Les plus belles chansons sur MAMAN et PAPA - The most beautiful songs about MOTHER and FATHER


Une maman - đã đọc : 456 lần


Pour toi Maman - đã đọc : 481 lần


Pour l'amour d'une mère - đã đọc : 493 lần


Poème à maman - đã đọc : 453 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 497 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 455 lần


Christophe Maé: Maman - - đã đọc : 465 lần


Maman - đã đọc : 618 lần


Maman ... - đã đọc : 702 lần


Les roses blanches - đã đọc : 674 lần


Mon vieux - đã đọc : 618 lần


Maman THE BEST - đã đọc : 553 lần


Christophe - Mère tu es la seule - đã đọc : 556 lần


Je T'aime Maman - đã đọc : 575 lần


Always Love You (Mother's Day Song) - Tori Kelly Original - đã đọc : 552 lần


Mama EXO - đã đọc : 578 lần


Roméo - Maman - đã đọc : 600 lần


Quand maman reviendra - đã đọc : 628 lần


Maman - đã đọc : 637 lần


Mamie Blue - đã đọc : 639 lần


Les yeux de ma mère - đã đọc : 621 lần


Cadeau - đã đọc : 649 lần


La fille aux yeux clairs - đã đọc : 592 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 658 lần


Ma mère chantait toujours - đã đọc : 711 lần


Dance With My Father - Une Danse Avec Mon Père - đã đọc : 640 lần


Mama - đã đọc : 639 lần


Mon père - My father EXO - đã đọc : 668 lần


Les yeux de mon père - EXO - đã đọc : 646 lần


Mon Fils Michel Sardou EXO - đã đọc : 616 lần


Joe Dassin - À mon fils EXO - đã đọc : 661 lần


The baby - Le bébé EXO - đã đọc : 616 lần


She's Everything - Elle est tout pour moi - đã đọc : 741 lần


Mama Tried - Maman essaya OK le 08 Août - đã đọc : 660 lần


In my daughter's eyes - đã đọc : 624 lần


Als die alte Mutter / Songs my mother taught me/ Quand ma vieille mère - đã đọc : 654 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 642 lần


MUTTER - Mother - Mère - đã đọc : 688 lần


Claude François - Le téléphone pleure - 1977 - đã đọc : 649 lần


Vitas - Mama - đã đọc : 628 lần


Mama - đã đọc : 583 lần


Papa - đã đọc : 554 lần


Father And Son - Père Et Fils - đã đọc : 565 lần


My son, my son - đã đọc : 580 lần


Songs My Mother Taught Me - đã đọc : 575 lần


Mutter - Mère - Mother - đã đọc : 729 lần


♥ ♥ ♥ Sergey Esenin : Письмо к матери - Lettre à ma Mère - Letter To Mother ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 1131 lần


Je Voyage : Charles & Katia Aznavour - đã đọc : 540 lần


Hier encore : Aznavour + Daughter + Granddaughter - đã đọc : 566 lần


Mutter - Maman - đã đọc : 578 lần


Mutter, hast du mir vergeben - Mother, you have forgiven me ? - đã đọc : 543 lần


Sang Pour Sang - Blood for blood THE BEST - đã đọc : 610 lần


Maman - đã đọc : 530 lần


World Teachers' Day 2009 Theme Song - đã đọc : 528 lần


Mon Père disait - My father used to say - đã đọc : 600 lần


Lynda Lemay - Le plus fort, c'est mon père - đã đọc : 627 lần


Une mère - đã đọc : 592 lần


Dis-moi dis papa - đã đọc : 570 lần


À mon père - đã đọc : 568 lần


À propos de mon père - đã đọc : 572 lần


Chantons ensemble la même chanson THE BEST - đã đọc : 556 lần


Papa, dis- le Moi ! THE BEST - đã đọc : 554 lần


Mama - Il Divo - đã đọc : 541 lần


Papa - đã đọc : 563 lần


Si Maman Si - đã đọc : 543 lần


Father, son - đã đọc : 526 lần


Father and Son - đã đọc : 537 lần


This is to mother you - đã đọc : 547 lần


Pais e Filhos - Les parents et les enfants - đã đọc : 640 lần


Home - chez moi - đã đọc : 543 lần


Колыбельная медведицы - Mamma bear's lullaby - đã đọc : 542 lần


Heintje - Mama (German & english version) - đã đọc : 552 lần


Heintje - Mamatschi - đã đọc : 566 lần


Wo Bist Du Mama ? Où es-tu maman ? - đã đọc : 547 lần


J'aime papa, j'aime maman - đã đọc : 544 lần


Je t'aime bien papa - đã đọc : 523 lần


Ca Fait Mal - đã đọc : 534 lần


Mistral Gagnant - Winning Mistral - đã đọc : 727 lần


Sinead O'Connor - Mother - đã đọc : 511 lần


Ma Fille - My daughter - đã đọc : 583 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 537 lần


