Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Une maman - đã đọc : 673 lần


Pour toi Maman - đã đọc : 691 lần


Pour l'amour d'une mère - đã đọc : 706 lần


Poème à maman - đã đọc : 662 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 712 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 671 lần


Christophe Maé: Maman - - đã đọc : 673 lần


Maman - đã đọc : 811 lần


Maman ... - đã đọc : 908 lần


Les roses blanches - đã đọc : 882 lần


Mon vieux - đã đọc : 871 lần


Maman THE BEST - đã đọc : 759 lần


Christophe - Mère tu es la seule - đã đọc : 773 lần


Je T'aime Maman - đã đọc : 773 lần


Always Love You (Mother's Day Song) - Tori Kelly Original - đã đọc : 765 lần


Mama EXO - đã đọc : 787 lần


Roméo - Maman - đã đọc : 813 lần


Quand maman reviendra - đã đọc : 837 lần


Maman - đã đọc : 825 lần


Mamie Blue - đã đọc : 838 lần


Les yeux de ma mère - đã đọc : 858 lần


Cadeau - đã đọc : 853 lần


La fille aux yeux clairs - đã đọc : 817 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 905 lần


Ma mère chantait toujours - đã đọc : 962 lần


Dance With My Father - Une Danse Avec Mon Père - đã đọc : 849 lần


Mama - đã đọc : 836 lần


Mon père - My father EXO - đã đọc : 862 lần


Les yeux de mon père - EXO - đã đọc : 875 lần


Mon Fils Michel Sardou EXO - đã đọc : 830 lần


Joe Dassin - À mon fils EXO - đã đọc : 906 lần


The baby - Le bébé EXO - đã đọc : 840 lần


She's Everything - Elle est tout pour moi - đã đọc : 1011 lần


Mama Tried - Maman essaya OK le 08 Août - đã đọc : 862 lần


In my daughter's eyes - đã đọc : 830 lần


Als die alte Mutter / Songs my mother taught me/ Quand ma vieille mère - đã đọc : 842 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 837 lần


MUTTER - Mother - Mère - đã đọc : 885 lần


Claude François - Le téléphone pleure - 1977 - đã đọc : 862 lần


Vitas - Mama - đã đọc : 831 lần


Mama - đã đọc : 791 lần


Papa - đã đọc : 771 lần


Father And Son - Père Et Fils - đã đọc : 787 lần


My son, my son - đã đọc : 785 lần


Songs My Mother Taught Me - đã đọc : 774 lần


Mutter - Mère - Mother - đã đọc : 930 lần


♥ ♥ ♥ Sergey Esenin : Письмо к матери - Lettre à ma Mère - Letter To Mother ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 1364 lần


Je Voyage : Charles & Katia Aznavour - đã đọc : 738 lần


Hier encore : Aznavour + Daughter + Granddaughter - đã đọc : 771 lần


Mutter - Maman - đã đọc : 766 lần


Mutter, hast du mir vergeben - Mother, you have forgiven me ? - đã đọc : 739 lần


Sang Pour Sang - Blood for blood THE BEST - đã đọc : 792 lần


Maman - đã đọc : 731 lần


World Teachers' Day 2009 Theme Song - đã đọc : 723 lần


Mon Père disait - My father used to say - đã đọc : 766 lần


Lynda Lemay - Le plus fort, c'est mon père - đã đọc : 802 lần


Une mère - đã đọc : 764 lần


Dis-moi dis papa - đã đọc : 752 lần


À mon père - đã đọc : 752 lần


À propos de mon père - đã đọc : 766 lần


Chantons ensemble la même chanson THE BEST - đã đọc : 738 lần


Papa, dis- le Moi ! THE BEST - đã đọc : 732 lần


Mama - Il Divo - đã đọc : 718 lần


Papa - đã đọc : 750 lần


Si Maman Si - đã đọc : 735 lần


Father, son - đã đọc : 717 lần


Father and Son - đã đọc : 719 lần


This is to mother you - đã đọc : 728 lần


Pais e Filhos - Les parents et les enfants - đã đọc : 803 lần


Home - chez moi - đã đọc : 709 lần


Колыбельная медведицы - Mamma bear's lullaby - đã đọc : 717 lần


Heintje - Mama (German & english version) - đã đọc : 735 lần


Heintje - Mamatschi - đã đọc : 754 lần


Wo Bist Du Mama ? Où es-tu maman ? - đã đọc : 714 lần


J'aime papa, j'aime maman - đã đọc : 725 lần


Je t'aime bien papa - đã đọc : 717 lần


Ca Fait Mal - đã đọc : 717 lần


Mistral Gagnant - Winning Mistral - đã đọc : 896 lần


Sinead O'Connor - Mother - đã đọc : 702 lần


Ma Fille - My daughter - đã đọc : 765 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 711 lần


