Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Une maman - đã đọc : 710 lần


Pour toi Maman - đã đọc : 734 lần


Pour l'amour d'une mère - đã đọc : 749 lần


Poème à maman - đã đọc : 701 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 755 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 717 lần


Christophe Maé: Maman - - đã đọc : 713 lần


Maman - đã đọc : 850 lần


Maman ... - đã đọc : 949 lần


Les roses blanches - đã đọc : 921 lần


Mon vieux - đã đọc : 913 lần


Maman THE BEST - đã đọc : 798 lần


Christophe - Mère tu es la seule - đã đọc : 816 lần


Je T'aime Maman - đã đọc : 809 lần


Always Love You (Mother's Day Song) - Tori Kelly Original - đã đọc : 802 lần


Mama EXO - đã đọc : 824 lần


Roméo - Maman - đã đọc : 852 lần


Quand maman reviendra - đã đọc : 875 lần


Maman - đã đọc : 870 lần


Mamie Blue - đã đọc : 882 lần


Les yeux de ma mère - đã đọc : 899 lần


Cadeau - đã đọc : 892 lần


La fille aux yeux clairs - đã đọc : 873 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 961 lần


Ma mère chantait toujours - đã đọc : 1031 lần


Dance With My Father - Une Danse Avec Mon Père - đã đọc : 886 lần


Mama - đã đọc : 881 lần


Mon père - My father EXO - đã đọc : 897 lần


Les yeux de mon père - EXO - đã đọc : 915 lần


Mon Fils Michel Sardou EXO - đã đọc : 867 lần


Joe Dassin - À mon fils EXO - đã đọc : 944 lần


The baby - Le bébé EXO - đã đọc : 875 lần


She's Everything - Elle est tout pour moi - đã đọc : 1053 lần


Mama Tried - Maman essaya OK le 08 Août - đã đọc : 901 lần


In my daughter's eyes - đã đọc : 868 lần


Als die alte Mutter / Songs my mother taught me/ Quand ma vieille mère - đã đọc : 881 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 882 lần


MUTTER - Mother - Mère - đã đọc : 924 lần


Claude François - Le téléphone pleure - 1977 - đã đọc : 905 lần


Vitas - Mama - đã đọc : 877 lần


Mama - đã đọc : 830 lần


Papa - đã đọc : 816 lần


Father And Son - Père Et Fils - đã đọc : 827 lần


My son, my son - đã đọc : 830 lần


Songs My Mother Taught Me - đã đọc : 812 lần


Mutter - Mère - Mother - đã đọc : 968 lần


♥ ♥ ♥ Sergey Esenin : Письмо к матери - Lettre à ma Mère - Letter To Mother ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 1414 lần


Je Voyage : Charles & Katia Aznavour - đã đọc : 783 lần


Hier encore : Aznavour + Daughter + Granddaughter - đã đọc : 820 lần


Mutter - Maman - đã đọc : 801 lần


Mutter, hast du mir vergeben - Mother, you have forgiven me ? - đã đọc : 778 lần


Sang Pour Sang - Blood for blood THE BEST - đã đọc : 829 lần


Maman - đã đọc : 768 lần


World Teachers' Day 2009 Theme Song - đã đọc : 759 lần


Mon Père disait - My father used to say - đã đọc : 805 lần


Lynda Lemay - Le plus fort, c'est mon père - đã đọc : 842 lần


Une mère - đã đọc : 804 lần


Dis-moi dis papa - đã đọc : 788 lần


À mon père - đã đọc : 793 lần


À propos de mon père - đã đọc : 803 lần


Chantons ensemble la même chanson THE BEST - đã đọc : 808 lần


Papa, dis- le Moi ! THE BEST - đã đọc : 768 lần


Mama - Il Divo - đã đọc : 757 lần


Papa - đã đọc : 789 lần


Si Maman Si - đã đọc : 780 lần


Father, son - đã đọc : 753 lần


Father and Son - đã đọc : 761 lần


This is to mother you - đã đọc : 780 lần


Pais e Filhos - Les parents et les enfants - đã đọc : 838 lần


Home - chez moi - đã đọc : 748 lần


Колыбельная медведицы - Mamma bear's lullaby - đã đọc : 753 lần


Heintje - Mama (German & english version) - đã đọc : 775 lần


Heintje - Mamatschi - đã đọc : 796 lần


Wo Bist Du Mama ? Où es-tu maman ? - đã đọc : 753 lần


J'aime papa, j'aime maman - đã đọc : 764 lần


Je t'aime bien papa - đã đọc : 754 lần


Ca Fait Mal - đã đọc : 758 lần


Mistral Gagnant - Winning Mistral - đã đọc : 938 lần


Sinead O'Connor - Mother - đã đọc : 745 lần


Ma Fille - My daughter - đã đọc : 804 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 751 lần