Les lèvres de ma mère - đã đọc : 571 lần


Motherland - La Terre Mère - đã đọc : 513 lần


Natalie Merchant – Motherland - đã đọc : 624 lần


Mon vieux - đã đọc : 555 lần


Song for My Father - đã đọc : 525 lần


Dear Dad - đã đọc : 505 lần


My Father's Eyes - Les Yeux De Mon Père - đã đọc : 545 lần


My Heart Belongs To Daddy - Mon Coeur Est À Papa - đã đọc : 528 lần


Mon papa à moi est un gangster - đã đọc : 585 lần


Papa Maman - đã đọc : 509 lần


Toi qui manques à ma vie! - đã đọc : 546 lần


Ma vie est un jeu d'échec Maman - đã đọc : 583 lần


Ce père que je n'ai jamais eu - đã đọc : 530 lần


L'Indifférence - đã đọc : 567 lần


Mourir auprès de mon amour - đã đọc : 530 lần


De la haut - đã đọc : 529 lần


Dites moi ma mère - đã đọc : 533 lần


Papa - đã đọc : 519 lần


Мама - Mother - đã đọc : 527 lần


Мама - Мама - đã đọc : 558 lần


Thank you for being my Dad - đã đọc : 527 lần


Daddy's Song - đã đọc : 528 lần


My Father's Son - đã đọc : 521 lần


Daddyʼs Song - đã đọc : 500 lần


My father's eyes - đã đọc : 513 lần


You're My Hero - đã đọc : 494 lần


Through The Eyes Of My Father - đã đọc : 531 lần


Oh mein Papa - Oh, my pa-pa - đã đọc : 547 lần


Daddy's Eyes by Jim Chase and sung by Laura Walker. - đã đọc : 559 lần


Father's Love - đã đọc : 509 lần


Father and Son - Père et fils - đã đọc : 552 lần


Sing Me A Song Again, Daddy - đã đọc : 535 lần


Si maman si - đã đọc : 500 lần


Maman - Người mẹ hiền yêu dấu - đã đọc : 543 lần


Gute Nacht, Mutter - đã đọc : 524 lần


Schreit den Namen meiner Mutter - Scream the name of my mother who held me - đã đọc : 569 lần


Mama - Fur dich Mama - đã đọc : 519 lần


A Letter From a Soldier (1966) Vietnam - đã đọc : 538 lần


Andrea Berg - Mama - đã đọc : 475 lần


O Mio Babbino Caro - Oh mon papa chéri, - đã đọc : 555 lần


A Mon Père - đã đọc : 506 lần


Top 10 Songs about Boston - đã đọc : 503 lần


Oh mon papa - Oh mein Papa - Oh my father - đã đọc : 617 lần


O maman - đã đọc : 506 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 531 lần


Viens maman on va danser - đã đọc : 501 lần


Motherland - đã đọc : 512 lần


My Little Girl - đã đọc : 532 lần


Millésime - đã đọc : 577 lần


Mama Corsica - đã đọc : 517 lần


Mon fils - đã đọc : 494 lần


Les yeux de mon père - đã đọc : 519 lần


Tu Seras Un Homme - đã đọc : 490 lần


Papa - đã đọc : 482 lần


Мама - первое слово, главное слово - My mother is the first word, the main word - đã đọc : 564 lần


Que sera, sera (What will be, will be) - Que Sera Sera (arrivera ce qui doit arriver ?) - đã đọc : 519 lần


Алло, мам! - Hello, Mom - đã đọc : 502 lần


Mamma - đã đọc : 528 lần


Мама - đã đọc : 497 lần


Mi viejo - Mon père - đã đọc : 510 lần


Que falta me hace mi padre + Que mon père me fait un manque - đã đọc : 498 lần


Papá - đã đọc : 496 lần


Un mensaje a mi Mama y mi Papa - đã đọc : 487 lần


Мама * * * * - đã đọc : 514 lần


Dear Father - đã đọc : 509 lần


Ma fille * * * - đã đọc : 469 lần


Le petit garçon - đã đọc : 447 lần


Wir zwei allein heut nacht - Nous avons deux nuits d'aujourd'hui seul * * * - đã đọc : 495 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 472 lần


Mother - John Lennon * * * - đã đọc : 469 lần


♥ ♥ ♥ РIДНА МАТИ МОЯ - MẸ YÊU DẤU CỦA TÔI - МАТЬ РОДНАЯ МОЯ ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 568 lần


