Les plus belles chansons sur MAMAN et PAPA - The most beautiful songs about MOTHER and FATHER


Une maman - đã đọc : 440 lần


Pour toi Maman - đã đọc : 465 lần


Pour l'amour d'une mère - đã đọc : 477 lần


Poème à maman - đã đọc : 438 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 482 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 435 lần


Christophe Maé: Maman - - đã đọc : 447 lần


Maman - đã đọc : 598 lần


Maman ... - đã đọc : 681 lần


Les roses blanches - đã đọc : 650 lần


Mon vieux - đã đọc : 597 lần


Maman THE BEST - đã đọc : 534 lần


Christophe - Mère tu es la seule - đã đọc : 539 lần


Je T'aime Maman - đã đọc : 555 lần


Always Love You (Mother's Day Song) - Tori Kelly Original - đã đọc : 533 lần


Mama EXO - đã đọc : 554 lần


Roméo - Maman - đã đọc : 583 lần


Quand maman reviendra - đã đọc : 609 lần


Maman - đã đọc : 614 lần


Mamie Blue - đã đọc : 618 lần


Les yeux de ma mère - đã đọc : 602 lần


Cadeau - đã đọc : 632 lần


La fille aux yeux clairs - đã đọc : 573 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 641 lần


Ma mère chantait toujours - đã đọc : 690 lần


Dance With My Father - Une Danse Avec Mon Père - đã đọc : 621 lần


Mama - đã đọc : 620 lần


Mon père - My father EXO - đã đọc : 647 lần


Les yeux de mon père - EXO - đã đọc : 628 lần


Mon Fils Michel Sardou EXO - đã đọc : 600 lần


Joe Dassin - À mon fils EXO - đã đọc : 644 lần


The baby - Le bébé EXO - đã đọc : 601 lần


She's Everything - Elle est tout pour moi - đã đọc : 724 lần


Mama Tried - Maman essaya OK le 08 Août - đã đọc : 638 lần


In my daughter's eyes - đã đọc : 605 lần


Als die alte Mutter / Songs my mother taught me/ Quand ma vieille mère - đã đọc : 632 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 619 lần


MUTTER - Mother - Mère - đã đọc : 673 lần


Claude François - Le téléphone pleure - 1977 - đã đọc : 632 lần


Vitas - Mama - đã đọc : 610 lần


Mama - đã đọc : 564 lần


Papa - đã đọc : 538 lần


Father And Son - Père Et Fils - đã đọc : 546 lần


My son, my son - đã đọc : 565 lần


Songs My Mother Taught Me - đã đọc : 557 lần


Mutter - Mère - Mother - đã đọc : 709 lần


♥ ♥ ♥ Sergey Esenin : Письмо к матери - Lettre à ma Mère - Letter To Mother ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 1109 lần


Je Voyage : Charles & Katia Aznavour - đã đọc : 524 lần


Hier encore : Aznavour + Daughter + Granddaughter - đã đọc : 552 lần


Mutter - Maman - đã đọc : 554 lần


Mutter, hast du mir vergeben - Mother, you have forgiven me ? - đã đọc : 521 lần


Sang Pour Sang - Blood for blood THE BEST - đã đọc : 586 lần


Maman - đã đọc : 514 lần


World Teachers' Day 2009 Theme Song - đã đọc : 513 lần


Mon Père disait - My father used to say - đã đọc : 576 lần


Lynda Lemay - Le plus fort, c'est mon père - đã đọc : 606 lần


Une mère - đã đọc : 572 lần


Dis-moi dis papa - đã đọc : 557 lần


À mon père - đã đọc : 551 lần


À propos de mon père - đã đọc : 553 lần


Chantons ensemble la même chanson THE BEST - đã đọc : 535 lần


Papa, dis- le Moi ! THE BEST - đã đọc : 536 lần


Mama - Il Divo - đã đọc : 523 lần


Papa - đã đọc : 544 lần


Si Maman Si - đã đọc : 531 lần


Father, son - đã đọc : 512 lần


Father and Son - đã đọc : 520 lần


This is to mother you - đã đọc : 526 lần


Pais e Filhos - Les parents et les enfants - đã đọc : 619 lần


Home - chez moi - đã đọc : 525 lần


Колыбельная медведицы - Mamma bear's lullaby - đã đọc : 523 lần


Heintje - Mama (German & english version) - đã đọc : 538 lần


Heintje - Mamatschi - đã đọc : 552 lần


Wo Bist Du Mama ? Où es-tu maman ? - đã đọc : 531 lần


J'aime papa, j'aime maman - đã đọc : 525 lần


Je t'aime bien papa - đã đọc : 509 lần


Ca Fait Mal - đã đọc : 517 lần


Mistral Gagnant - Winning Mistral - đã đọc : 703 lần


Sinead O'Connor - Mother - đã đọc : 494 lần


Ma Fille - My daughter - đã đọc : 563 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 517 lần