Les lèvres de ma mère - đã đọc : 815 lần


Motherland - La Terre Mère - đã đọc : 734 lần


Natalie Merchant – Motherland - đã đọc : 882 lần


Mon vieux - đã đọc : 777 lần


Song for My Father - đã đọc : 741 lần


Dear Dad - đã đọc : 701 lần


My Father's Eyes - Les Yeux De Mon Père - đã đọc : 760 lần


My Heart Belongs To Daddy - Mon Coeur Est À Papa - đã đọc : 734 lần


Mon papa à moi est un gangster - đã đọc : 805 lần


Papa Maman - đã đọc : 722 lần


Toi qui manques à ma vie! - đã đọc : 777 lần


Ma vie est un jeu d'échec Maman - đã đọc : 825 lần


Ce père que je n'ai jamais eu - đã đọc : 772 lần


L'Indifférence - đã đọc : 790 lần


Mourir auprès de mon amour - đã đọc : 757 lần


De la haut - đã đọc : 760 lần


Dites moi ma mère - đã đọc : 774 lần


Papa - đã đọc : 756 lần


Мама - Mother - đã đọc : 752 lần


Мама - Мама - đã đọc : 769 lần


Thank you for being my Dad - đã đọc : 757 lần


Daddy's Song - đã đọc : 761 lần


My Father's Son - đã đọc : 757 lần


Daddyʼs Song - đã đọc : 719 lần


My father's eyes - đã đọc : 743 lần


You're My Hero - đã đọc : 736 lần


Through The Eyes Of My Father - đã đọc : 739 lần


Oh mein Papa - Oh, my pa-pa - đã đọc : 819 lần


Daddy's Eyes by Jim Chase and sung by Laura Walker. - đã đọc : 811 lần


Father's Love - đã đọc : 732 lần


Father and Son - Père et fils - đã đọc : 831 lần


Sing Me A Song Again, Daddy - đã đọc : 758 lần


Si maman si - đã đọc : 727 lần


Maman - Người mẹ hiền yêu dấu - đã đọc : 777 lần


Gute Nacht, Mutter - đã đọc : 730 lần


Schreit den Namen meiner Mutter - Scream the name of my mother who held me - đã đọc : 782 lần


Mama - Fur dich Mama - đã đọc : 780 lần


A Letter From a Soldier (1966) Vietnam - đã đọc : 750 lần


Andrea Berg - Mama - đã đọc : 704 lần


O Mio Babbino Caro - Oh mon papa chéri, - đã đọc : 781 lần


A Mon Père - đã đọc : 699 lần


Top 10 Songs about Boston - đã đọc : 720 lần


Oh mon papa - Oh mein Papa - Oh my father - đã đọc : 834 lần


O maman - đã đọc : 722 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 759 lần


Viens maman on va danser - đã đọc : 729 lần


Motherland - đã đọc : 736 lần


My Little Girl - đã đọc : 757 lần


Millésime - đã đọc : 831 lần


Mama Corsica - đã đọc : 749 lần


Mon fils - đã đọc : 719 lần


Les yeux de mon père - đã đọc : 745 lần


Tu Seras Un Homme - đã đọc : 714 lần


Papa - đã đọc : 707 lần


Мама - первое слово, главное слово - My mother is the first word, the main word - đã đọc : 819 lần


Que sera, sera (What will be, will be) - Que Sera Sera (arrivera ce qui doit arriver ?) - đã đọc : 770 lần


Алло, мам! - Hello, Mom - đã đọc : 713 lần


Mamma - đã đọc : 744 lần


Мама - đã đọc : 698 lần


Mi viejo - Mon père - đã đọc : 737 lần


Que falta me hace mi padre + Que mon père me fait un manque - đã đọc : 710 lần


Papá - đã đọc : 722 lần


Un mensaje a mi Mama y mi Papa - đã đọc : 719 lần


Мама * * * * - đã đọc : 727 lần


Dear Father - đã đọc : 749 lần


Ma fille * * * - đã đọc : 687 lần


Le petit garçon - đã đọc : 661 lần


Wir zwei allein heut nacht - Nous avons deux nuits d'aujourd'hui seul * * * - đã đọc : 702 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 704 lần


Mother - John Lennon * * * - đã đọc : 681 lần


♥ ♥ ♥ РIДНА МАТИ МОЯ - MẸ YÊU DẤU CỦA TÔI - МАТЬ РОДНАЯ МОЯ ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 793 lần


МОЛИТВА МАТЕРИ - đã đọc : 697 lần


МАМА, МИЛАЯ МАМА... - đã đọc : 662 lần


Мама Mama * * * - đã đọc : 714 lần


Nana Mouskouri & Lénou - Duo - Tous les Arbres Sont en Fleurs * * * - đã đọc : 699 lần