МОЛИТВА МАТЕРИ - đã đọc : 468 lần


МАМА, МИЛАЯ МАМА... - đã đọc : 450 lần


Мама Mama * * * - đã đọc : 486 lần


Nana Mouskouri & Lénou - Duo - Tous les Arbres Sont en Fleurs * * * - đã đọc : 474 lần


Sweet Child O'Mine - Ma Douce Enfant * * * 1 - đã đọc : 509 lần


Le coeur d'une mère - đã đọc : 487 lần


Quand je ne serai plus là !! - đã đọc : 565 lần


Et mon père - đã đọc : 487 lần


Mammy blue * * * 1 - đã đọc : 466 lần


Слово "мама" дорогое - The word "mother" is expensive * * * 1 - đã đọc : 445 lần


Sylvie Vartan : Darina - đã đọc : 494 lần


Oh mon papa - đã đọc : 449 lần


Maman + Viens maman on va danser - đã đọc : 487 lần


Parler à mon père * * * - đã đọc : 497 lần


Stromae - Papaoutai * * * - đã đọc : 450 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère *** - đã đọc : 447 lần


Poema de Amor : El Padre - đã đọc : 577 lần


Tears In Heaven - Larmes Au Paradis * * * - đã đọc : 432 lần


A Parent's Wish - For My Children - đã đọc : 531 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 401 lần


Dear Mama - Chère Maman - đã đọc : 426 lần


1 * Mother * * * * * - đã đọc : 368 lần


1 * Mother - Maman * * * * * - đã đọc : 405 lần


1 * Mama * * * * * - đã đọc : 340 lần


1 * Twinkle Twinkle Little Star * * * * * - đã đọc : 371 lần


♫ Roney's Baby Lullaby 'Orchestrated' ♫ - đã đọc : 368 lần


Céline Dion - Parler à mon père - đã đọc : 308 lần


Dance with my father - đã đọc : 278 lần


Les Yeux De Ma Mère - đã đọc : 308 lần


Jacques Brel - Quand Maman reviendra - đã đọc : 286 lần


1 * かあさんの歌 - Song of the mother - Ma mère * * * - đã đọc : 291 lần


1 * Mama, mama * * * - đã đọc : 324 lần


1 * Mamatschi * * * - đã đọc : 289 lần


1 * Si maman si * * * - đã đọc : 282 lần


1 * O Mio Babbino Caro - Oh My Dear Papa * * * - đã đọc : 266 lần


La plus belle Maman - đã đọc : 260 lần


1 * Christophe - Maman * * * - đã đọc : 298 lần


Como nossos pais - Just like our parents - đã đọc : 304 lần


La mamma - The Mother - đã đọc : 259 lần


Mon vieux - My old man - Mein Alter - đã đọc : 306 lần


Et mon père - đã đọc : 266 lần


Arabic : Ummi - Mom - đã đọc : 262 lần


1 * Oh mein Papa * * * - đã đọc : 252 lần


Papa Loved Mama - đã đọc : 278 lần


1 * Mom - Mamá * * * - đã đọc : 249 lần


1 * Ты слышишь мама,мама - You hear Mom, Mom * * * - đã đọc : 275 lần


Letters from Home - đã đọc : 251 lần


1 * Papa - Cha Tôi * * * - đã đọc : 250 lần


1 * かあさんの歌(歌詞付) My Dear Old Mom's Song * * * - đã đọc : 257 lần


♥ ♥ ♥ Мама - Мама ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 212 lần


She Loved A Lot In Her Time - đã đọc : 187 lần


Perce les Nuages - Break through the clouds - đã đọc : 186 lần


♥ ♥ ♥ List do M. - Letter to Maman ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 203 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная - Lullaby ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 205 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная "За печкою поет сверчок" Lullaby about Сricket ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 164 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Ôi Cha yêu quý của con - O mon cher petit papa - O my beloved Father ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 159 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 124 lần


♥ ♥ ♥ **** O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! **** ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 115 lần


Si Seulement Je Pouvais Lui Manquer - đã đọc : 110 lần


Toi là-haut - đã đọc : 106 lần


♥ ♥ ♥ - Les Yeux de ma Mere - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 119 lần


♥ ♥ ♥ Thank you for being my Dad (Song for Dad) ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 107 lần


♥ ♥ ♥ Uudam : Mother in the dream - Mẹ Trong Giấc Mơ Con - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 75 lần


♥ ♥ ♥ Papa - Paul Anka ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 0 lần


♥ ♥ ♥ Charles Aznavour - La Mama + Mama - Connie Francis ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 1 lần

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons sur MAMAN et PAPA - The most beautiful songs about MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5