Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Une maman - đã đọc : 640 lần


Pour toi Maman - đã đọc : 656 lần


Pour l'amour d'une mère - đã đọc : 669 lần


Poème à maman - đã đọc : 632 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 676 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 636 lần


Christophe Maé: Maman - - đã đọc : 632 lần


Maman - đã đọc : 775 lần


Maman ... - đã đọc : 874 lần


Les roses blanches - đã đọc : 851 lần


Mon vieux - đã đọc : 838 lần


Maman THE BEST - đã đọc : 727 lần


Christophe - Mère tu es la seule - đã đọc : 739 lần


Je T'aime Maman - đã đọc : 741 lần


Always Love You (Mother's Day Song) - Tori Kelly Original - đã đọc : 733 lần


Mama EXO - đã đọc : 757 lần


Roméo - Maman - đã đọc : 779 lần


Quand maman reviendra - đã đọc : 805 lần


Maman - đã đọc : 792 lần


Mamie Blue - đã đọc : 808 lần


Les yeux de ma mère - đã đọc : 823 lần


Cadeau - đã đọc : 822 lần


La fille aux yeux clairs - đã đọc : 782 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 866 lần


Ma mère chantait toujours - đã đọc : 915 lần


Dance With My Father - Une Danse Avec Mon Père - đã đọc : 812 lần


Mama - đã đọc : 806 lần


Mon père - My father EXO - đã đọc : 834 lần


Les yeux de mon père - EXO - đã đọc : 837 lần


Mon Fils Michel Sardou EXO - đã đọc : 797 lần


Joe Dassin - À mon fils EXO - đã đọc : 873 lần


The baby - Le bébé EXO - đã đọc : 806 lần


She's Everything - Elle est tout pour moi - đã đọc : 974 lần


Mama Tried - Maman essaya OK le 08 Août - đã đọc : 830 lần


In my daughter's eyes - đã đọc : 797 lần


Als die alte Mutter / Songs my mother taught me/ Quand ma vieille mère - đã đọc : 807 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 803 lần


MUTTER - Mother - Mère - đã đọc : 849 lần


Claude François - Le téléphone pleure - 1977 - đã đọc : 832 lần


Vitas - Mama - đã đọc : 795 lần


Mama - đã đọc : 757 lần


Papa - đã đọc : 738 lần


Father And Son - Père Et Fils - đã đọc : 747 lần


My son, my son - đã đọc : 744 lần


Songs My Mother Taught Me - đã đọc : 740 lần


Mutter - Mère - Mother - đã đọc : 894 lần


♥ ♥ ♥ Sergey Esenin : Письмо к матери - Lettre à ma Mère - Letter To Mother ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 1319 lần


Je Voyage : Charles & Katia Aznavour - đã đọc : 707 lần


Hier encore : Aznavour + Daughter + Granddaughter - đã đọc : 741 lần


Mutter - Maman - đã đọc : 736 lần


Mutter, hast du mir vergeben - Mother, you have forgiven me ? - đã đọc : 708 lần


Sang Pour Sang - Blood for blood THE BEST - đã đọc : 770 lần


Maman - đã đọc : 709 lần


World Teachers' Day 2009 Theme Song - đã đọc : 699 lần


Mon Père disait - My father used to say - đã đọc : 746 lần


Lynda Lemay - Le plus fort, c'est mon père - đã đọc : 781 lần


Une mère - đã đọc : 742 lần


Dis-moi dis papa - đã đọc : 731 lần


À mon père - đã đọc : 724 lần


À propos de mon père - đã đọc : 742 lần


Chantons ensemble la même chanson THE BEST - đã đọc : 715 lần


Papa, dis- le Moi ! THE BEST - đã đọc : 711 lần


Mama - Il Divo - đã đọc : 698 lần


Papa - đã đọc : 728 lần


Si Maman Si - đã đọc : 714 lần


Father, son - đã đọc : 695 lần


Father and Son - đã đọc : 696 lần


This is to mother you - đã đọc : 706 lần


Pais e Filhos - Les parents et les enfants - đã đọc : 776 lần


Home - chez moi - đã đọc : 689 lần


Колыбельная медведицы - Mamma bear's lullaby - đã đọc : 692 lần


Heintje - Mama (German & english version) - đã đọc : 710 lần


Heintje - Mamatschi - đã đọc : 726 lần


Wo Bist Du Mama ? Où es-tu maman ? - đã đọc : 688 lần


J'aime papa, j'aime maman - đã đọc : 700 lần


Je t'aime bien papa - đã đọc : 692 lần


Ca Fait Mal - đã đọc : 688 lần


Mistral Gagnant - Winning Mistral - đã đọc : 874 lần


Sinead O'Connor - Mother - đã đọc : 675 lần


Ma Fille - My daughter - đã đọc : 743 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 688 lần