Les lèvres de ma mère - đã đọc : 774 lần


Motherland - La Terre Mère - đã đọc : 694 lần


Natalie Merchant – Motherland - đã đọc : 842 lần


Mon vieux - đã đọc : 737 lần


Song for My Father - đã đọc : 702 lần


Dear Dad - đã đọc : 662 lần


My Father's Eyes - Les Yeux De Mon Père - đã đọc : 717 lần


My Heart Belongs To Daddy - Mon Coeur Est À Papa - đã đọc : 696 lần


Mon papa à moi est un gangster - đã đọc : 764 lần


Papa Maman - đã đọc : 683 lần


Toi qui manques à ma vie! - đã đọc : 727 lần


Ma vie est un jeu d'échec Maman - đã đọc : 783 lần


Ce père que je n'ai jamais eu - đã đọc : 725 lần


L'Indifférence - đã đọc : 746 lần


Mourir auprès de mon amour - đã đọc : 719 lần


De la haut - đã đọc : 721 lần


Dites moi ma mère - đã đọc : 730 lần


Papa - đã đọc : 711 lần


Мама - Mother - đã đọc : 703 lần


Мама - Мама - đã đọc : 733 lần


Thank you for being my Dad - đã đọc : 713 lần


Daddy's Song - đã đọc : 719 lần


My Father's Son - đã đọc : 714 lần


Daddyʼs Song - đã đọc : 679 lần


My father's eyes - đã đọc : 705 lần


You're My Hero - đã đọc : 696 lần


Through The Eyes Of My Father - đã đọc : 704 lần


Oh mein Papa - Oh, my pa-pa - đã đọc : 778 lần


Daddy's Eyes by Jim Chase and sung by Laura Walker. - đã đọc : 758 lần


Father's Love - đã đọc : 691 lần


Father and Son - Père et fils - đã đọc : 780 lần


Sing Me A Song Again, Daddy - đã đọc : 718 lần


Si maman si - đã đọc : 684 lần


Maman - Người mẹ hiền yêu dấu - đã đọc : 736 lần


Gute Nacht, Mutter - đã đọc : 692 lần


Schreit den Namen meiner Mutter - Scream the name of my mother who held me - đã đọc : 743 lần


Mama - Fur dich Mama - đã đọc : 706 lần


A Letter From a Soldier (1966) Vietnam - đã đọc : 709 lần


Andrea Berg - Mama - đã đọc : 666 lần


O Mio Babbino Caro - Oh mon papa chéri, - đã đọc : 739 lần


A Mon Père - đã đọc : 658 lần


Top 10 Songs about Boston - đã đọc : 682 lần


Oh mon papa - Oh mein Papa - Oh my father - đã đọc : 794 lần


O maman - đã đọc : 685 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 719 lần


Viens maman on va danser - đã đọc : 689 lần


Motherland - đã đọc : 697 lần


My Little Girl - đã đọc : 718 lần


Millésime - đã đọc : 792 lần


Mama Corsica - đã đọc : 708 lần


Mon fils - đã đọc : 681 lần


Les yeux de mon père - đã đọc : 702 lần


Tu Seras Un Homme - đã đọc : 675 lần


Papa - đã đọc : 665 lần


Мама - первое слово, главное слово - My mother is the first word, the main word - đã đọc : 764 lần


Que sera, sera (What will be, will be) - Que Sera Sera (arrivera ce qui doit arriver ?) - đã đọc : 719 lần


Алло, мам! - Hello, Mom - đã đọc : 667 lần


Mamma - đã đọc : 703 lần


Мама - đã đọc : 660 lần


Mi viejo - Mon père - đã đọc : 694 lần


Que falta me hace mi padre + Que mon père me fait un manque - đã đọc : 672 lần


Papá - đã đọc : 682 lần


Un mensaje a mi Mama y mi Papa - đã đọc : 677 lần


Мама * * * * - đã đọc : 676 lần


Dear Father - đã đọc : 707 lần


Ma fille * * * - đã đọc : 649 lần


Le petit garçon - đã đọc : 623 lần


Wir zwei allein heut nacht - Nous avons deux nuits d'aujourd'hui seul * * * - đã đọc : 663 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 661 lần


Mother - John Lennon * * * - đã đọc : 642 lần


♥ ♥ ♥ РIДНА МАТИ МОЯ - MẸ YÊU DẤU CỦA TÔI - МАТЬ РОДНАЯ МОЯ ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 742 lần


МОЛИТВА МАТЕРИ - đã đọc : 656 lần


МАМА, МИЛАЯ МАМА... - đã đọc : 622 lần


Мама Mama * * * - đã đọc : 674 lần


Nana Mouskouri & Lénou - Duo - Tous les Arbres Sont en Fleurs * * * - đã đọc : 655 lần