Les lèvres de ma mère - đã đọc : 551 lần


Motherland - La Terre Mère - đã đọc : 500 lần


Natalie Merchant – Motherland - đã đọc : 602 lần


Mon vieux - đã đọc : 536 lần


Song for My Father - đã đọc : 512 lần


Dear Dad - đã đọc : 491 lần


My Father's Eyes - Les Yeux De Mon Père - đã đọc : 523 lần


My Heart Belongs To Daddy - Mon Coeur Est À Papa - đã đọc : 506 lần


Mon papa à moi est un gangster - đã đọc : 566 lần


Papa Maman - đã đọc : 494 lần


Toi qui manques à ma vie! - đã đọc : 527 lần


Ma vie est un jeu d'échec Maman - đã đọc : 561 lần


Ce père que je n'ai jamais eu - đã đọc : 511 lần


L'Indifférence - đã đọc : 545 lần


Mourir auprès de mon amour - đã đọc : 513 lần


De la haut - đã đọc : 510 lần


Dites moi ma mère - đã đọc : 511 lần


Papa - đã đọc : 505 lần


Мама - Mother - đã đọc : 508 lần


Мама - Мама - đã đọc : 539 lần


Thank you for being my Dad - đã đọc : 507 lần


Daddy's Song - đã đọc : 503 lần


My Father's Son - đã đọc : 501 lần


Daddyʼs Song - đã đọc : 486 lần


My father's eyes - đã đọc : 494 lần


You're My Hero - đã đọc : 482 lần


Through The Eyes Of My Father - đã đọc : 510 lần


Oh mein Papa - Oh, my pa-pa - đã đọc : 528 lần


Daddy's Eyes by Jim Chase and sung by Laura Walker. - đã đọc : 544 lần


Father's Love - đã đọc : 492 lần


Father and Son - Père et fils - đã đọc : 534 lần


Sing Me A Song Again, Daddy - đã đọc : 511 lần


Si maman si - đã đọc : 479 lần


Maman - Người mẹ hiền yêu dấu - đã đọc : 521 lần


Gute Nacht, Mutter - đã đọc : 504 lần


Schreit den Namen meiner Mutter - Scream the name of my mother who held me - đã đọc : 553 lần


Mama - Fur dich Mama - đã đọc : 505 lần


A Letter From a Soldier (1966) Vietnam - đã đọc : 513 lần


Andrea Berg - Mama - đã đọc : 461 lần


O Mio Babbino Caro - Oh mon papa chéri, - đã đọc : 535 lần


A Mon Père - đã đọc : 486 lần


Top 10 Songs about Boston - đã đọc : 483 lần


Oh mon papa - Oh mein Papa - Oh my father - đã đọc : 594 lần


O maman - đã đọc : 484 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 511 lần


Viens maman on va danser - đã đọc : 480 lần


Motherland - đã đọc : 492 lần


My Little Girl - đã đọc : 513 lần


Millésime - đã đọc : 553 lần


Mama Corsica - đã đọc : 499 lần


Mon fils - đã đọc : 473 lần


Les yeux de mon père - đã đọc : 501 lần


Tu Seras Un Homme - đã đọc : 472 lần


Papa - đã đọc : 465 lần


Мама - первое слово, главное слово - My mother is the first word, the main word - đã đọc : 546 lần


Que sera, sera (What will be, will be) - Que Sera Sera (arrivera ce qui doit arriver ?) - đã đọc : 500 lần


Алло, мам! - Hello, Mom - đã đọc : 486 lần


Mamma - đã đọc : 509 lần


Мама - đã đọc : 479 lần


Mi viejo - Mon père - đã đọc : 485 lần


Que falta me hace mi padre + Que mon père me fait un manque - đã đọc : 473 lần


Papá - đã đọc : 475 lần


Un mensaje a mi Mama y mi Papa - đã đọc : 472 lần


Мама * * * * - đã đọc : 484 lần


Dear Father - đã đọc : 489 lần


Ma fille * * * - đã đọc : 451 lần


Le petit garçon - đã đọc : 431 lần


Wir zwei allein heut nacht - Nous avons deux nuits d'aujourd'hui seul * * * - đã đọc : 476 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 455 lần


