Les plus belles chansons sur MAMAN et PAPA - The most beautiful songs about MOTHER and FATHER


Une maman - đã đọc : 522 lần


Pour toi Maman - đã đọc : 542 lần


Pour l'amour d'une mère - đã đọc : 557 lần


Poème à maman - đã đọc : 520 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 562 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 519 lần


Christophe Maé: Maman - - đã đọc : 521 lần


Maman - đã đọc : 667 lần


Maman ... - đã đọc : 754 lần


Les roses blanches - đã đọc : 730 lần


Mon vieux - đã đọc : 698 lần


Maman THE BEST - đã đọc : 612 lần


Christophe - Mère tu es la seule - đã đọc : 622 lần


Je T'aime Maman - đã đọc : 625 lần


Always Love You (Mother's Day Song) - Tori Kelly Original - đã đọc : 614 lần


Mama EXO - đã đọc : 642 lần


Roméo - Maman - đã đọc : 653 lần


Quand maman reviendra - đã đọc : 681 lần


Maman - đã đọc : 682 lần


Mamie Blue - đã đọc : 691 lần


Les yeux de ma mère - đã đọc : 704 lần


Cadeau - đã đọc : 712 lần


La fille aux yeux clairs - đã đọc : 653 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 724 lần


Ma mère chantait toujours - đã đọc : 774 lần


Dance With My Father - Une Danse Avec Mon Père - đã đọc : 694 lần


Mama - đã đọc : 692 lần


Mon père - My father EXO - đã đọc : 724 lần


Les yeux de mon père - EXO - đã đọc : 714 lần


Mon Fils Michel Sardou EXO - đã đọc : 679 lần


Joe Dassin - À mon fils EXO - đã đọc : 727 lần


The baby - Le bébé EXO - đã đọc : 686 lần


She's Everything - Elle est tout pour moi - đã đọc : 807 lần


Mama Tried - Maman essaya OK le 08 Août - đã đọc : 713 lần


In my daughter's eyes - đã đọc : 684 lần


Als die alte Mutter / Songs my mother taught me/ Quand ma vieille mère - đã đọc : 695 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 694 lần


MUTTER - Mother - Mère - đã đọc : 740 lần


Claude François - Le téléphone pleure - 1977 - đã đọc : 712 lần


Vitas - Mama - đã đọc : 674 lần


Mama - đã đọc : 642 lần


Papa - đã đọc : 615 lần


Father And Son - Père Et Fils - đã đọc : 634 lần


My son, my son - đã đọc : 633 lần


Songs My Mother Taught Me - đã đọc : 622 lần


Mutter - Mère - Mother - đã đọc : 782 lần


♥ ♥ ♥ Sergey Esenin : Письмо к матери - Lettre à ma Mère - Letter To Mother ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 1183 lần


Je Voyage : Charles & Katia Aznavour - đã đọc : 596 lần


Hier encore : Aznavour + Daughter + Granddaughter - đã đọc : 623 lần


Mutter - Maman - đã đọc : 623 lần


Mutter, hast du mir vergeben - Mother, you have forgiven me ? - đã đọc : 598 lần


Sang Pour Sang - Blood for blood THE BEST - đã đọc : 670 lần


Maman - đã đọc : 598 lần


World Teachers' Day 2009 Theme Song - đã đọc : 592 lần


Mon Père disait - My father used to say - đã đọc : 647 lần


Lynda Lemay - Le plus fort, c'est mon père - đã đọc : 678 lần


Une mère - đã đọc : 646 lần


Dis-moi dis papa - đã đọc : 627 lần


À mon père - đã đọc : 622 lần


À propos de mon père - đã đọc : 635 lần


Chantons ensemble la même chanson THE BEST - đã đọc : 612 lần


Papa, dis- le Moi ! THE BEST - đã đọc : 613 lần


Mama - Il Divo - đã đọc : 602 lần


Papa - đã đọc : 626 lần


Si Maman Si - đã đọc : 610 lần


Father, son - đã đọc : 588 lần


Father and Son - đã đọc : 594 lần


This is to mother you - đã đọc : 601 lần


Pais e Filhos - Les parents et les enfants - đã đọc : 674 lần


Home - chez moi - đã đọc : 590 lần


Колыбельная медведицы - Mamma bear's lullaby - đã đọc : 595 lần


Heintje - Mama (German & english version) - đã đọc : 609 lần


Heintje - Mamatschi - đã đọc : 622 lần


Wo Bist Du Mama ? Où es-tu maman ? - đã đọc : 598 lần


J'aime papa, j'aime maman - đã đọc : 598 lần


Je t'aime bien papa - đã đọc : 587 lần


Ca Fait Mal - đã đọc : 587 lần


Mistral Gagnant - Winning Mistral - đã đọc : 776 lần


Sinead O'Connor - Mother - đã đọc : 572 lần


Ma Fille - My daughter - đã đọc : 643 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 591 lần


