of Old Soldiers in exile
Yes we could die, we could die for defending Mother Vietnam
As we, millions of Young Soldiers under the Yellow Flag
Once upon a Time in the Cold War of the 20th Century
Combatting for Independence and Freedom 
Combatting for Democracy and Liberty 

  
Oh Kings HÙNG, Founders of Vietnam !
Yes all Vietnamese People we could die, 
We can die, we will die for defending Mother Vietnam
Against the eternal enemy from the North
Now invading our own East Sea MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE  -  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6