Sweet Child O'Mine - Ma Douce Enfant * * * 1 - đã đọc : 690 lần


Le coeur d'une mère - đã đọc : 659 lần


Quand je ne serai plus là !! - đã đọc : 786 lần


Et mon père - đã đọc : 658 lần


Mammy blue * * * 1 - đã đọc : 638 lần


Слово "мама" дорогое - The word "mother" is expensive * * * 1 - đã đọc : 620 lần


Sylvie Vartan : Darina - đã đọc : 675 lần


Oh mon papa - đã đọc : 637 lần


Maman + Viens maman on va danser - đã đọc : 670 lần


Parler à mon père * * * - đã đọc : 678 lần


Stromae - Papaoutai * * * - đã đọc : 615 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère *** - đã đọc : 606 lần


Poema de Amor : El Padre - đã đọc : 771 lần


Tears In Heaven - Larmes Au Paradis * * * - đã đọc : 600 lần


A Parent's Wish - For My Children - đã đọc : 714 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 574 lần


Dear Mama - Chère Maman - đã đọc : 582 lần


1 * Mother * * * * * - đã đọc : 543 lần


1 * Mother - Maman * * * * * - đã đọc : 597 lần


1 * Mama * * * * * - đã đọc : 528 lần


1 * Twinkle Twinkle Little Star * * * * * - đã đọc : 549 lần


♫ Roney's Baby Lullaby 'Orchestrated' ♫ - đã đọc : 547 lần


Céline Dion - Parler à mon père - đã đọc : 485 lần


Dance with my father - đã đọc : 463 lần


Les Yeux De Ma Mère - đã đọc : 493 lần


Jacques Brel - Quand Maman reviendra - đã đọc : 475 lần


1 * かあさんの歌 - Song of the mother - Ma mère * * * - đã đọc : 482 lần


1 * Mama, mama * * * - đã đọc : 499 lần


1 * Mamatschi * * * - đã đọc : 482 lần


1 * Si maman si * * * - đã đọc : 474 lần


1 * O Mio Babbino Caro - Oh My Dear Papa * * * - đã đọc : 455 lần


La plus belle Maman - đã đọc : 448 lần


1 * Christophe - Maman * * * - đã đọc : 488 lần


Como nossos pais - Just like our parents - đã đọc : 483 lần


La mamma - The Mother - đã đọc : 435 lần


Mon vieux - My old man - Mein Alter - đã đọc : 491 lần


Et mon père - đã đọc : 446 lần


Arabic : Ummi - Mom - đã đọc : 449 lần


1 * Oh mein Papa * * * - đã đọc : 443 lần


Papa Loved Mama - đã đọc : 458 lần


1 * Mom - Mamá * * * - đã đọc : 410 lần


1 * Ты слышишь мама,мама - You hear Mom, Mom * * * - đã đọc : 441 lần


Letters from Home - đã đọc : 432 lần


1 * Papa - Cha Tôi * * * - đã đọc : 434 lần


1 * かあさんの歌(歌詞付) My Dear Old Mom's Song * * * - đã đọc : 425 lần


♥ ♥ ♥ Мама - Мама ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 372 lần


She Loved A Lot In Her Time - đã đọc : 372 lần


Perce les Nuages - Break through the clouds - đã đọc : 399 lần


♥ ♥ ♥ List do M. - Letter to Maman ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 383 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная - Lullaby ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 395 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная "За печкою поет сверчок" Lullaby about Сricket ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 352 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Ôi Cha yêu quý của con - O mon cher petit papa - O my beloved Father ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 314 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 319 lần


♥ ♥ ♥ **** O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! **** ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 312 lần


Si Seulement Je Pouvais Lui Manquer - đã đọc : 282 lần


Toi là-haut - đã đọc : 290 lần


♥ ♥ ♥ - Les Yeux de ma Mere - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 301 lần


♥ ♥ ♥ Thank you for being my Dad (Song for Dad) ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 281 lần


♥ ♥ ♥ Uudam : Mother in the dream - Mẹ Trong Giấc Mơ Con - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 255 lần


♥ ♥ ♥ Papa - Paul Anka ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 138 lần


♥ ♥ ♥ Charles Aznavour - La Mama + Mama - Connie Francis ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 153 lần


Спи, моя радость, усни текст песни - Sleep, my love, sleep! - đã đọc : 144 lần


- đã đọc : 96 lần


Олег Газманов - Мама - đã đọc : 97 lần


Mamma - đã đọc : 96 lần


おふくろさん (Ofukurosan) - Maman - đã đọc : 92 lần


Mama моя - đã đọc : 92 lần


DANCE WITH MY FATHER by Celine Dion - Father's Day - đã đọc : 90 lần


Moja matko ja wiem - My mother, I know - đã đọc : 81 lần


Mother - John Lennon + Abba - Mamma Mia - đã đọc : 52 lần


Papa - đã đọc : 43 lần

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6