Les lèvres de ma mère - đã đọc : 649 lần


Motherland - La Terre Mère - đã đọc : 574 lần


Natalie Merchant – Motherland - đã đọc : 700 lần


Mon vieux - đã đọc : 616 lần


Song for My Father - đã đọc : 584 lần


Dear Dad - đã đọc : 563 lần


My Father's Eyes - Les Yeux De Mon Père - đã đọc : 595 lần


My Heart Belongs To Daddy - Mon Coeur Est À Papa - đã đọc : 575 lần


Mon papa à moi est un gangster - đã đọc : 640 lần


Papa Maman - đã đọc : 564 lần


Toi qui manques à ma vie! - đã đọc : 601 lần


Ma vie est un jeu d'échec Maman - đã đọc : 652 lần


Ce père que je n'ai jamais eu - đã đọc : 594 lần


L'Indifférence - đã đọc : 621 lần


Mourir auprès de mon amour - đã đọc : 594 lần


De la haut - đã đọc : 588 lần


Dites moi ma mère - đã đọc : 605 lần


Papa - đã đọc : 586 lần


Мама - Mother - đã đọc : 580 lần


Мама - Мама - đã đọc : 613 lần


Thank you for being my Dad - đã đọc : 589 lần


Daddy's Song - đã đọc : 592 lần


My Father's Son - đã đọc : 589 lần


Daddyʼs Song - đã đọc : 557 lần


My father's eyes - đã đọc : 579 lần


You're My Hero - đã đọc : 564 lần


Through The Eyes Of My Father - đã đọc : 585 lần


Oh mein Papa - Oh, my pa-pa - đã đọc : 620 lần


Daddy's Eyes by Jim Chase and sung by Laura Walker. - đã đọc : 629 lần


Father's Love - đã đọc : 567 lần


Father and Son - Père et fils - đã đọc : 634 lần


Sing Me A Song Again, Daddy - đã đọc : 592 lần


Si maman si - đã đọc : 551 lần


Maman - Người mẹ hiền yêu dấu - đã đọc : 608 lần


Gute Nacht, Mutter - đã đọc : 566 lần


Schreit den Namen meiner Mutter - Scream the name of my mother who held me - đã đọc : 618 lần


Mama - Fur dich Mama - đã đọc : 576 lần


A Letter From a Soldier (1966) Vietnam - đã đọc : 589 lần


Andrea Berg - Mama - đã đọc : 537 lần


O Mio Babbino Caro - Oh mon papa chéri, - đã đọc : 616 lần


A Mon Père - đã đọc : 540 lần


Top 10 Songs about Boston - đã đọc : 565 lần


Oh mon papa - Oh mein Papa - Oh my father - đã đọc : 673 lần


O maman - đã đọc : 566 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 597 lần


Viens maman on va danser - đã đọc : 561 lần


Motherland - đã đọc : 569 lần


My Little Girl - đã đọc : 594 lần


Millésime - đã đọc : 649 lần


Mama Corsica - đã đọc : 580 lần


Mon fils - đã đọc : 560 lần


Les yeux de mon père - đã đọc : 577 lần


Tu Seras Un Homme - đã đọc : 552 lần


Papa - đã đọc : 539 lần


Мама - первое слово, главное слово - My mother is the first word, the main word - đã đọc : 618 lần


Que sera, sera (What will be, will be) - Que Sera Sera (arrivera ce qui doit arriver ?) - đã đọc : 593 lần


Алло, мам! - Hello, Mom - đã đọc : 538 lần


Mamma - đã đọc : 581 lần


Мама - đã đọc : 543 lần


Mi viejo - Mon père - đã đọc : 554 lần


Que falta me hace mi padre + Que mon père me fait un manque - đã đọc : 545 lần


Papá - đã đọc : 561 lần


Un mensaje a mi Mama y mi Papa - đã đọc : 551 lần


Мама * * * * - đã đọc : 544 lần


Dear Father - đã đọc : 576 lần


Ma fille * * * - đã đọc : 528 lần


Le petit garçon - đã đọc : 501 lần


Wir zwei allein heut nacht - Nous avons deux nuits d'aujourd'hui seul * * * - đã đọc : 543 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 534 lần


Mother - John Lennon * * * - đã đọc : 519 lần


♥ ♥ ♥ РIДНА МАТИ МОЯ - MẸ YÊU DẤU CỦA TÔI - МАТЬ РОДНАЯ МОЯ ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 615 lần