Sweet Child O'Mine - Ma Douce Enfant * * * 1 - đã đọc : 729 lần


Le coeur d'une mère - đã đọc : 701 lần


Quand je ne serai plus là !! - đã đọc : 836 lần


Et mon père - đã đọc : 702 lần


Mammy blue * * * 1 - đã đọc : 674 lần


Слово "мама" дорогое - The word "mother" is expensive * * * 1 - đã đọc : 664 lần


Sylvie Vartan : Darina - đã đọc : 715 lần


Oh mon papa - đã đọc : 677 lần


Maman + Viens maman on va danser - đã đọc : 709 lần


Parler à mon père * * * - đã đọc : 716 lần


Stromae - Papaoutai * * * - đã đọc : 659 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère *** - đã đọc : 644 lần


Poema de Amor : El Padre - đã đọc : 821 lần


Tears In Heaven - Larmes Au Paradis * * * - đã đọc : 643 lần


A Parent's Wish - For My Children - đã đọc : 751 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 608 lần


Dear Mama - Chère Maman - đã đọc : 621 lần


1 * Mother * * * * * - đã đọc : 581 lần


1 * Mother - Maman * * * * * - đã đọc : 641 lần


1 * Mama * * * * * - đã đọc : 567 lần


1 * Twinkle Twinkle Little Star * * * * * - đã đọc : 595 lần


♫ Roney's Baby Lullaby 'Orchestrated' ♫ - đã đọc : 583 lần


Céline Dion - Parler à mon père - đã đọc : 521 lần


Dance with my father - đã đọc : 504 lần


Les Yeux De Ma Mère - đã đọc : 531 lần


Jacques Brel - Quand Maman reviendra - đã đọc : 514 lần


1 * かあさんの歌 - Song of the mother - Ma mère * * * - đã đọc : 518 lần


1 * Mama, mama * * * - đã đọc : 534 lần


1 * Mamatschi * * * - đã đọc : 518 lần


1 * Si maman si * * * - đã đọc : 509 lần


1 * O Mio Babbino Caro - Oh My Dear Papa * * * - đã đọc : 498 lần


La plus belle Maman - đã đọc : 485 lần


1 * Christophe - Maman * * * - đã đọc : 525 lần


Como nossos pais - Just like our parents - đã đọc : 525 lần


La mamma - The Mother - đã đọc : 479 lần


Mon vieux - My old man - Mein Alter - đã đọc : 531 lần


Et mon père - đã đọc : 486 lần


Arabic : Ummi - Mom - đã đọc : 487 lần


1 * Oh mein Papa * * * - đã đọc : 486 lần


Papa Loved Mama - đã đọc : 498 lần


1 * Mom - Mamá * * * - đã đọc : 447 lần


1 * Ты слышишь мама,мама - You hear Mom, Mom * * * - đã đọc : 479 lần


Letters from Home - đã đọc : 472 lần


1 * Papa - Cha Tôi * * * - đã đọc : 477 lần


1 * かあさんの歌(歌詞付) My Dear Old Mom's Song * * * - đã đọc : 464 lần


♥ ♥ ♥ Мама - Мама ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 414 lần


She Loved A Lot In Her Time - đã đọc : 406 lần


Perce les Nuages - Break through the clouds - đã đọc : 442 lần


♥ ♥ ♥ List do M. - Letter to Maman ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 421 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная - Lullaby ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 437 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная "За печкою поет сверчок" Lullaby about Сricket ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 388 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Ôi Cha yêu quý của con - O mon cher petit papa - O my beloved Father ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 354 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 358 lần


♥ ♥ ♥ **** O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! **** ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 349 lần


Si Seulement Je Pouvais Lui Manquer - đã đọc : 324 lần


Toi là-haut - đã đọc : 332 lần


♥ ♥ ♥ - Les Yeux de ma Mere - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 345 lần


♥ ♥ ♥ Thank you for being my Dad (Song for Dad) ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 322 lần


♥ ♥ ♥ Uudam : Mother in the dream - Mẹ Trong Giấc Mơ Con - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 293 lần


♥ ♥ ♥ Papa - Paul Anka ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 179 lần


♥ ♥ ♥ Charles Aznavour - La Mama + Mama - Connie Francis ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 194 lần


Спи, моя радость, усни текст песни - Sleep, my love, sleep! - đã đọc : 186 lần


- đã đọc : 129 lần


Олег Газманов - Мама - đã đọc : 136 lần


Mamma - đã đọc : 139 lần


おふくろさん (Ofukurosan) - Maman - đã đọc : 134 lần


Mama моя - đã đọc : 129 lần


DANCE WITH MY FATHER by Celine Dion - Father's Day - đã đọc : 128 lần


Moja matko ja wiem - My mother, I know - đã đọc : 122 lần


Mother - John Lennon + Abba - Mamma Mia - đã đọc : 93 lần


Papa - đã đọc : 84 lần


Papa - Paul Anka + Не уходи мама + Мама - ты мой рай - đã đọc : 23 lần

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6


The most beautiful songs