Mother - John Lennon * * * - đã đọc : 446 lần


♥ ♥ ♥ РIДНА МАТИ МОЯ - MẸ YÊU DẤU CỦA TÔI - МАТЬ РОДНАЯ МОЯ ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 545 lần


МОЛИТВА МАТЕРИ - đã đọc : 455 lần


МАМА, МИЛАЯ МАМА... - đã đọc : 427 lần


Мама Mama * * * - đã đọc : 471 lần


Nana Mouskouri & Lénou - Duo - Tous les Arbres Sont en Fleurs * * * - đã đọc : 453 lần


Sweet Child O'Mine - Ma Douce Enfant * * * 1 - đã đọc : 483 lần


Le coeur d'une mère - đã đọc : 468 lần


Quand je ne serai plus là !! - đã đọc : 541 lần


Et mon père - đã đọc : 465 lần


Mammy blue * * * 1 - đã đọc : 443 lần


Слово "мама" дорогое - The word "mother" is expensive * * * 1 - đã đọc : 422 lần


Sylvie Vartan : Darina - đã đọc : 473 lần


Oh mon papa - đã đọc : 425 lần


Maman + Viens maman on va danser - đã đọc : 472 lần


Parler à mon père * * * - đã đọc : 476 lần


Stromae - Papaoutai * * * - đã đọc : 426 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère *** - đã đọc : 426 lần


Poema de Amor : El Padre - đã đọc : 561 lần


Tears In Heaven - Larmes Au Paradis * * * - đã đọc : 414 lần


A Parent's Wish - For My Children - đã đọc : 509 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 382 lần


Dear Mama - Chère Maman - đã đọc : 401 lần


1 * Mother * * * * * - đã đọc : 346 lần


1 * Mother - Maman * * * * * - đã đọc : 385 lần


1 * Mama * * * * * - đã đọc : 317 lần


1 * Twinkle Twinkle Little Star * * * * * - đã đọc : 353 lần


♫ Roney's Baby Lullaby 'Orchestrated' ♫ - đã đọc : 345 lần


Céline Dion - Parler à mon père - đã đọc : 284 lần


Dance with my father - đã đọc : 263 lần


Les Yeux De Ma Mère - đã đọc : 292 lần


Jacques Brel - Quand Maman reviendra - đã đọc : 269 lần


1 * かあさんの歌 - Song of the mother - Ma mère * * * - đã đọc : 274 lần


1 * Mama, mama * * * - đã đọc : 303 lần


1 * Mamatschi * * * - đã đọc : 274 lần


1 * Si maman si * * * - đã đọc : 266 lần


1 * O Mio Babbino Caro - Oh My Dear Papa * * * - đã đọc : 253 lần


La plus belle Maman - đã đọc : 245 lần


1 * Christophe - Maman * * * - đã đọc : 280 lần


Como nossos pais - Just like our parents - đã đọc : 283 lần


La mamma - The Mother - đã đọc : 246 lần


Mon vieux - My old man - Mein Alter - đã đọc : 284 lần


Et mon père - đã đọc : 249 lần


Arabic : Ummi - Mom - đã đọc : 244 lần


1 * Oh mein Papa * * * - đã đọc : 236 lần


Papa Loved Mama - đã đọc : 258 lần


1 * Mom - Mamá * * * - đã đọc : 229 lần


1 * Ты слышишь мама,мама - You hear Mom, Mom * * * - đã đọc : 251 lần


Letters from Home - đã đọc : 232 lần


1 * Papa - Cha Tôi * * * - đã đọc : 229 lần


1 * かあさんの歌(歌詞付) My Dear Old Mom's Song * * * - đã đọc : 234 lần


♥ ♥ ♥ Мама - Мама ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 184 lần


She Loved A Lot In Her Time - đã đọc : 168 lần


Perce les Nuages - Break through the clouds - đã đọc : 167 lần


♥ ♥ ♥ List do M. - Letter to Maman ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 183 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная - Lullaby ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 183 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная "За печкою поет сверчок" Lullaby about Сricket ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 147 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Ôi Cha yêu quý của con - O mon cher petit papa - O my beloved Father ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 136 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 104 lần


♥ ♥ ♥ **** O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! **** ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 102 lần


Si Seulement Je Pouvais Lui Manquer - đã đọc : 89 lần


Toi là-haut - đã đọc : 89 lần


♥ ♥ ♥ - Les Yeux de ma Mere - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 101 lần


♥ ♥ ♥ Thank you for being my Dad (Song for Dad) ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 85 lần


♥ ♥ ♥ Uudam : Mother in the dream - Mẹ Trong Giấc Mơ Con - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 52 lần

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons sur MAMAN et PAPA - The most beautiful songs about MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5