МОЛИТВА МАТЕРИ - đã đọc : 530 lần


МАМА, МИЛАЯ МАМА... - đã đọc : 499 lần


Мама Mama * * * - đã đọc : 544 lần


Nana Mouskouri & Lénou - Duo - Tous les Arbres Sont en Fleurs * * * - đã đọc : 527 lần


Sweet Child O'Mine - Ma Douce Enfant * * * 1 - đã đọc : 562 lần


Le coeur d'une mère - đã đọc : 533 lần


Quand je ne serai plus là !! - đã đọc : 637 lần


Et mon père - đã đọc : 532 lần


Mammy blue * * * 1 - đã đọc : 513 lần


Слово "мама" дорогое - The word "mother" is expensive * * * 1 - đã đọc : 490 lần


Sylvie Vartan : Darina - đã đọc : 551 lần


Oh mon papa - đã đọc : 506 lần


Maman + Viens maman on va danser - đã đọc : 530 lần


Parler à mon père * * * - đã đọc : 551 lần


Stromae - Papaoutai * * * - đã đọc : 492 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère *** - đã đọc : 486 lần


Poema de Amor : El Padre - đã đọc : 639 lần


Tears In Heaven - Larmes Au Paradis * * * - đã đọc : 476 lần


A Parent's Wish - For My Children - đã đọc : 577 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 447 lần


Dear Mama - Chère Maman - đã đọc : 459 lần


1 * Mother * * * * * - đã đọc : 421 lần


1 * Mother - Maman * * * * * - đã đọc : 467 lần


1 * Mama * * * * * - đã đọc : 403 lần


1 * Twinkle Twinkle Little Star * * * * * - đã đọc : 424 lần


♫ Roney's Baby Lullaby 'Orchestrated' ♫ - đã đọc : 417 lần


Céline Dion - Parler à mon père - đã đọc : 359 lần


Dance with my father - đã đọc : 336 lần


Les Yeux De Ma Mère - đã đọc : 364 lần


Jacques Brel - Quand Maman reviendra - đã đọc : 347 lần


1 * かあさんの歌 - Song of the mother - Ma mère * * * - đã đọc : 355 lần


1 * Mama, mama * * * - đã đọc : 376 lần


1 * Mamatschi * * * - đã đọc : 351 lần


1 * Si maman si * * * - đã đọc : 348 lần


1 * O Mio Babbino Caro - Oh My Dear Papa * * * - đã đọc : 328 lần


La plus belle Maman - đã đọc : 322 lần


1 * Christophe - Maman * * * - đã đọc : 361 lần


Como nossos pais - Just like our parents - đã đọc : 360 lần


La mamma - The Mother - đã đọc : 313 lần


Mon vieux - My old man - Mein Alter - đã đọc : 362 lần


Et mon père - đã đọc : 323 lần


Arabic : Ummi - Mom - đã đọc : 320 lần


1 * Oh mein Papa * * * - đã đọc : 312 lần


Papa Loved Mama - đã đọc : 333 lần


1 * Mom - Mamá * * * - đã đọc : 301 lần


1 * Ты слышишь мама,мама - You hear Mom, Mom * * * - đã đọc : 315 lần


Letters from Home - đã đọc : 308 lần


1 * Papa - Cha Tôi * * * - đã đọc : 301 lần


1 * かあさんの歌(歌詞付) My Dear Old Mom's Song * * * - đã đọc : 305 lần


♥ ♥ ♥ Мама - Мама ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 252 lần


She Loved A Lot In Her Time - đã đọc : 239 lần


Perce les Nuages - Break through the clouds - đã đọc : 255 lần


♥ ♥ ♥ List do M. - Letter to Maman ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 255 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная - Lullaby ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 261 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная "За печкою поет сверчок" Lullaby about Сricket ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 227 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Ôi Cha yêu quý của con - O mon cher petit papa - O my beloved Father ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 196 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 190 lần


♥ ♥ ♥ **** O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! **** ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 185 lần


Si Seulement Je Pouvais Lui Manquer - đã đọc : 162 lần


Toi là-haut - đã đọc : 163 lần


♥ ♥ ♥ - Les Yeux de ma Mere - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 176 lần


♥ ♥ ♥ Thank you for being my Dad (Song for Dad) ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 157 lần


♥ ♥ ♥ Uudam : Mother in the dream - Mẹ Trong Giấc Mơ Con - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 126 lần


♥ ♥ ♥ Papa - Paul Anka ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 29 lần


♥ ♥ ♥ Charles Aznavour - La Mama + Mama - Connie Francis ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 31 lần


Спи, моя радость, усни текст песни - Sleep, my love, sleep! - đã đọc : 23 lần

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons sur MAMAN et PAPA - The most beautiful songs about MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5