Les lèvres de ma mère - đã đọc : 749 lần


Motherland - La Terre Mère - đã đọc : 671 lần


Natalie Merchant – Motherland - đã đọc : 819 lần


Mon vieux - đã đọc : 714 lần


Song for My Father - đã đọc : 681 lần


Dear Dad - đã đọc : 645 lần


My Father's Eyes - Les Yeux De Mon Père - đã đọc : 693 lần


My Heart Belongs To Daddy - Mon Coeur Est À Papa - đã đọc : 673 lần


Mon papa à moi est un gangster - đã đọc : 738 lần


Papa Maman - đã đọc : 659 lần


Toi qui manques à ma vie! - đã đọc : 704 lần


Ma vie est un jeu d'échec Maman - đã đọc : 755 lần


Ce père que je n'ai jamais eu - đã đọc : 696 lần


L'Indifférence - đã đọc : 723 lần


Mourir auprès de mon amour - đã đọc : 696 lần


De la haut - đã đọc : 691 lần


Dites moi ma mère - đã đọc : 706 lần


Papa - đã đọc : 687 lần


Мама - Mother - đã đọc : 680 lần


Мама - Мама - đã đọc : 713 lần


Thank you for being my Dad - đã đọc : 690 lần


Daddy's Song - đã đọc : 695 lần


My Father's Son - đã đọc : 692 lần


Daddyʼs Song - đã đọc : 655 lần


My father's eyes - đã đọc : 683 lần


You're My Hero - đã đọc : 672 lần


Through The Eyes Of My Father - đã đọc : 681 lần


Oh mein Papa - Oh, my pa-pa - đã đọc : 752 lần


Daddy's Eyes by Jim Chase and sung by Laura Walker. - đã đọc : 736 lần


Father's Love - đã đọc : 669 lần


Father and Son - Père et fils - đã đọc : 754 lần


Sing Me A Song Again, Daddy - đã đọc : 696 lần


Si maman si - đã đọc : 656 lần


Maman - Người mẹ hiền yêu dấu - đã đọc : 711 lần


Gute Nacht, Mutter - đã đọc : 668 lần


Schreit den Namen meiner Mutter - Scream the name of my mother who held me - đã đọc : 716 lần


Mama - Fur dich Mama - đã đọc : 680 lần


A Letter From a Soldier (1966) Vietnam - đã đọc : 687 lần


Andrea Berg - Mama - đã đọc : 637 lần


O Mio Babbino Caro - Oh mon papa chéri, - đã đọc : 713 lần


A Mon Père - đã đọc : 635 lần


Top 10 Songs about Boston - đã đọc : 660 lần


Oh mon papa - Oh mein Papa - Oh my father - đã đọc : 771 lần


O maman - đã đọc : 663 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 697 lần


Viens maman on va danser - đã đọc : 666 lần


Motherland - đã đọc : 668 lần


My Little Girl - đã đọc : 695 lần


Millésime - đã đọc : 767 lần


Mama Corsica - đã đọc : 684 lần


Mon fils - đã đọc : 657 lần


Les yeux de mon père - đã đọc : 678 lần


Tu Seras Un Homme - đã đọc : 652 lần


Papa - đã đọc : 637 lần


Мама - первое слово, главное слово - My mother is the first word, the main word - đã đọc : 732 lần


Que sera, sera (What will be, will be) - Que Sera Sera (arrivera ce qui doit arriver ?) - đã đọc : 694 lần


Алло, мам! - Hello, Mom - đã đọc : 641 lần


Mamma - đã đọc : 678 lần


Мама - đã đọc : 636 lần


Mi viejo - Mon père - đã đọc : 668 lần


Que falta me hace mi padre + Que mon père me fait un manque - đã đọc : 644 lần


Papá - đã đọc : 659 lần


Un mensaje a mi Mama y mi Papa - đã đọc : 653 lần


Мама * * * * - đã đọc : 647 lần


Dear Father - đã đọc : 680 lần


Ma fille * * * - đã đọc : 626 lần


Le petit garçon - đã đọc : 599 lần


Wir zwei allein heut nacht - Nous avons deux nuits d'aujourd'hui seul * * * - đã đọc : 641 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 636 lần


Mother - John Lennon * * * - đã đọc : 619 lần


♥ ♥ ♥ РIДНА МАТИ МОЯ - MẸ YÊU DẤU CỦA TÔI - МАТЬ РОДНАЯ МОЯ ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 717 lần


МОЛИТВА МАТЕРИ - đã đọc : 630 lần


МАМА, МИЛАЯ МАМА... - đã đọc : 598 lần


Мама Mama * * * - đã đọc : 644 lần


Nana Mouskouri & Lénou - Duo - Tous les Arbres Sont en Fleurs * * * - đã đọc : 626 lần


Sweet Child O'Mine - Ma Douce Enfant * * * 1 - đã đọc : 665 lần


Le coeur d'une mère - đã đọc : 632 lần


Quand je ne serai plus là !! - đã đọc : 756 lần


Et mon père - đã đọc : 635 lần


Mammy blue * * * 1 - đã đọc : 616 lần


Слово "мама" дорогое - The word "mother" is expensive * * * 1 - đã đọc : 591 lần


Sylvie Vartan : Darina - đã đọc : 650 lần


Oh mon papa - đã đọc : 611 lần


Maman + Viens maman on va danser - đã đọc : 644 lần


Parler à mon père * * * - đã đọc : 654 lần


Stromae - Papaoutai * * * - đã đọc : 592 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère *** - đã đọc : 584 lần


Poema de Amor : El Padre - đã đọc : 743 lần


Tears In Heaven - Larmes Au Paradis * * * - đã đọc : 576 lần


A Parent's Wish - For My Children - đã đọc : 685 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 551 lần


Dear Mama - Chère Maman - đã đọc : 559 lần


1 * Mother * * * * * - đã đọc : 517 lần


1 * Mother - Maman * * * * * - đã đọc : 571 lần


1 * Mama * * * * * - đã đọc : 504 lần


1 * Twinkle Twinkle Little Star * * * * * - đã đọc : 523 lần


♫ Roney's Baby Lullaby 'Orchestrated' ♫ - đã đọc : 521 lần


Céline Dion - Parler à mon père - đã đọc : 460 lần


Dance with my father - đã đọc : 438 lần


Les Yeux De Ma Mère - đã đọc : 468 lần


Jacques Brel - Quand Maman reviendra - đã đọc : 453 lần


1 * かあさんの歌 - Song of the mother - Ma mère * * * - đã đọc : 458 lần


1 * Mama, mama * * * - đã đọc : 476 lần


1 * Mamatschi * * * - đã đọc : 456 lần


1 * Si maman si * * * - đã đọc : 452 lần


1 * O Mio Babbino Caro - Oh My Dear Papa * * * - đã đọc : 431 lần


La plus belle Maman - đã đọc : 423 lần


1 * Christophe - Maman * * * - đã đọc : 462 lần


Como nossos pais - Just like our parents - đã đọc : 459 lần


La mamma - The Mother - đã đọc : 411 lần


Mon vieux - My old man - Mein Alter - đã đọc : 464 lần


Et mon père - đã đọc : 423 lần


Arabic : Ummi - Mom - đã đọc : 424 lần


1 * Oh mein Papa * * * - đã đọc : 415 lần


Papa Loved Mama - đã đọc : 434 lần


1 * Mom - Mamá * * * - đã đọc : 388 lần


1 * Ты слышишь мама,мама - You hear Mom, Mom * * * - đã đọc : 414 lần


Letters from Home - đã đọc : 409 lần


1 * Papa - Cha Tôi * * * - đã đọc : 408 lần


1 * かあさんの歌(歌詞付) My Dear Old Mom's Song * * * - đã đọc : 402 lần


♥ ♥ ♥ Мама - Мама ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 350 lần


She Loved A Lot In Her Time - đã đọc : 350 lần


Perce les Nuages - Break through the clouds - đã đọc : 374 lần


♥ ♥ ♥ List do M. - Letter to Maman ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 357 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная - Lullaby ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 367 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная "За печкою поет сверчок" Lullaby about Сricket ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 329 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Ôi Cha yêu quý của con - O mon cher petit papa - O my beloved Father ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 290 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 296 lần


♥ ♥ ♥ **** O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! **** ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 288 lần


Si Seulement Je Pouvais Lui Manquer - đã đọc : 259 lần


Toi là-haut - đã đọc : 263 lần


♥ ♥ ♥ - Les Yeux de ma Mere - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 277 lần


♥ ♥ ♥ Thank you for being my Dad (Song for Dad) ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 258 lần


♥ ♥ ♥ Uudam : Mother in the dream - Mẹ Trong Giấc Mơ Con - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 225 lần


♥ ♥ ♥ Papa - Paul Anka ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 117 lần


♥ ♥ ♥ Charles Aznavour - La Mama + Mama - Connie Francis ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 129 lần


Спи, моя радость, усни текст песни - Sleep, my love, sleep! - đã đọc : 119 lần


- đã đọc : 74 lần


Олег Газманов - Мама - đã đọc : 73 lần


Mamma - đã đọc : 72 lần


おふくろさん (Ofukurosan) - Maman - đã đọc : 69 lần


Mama моя - đã đọc : 67 lần


DANCE WITH MY FATHER by Celine Dion - Father's Day - đã đọc : 65 lần


Moja matko ja wiem - My mother, I know - đã đọc : 57 lần


Mother - John Lennon + Abba - Mamma Mia - đã đọc : 33 lần


Papa - đã đọc : 25 lần

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain