Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5 /The Boatpeople's Vietnamese Fate
 The Boatpeople's Vietnamese Fate
******************************************


https://www.youtube.com/watch?v=OuUxD01xW_Q 
Nghiêm Phú Phi & Kim Tước - Lệ Biển (Ocean Tears) / Thơ Ngô Đình Vận, Nhạc Lại Minh Thuận


Fate was born on Black April 30th 1975
When the History Storm barely stirred
And the Earthquake destroyed the Motherland
Destiny was born on Black April 30th 1975
When the History Tornado barely stirred
And the Red tsunami destroyed the Fatherland
On the Freedom Journey of a small fishing boat
In the chest of a young boatman
While sorrowful he sang silently
When his fragile boat was lost in the high open East Sea
While sorrowful he sang silently
When his fragile boat was lost in the Pacific Ocean
Oh, what imense beauty !
My Homeland, my valley and my Red River and Mekong deltas
Of tremendous rice greenfields with the flocks of white forks
Do you see lands of Vietnam
Yellow sands of Vietnam
Amazing vision blinded by tears
Of a young boatman
Among millions of boatpeople
In the mouth of a boatman
In the fragile fishing boat
The hurtful song fading
«Con thuyền không bến -  a boat wihout port»
With the piercing desires of Liberty and Freedom


https://www.youtube.com/watch?v=5ObYbyCsMB4 
Con thuyền không bến 


From the lips burning with Passion
Who kiss the sea air and nothing more
Even he was lost at Dusk in the twilight
Farewell Mother, farewell Father
Keep this well in his heart and on his mind
That he made this vow:
Either he will do his best
With millions of young vietnamese
To make the Vietnam Spring into the reality
Or he disappeared in the sea storm
On the Freedom Journey of a small fishing boat
In the chest of a young boatman
While sorrowful he sang silently
When his fragile boat was lost in the high open East Sea
While sorrowful he sang silently
When his fragile boat was lost in the Pacific Ocean
Oh, what imense beauty !
My Homeland, my valley and my Red River and Mekong deltas
Of tremendous rice greenfields with the flocks of white forks
Do you see lands of Vietnam
Yellow sands of Vietnam
Amazing vision blinded by tears
Of a young boatman
Among millions of boatpeople
In the mouth of a boatman
In the fragile fishing boat
The hurtful song fading
«Con thuyền không bến -  a boat wihout port»
With the piercing desires of Liberty and Freedom
From the lips burning with Passion
Who kiss the sea air and nothing more

https://www.youtube.com/watch?v=adWxTb6MjeE 
Thuyền viễn xứ- Phạm Duy- Lệ Thu


Even he was lost at Dusk in the twilight
Farewell Mother, farewell Father
Keep this well in his heart and on his mind

MILLIONS OF HONEST VIETNAMESE PEOPLE - TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain