Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Une maman - đã đọc : 623 lần


Pour toi Maman - đã đọc : 635 lần


Pour l'amour d'une mère - đã đọc : 650 lần


Poème à maman - đã đọc : 612 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 655 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 616 lần


Christophe Maé: Maman - - đã đọc : 615 lần


Maman - đã đọc : 761 lần


Maman ... - đã đọc : 851 lần


Les roses blanches - đã đọc : 834 lần


Mon vieux - đã đọc : 815 lần


Maman THE BEST - đã đọc : 706 lần


Christophe - Mère tu es la seule - đã đọc : 721 lần


Je T'aime Maman - đã đọc : 725 lần


Always Love You (Mother's Day Song) - Tori Kelly Original - đã đọc : 716 lần


Mama EXO - đã đọc : 739 lần


Roméo - Maman - đã đọc : 763 lần


Quand maman reviendra - đã đọc : 788 lần


Maman - đã đọc : 776 lần


Mamie Blue - đã đọc : 788 lần


Les yeux de ma mère - đã đọc : 802 lần


Cadeau - đã đọc : 805 lần


La fille aux yeux clairs - đã đọc : 758 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 839 lần


Ma mère chantait toujours - đã đọc : 884 lần


Dance With My Father - Une Danse Avec Mon Père - đã đọc : 790 lần


Mama - đã đọc : 788 lần


Mon père - My father EXO - đã đọc : 817 lần


Les yeux de mon père - EXO - đã đọc : 815 lần


Mon Fils Michel Sardou EXO - đã đọc : 777 lần


Joe Dassin - À mon fils EXO - đã đọc : 852 lần


The baby - Le bébé EXO - đã đọc : 787 lần


She's Everything - Elle est tout pour moi - đã đọc : 955 lần


Mama Tried - Maman essaya OK le 08 Août - đã đọc : 811 lần


In my daughter's eyes - đã đọc : 779 lần


Als die alte Mutter / Songs my mother taught me/ Quand ma vieille mère - đã đọc : 787 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 786 lần


MUTTER - Mother - Mère - đã đọc : 835 lần


Claude François - Le téléphone pleure - 1977 - đã đọc : 809 lần


Vitas - Mama - đã đọc : 778 lần


Mama - đã đọc : 739 lần


Papa - đã đọc : 721 lần


Father And Son - Père Et Fils - đã đọc : 724 lần


My son, my son - đã đọc : 724 lần


Songs My Mother Taught Me - đã đọc : 724 lần


Mutter - Mère - Mother - đã đọc : 875 lần


♥ ♥ ♥ Sergey Esenin : Письмо к матери - Lettre à ma Mère - Letter To Mother ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 1296 lần


Je Voyage : Charles & Katia Aznavour - đã đọc : 691 lần


Hier encore : Aznavour + Daughter + Granddaughter - đã đọc : 722 lần


Mutter - Maman - đã đọc : 718 lần


Mutter, hast du mir vergeben - Mother, you have forgiven me ? - đã đọc : 690 lần


Sang Pour Sang - Blood for blood THE BEST - đã đọc : 756 lần


Maman - đã đọc : 697 lần


World Teachers' Day 2009 Theme Song - đã đọc : 682 lần


Mon Père disait - My father used to say - đã đọc : 734 lần


Lynda Lemay - Le plus fort, c'est mon père - đã đọc : 768 lần


Une mère - đã đọc : 730 lần


Dis-moi dis papa - đã đọc : 718 lần


À mon père - đã đọc : 711 lần


À propos de mon père - đã đọc : 731 lần


Chantons ensemble la même chanson THE BEST - đã đọc : 702 lần


Papa, dis- le Moi ! THE BEST - đã đọc : 698 lần


Mama - Il Divo - đã đọc : 686 lần


Papa - đã đọc : 715 lần


Si Maman Si - đã đọc : 702 lần


Father, son - đã đọc : 682 lần


Father and Son - đã đọc : 683 lần


This is to mother you - đã đọc : 693 lần


Pais e Filhos - Les parents et les enfants - đã đọc : 762 lần


Home - chez moi - đã đọc : 676 lần


Колыбельная медведицы - Mamma bear's lullaby - đã đọc : 680 lần


Heintje - Mama (German & english version) - đã đọc : 696 lần


Heintje - Mamatschi - đã đọc : 712 lần


Wo Bist Du Mama ? Où es-tu maman ? - đã đọc : 674 lần


J'aime papa, j'aime maman - đã đọc : 688 lần


Je t'aime bien papa - đã đọc : 679 lần


Ca Fait Mal - đã đọc : 675 lần


Mistral Gagnant - Winning Mistral - đã đọc : 860 lần


Sinead O'Connor - Mother - đã đọc : 661 lần


Ma Fille - My daughter - đã đọc : 731 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 676 lần


Les lèvres de ma mère - đã đọc : 736 lần


Motherland - La Terre Mère - đã đọc : 659 lần


Natalie Merchant – Motherland - đã đọc : 808 lần


Mon vieux - đã đọc : 700 lần


Song for My Father - đã đọc : 668 lần


Dear Dad - đã đọc : 635 lần


My Father's Eyes - Les Yeux De Mon Père - đã đọc : 679 lần


My Heart Belongs To Daddy - Mon Coeur Est À Papa - đã đọc : 660 lần


Mon papa à moi est un gangster - đã đọc : 724 lần


Papa Maman - đã đọc : 647 lần


Toi qui manques à ma vie! - đã đọc : 690 lần


Ma vie est un jeu d'échec Maman - đã đọc : 742 lần


Ce père que je n'ai jamais eu - đã đọc : 682 lần


L'Indifférence - đã đọc : 710 lần


Mourir auprès de mon amour - đã đọc : 684 lần


De la haut - đã đọc : 676 lần


Dites moi ma mère - đã đọc : 693 lần


Papa - đã đọc : 675 lần


Мама - Mother - đã đọc : 667 lần


Мама - Мама - đã đọc : 700 lần


Thank you for being my Dad - đã đọc : 677 lần


Daddy's Song - đã đọc : 682 lần


My Father's Son - đã đọc : 680 lần


Daddyʼs Song - đã đọc : 643 lần


My father's eyes - đã đọc : 671 lần


You're My Hero - đã đọc : 660 lần


Through The Eyes Of My Father - đã đọc : 670 lần


Oh mein Papa - Oh, my pa-pa - đã đọc : 740 lần


Daddy's Eyes by Jim Chase and sung by Laura Walker. - đã đọc : 723 lần


Father's Love - đã đọc : 657 lần


Father and Son - Père et fils - đã đọc : 745 lần


Sing Me A Song Again, Daddy - đã đọc : 682 lần


Si maman si - đã đọc : 643 lần


Maman - Người mẹ hiền yêu dấu - đã đọc : 698 lần


Gute Nacht, Mutter - đã đọc : 656 lần


Schreit den Namen meiner Mutter - Scream the name of my mother who held me - đã đọc : 702 lần


Mama - Fur dich Mama - đã đọc : 668 lần


A Letter From a Soldier (1966) Vietnam - đã đọc : 676 lần


Andrea Berg - Mama - đã đọc : 625 lần


O Mio Babbino Caro - Oh mon papa chéri, - đã đọc : 699 lần


A Mon Père - đã đọc : 623 lần


Top 10 Songs about Boston - đã đọc : 649 lần


Oh mon papa - Oh mein Papa - Oh my father - đã đọc : 759 lần


O maman - đã đọc : 652 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 685 lần


Viens maman on va danser - đã đọc : 655 lần


Motherland - đã đọc : 656 lần


My Little Girl - đã đọc : 684 lần


Millésime - đã đọc : 755 lần


Mama Corsica - đã đọc : 672 lần


Mon fils - đã đọc : 644 lần


Les yeux de mon père - đã đọc : 667 lần


Tu Seras Un Homme - đã đọc : 641 lần


Papa - đã đọc : 626 lần


Мама - первое слово, главное слово - My mother is the first word, the main word - đã đọc : 719 lần


Que sera, sera (What will be, will be) - Que Sera Sera (arrivera ce qui doit arriver ?) - đã đọc : 681 lần


Алло, мам! - Hello, Mom - đã đọc : 625 lần


Mamma - đã đọc : 664 lần


Мама - đã đọc : 625 lần


Mi viejo - Mon père - đã đọc : 655 lần


Que falta me hace mi padre + Que mon père me fait un manque - đã đọc : 630 lần


Papá - đã đọc : 646 lần


Un mensaje a mi Mama y mi Papa - đã đọc : 639 lần


Мама * * * * - đã đọc : 632 lần


Dear Father - đã đọc : 665 lần


Ma fille * * * - đã đọc : 613 lần


Le petit garçon - đã đọc : 588 lần


Wir zwei allein heut nacht - Nous avons deux nuits d'aujourd'hui seul * * * - đã đọc : 627 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 623 lần


Mother - John Lennon * * * - đã đọc : 606 lần


♥ ♥ ♥ РIДНА МАТИ МОЯ - MẸ YÊU DẤU CỦA TÔI - МАТЬ РОДНАЯ МОЯ ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 705 lần


МОЛИТВА МАТЕРИ - đã đọc : 619 lần


МАМА, МИЛАЯ МАМА... - đã đọc : 585 lần


Мама Mama * * * - đã đọc : 630 lần


Nana Mouskouri & Lénou - Duo - Tous les Arbres Sont en Fleurs * * * - đã đọc : 612 lần


Sweet Child O'Mine - Ma Douce Enfant * * * 1 - đã đọc : 652 lần


Le coeur d'une mère - đã đọc : 619 lần


Quand je ne serai plus là !! - đã đọc : 743 lần


Et mon père - đã đọc : 620 lần


Mammy blue * * * 1 - đã đọc : 603 lần


Слово "мама" дорогое - The word "mother" is expensive * * * 1 - đã đọc : 578 lần


Sylvie Vartan : Darina - đã đọc : 639 lần


Oh mon papa - đã đọc : 600 lần


Maman + Viens maman on va danser - đã đọc : 626 lần


Parler à mon père * * * - đã đọc : 640 lần


Stromae - Papaoutai * * * - đã đọc : 580 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère *** - đã đọc : 572 lần


Poema de Amor : El Padre - đã đọc : 731 lần


Tears In Heaven - Larmes Au Paradis * * * - đã đọc : 563 lần


A Parent's Wish - For My Children - đã đọc : 673 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 539 lần


Dear Mama - Chère Maman - đã đọc : 547 lần


1 * Mother * * * * * - đã đọc : 507 lần


1 * Mother - Maman * * * * * - đã đọc : 558 lần


1 * Mama * * * * * - đã đọc : 494 lần


1 * Twinkle Twinkle Little Star * * * * * - đã đọc : 512 lần


♫ Roney's Baby Lullaby 'Orchestrated' ♫ - đã đọc : 510 lần


Céline Dion - Parler à mon père - đã đọc : 449 lần


Dance with my father - đã đọc : 427 lần


Les Yeux De Ma Mère - đã đọc : 457 lần


Jacques Brel - Quand Maman reviendra - đã đọc : 441 lần


1 * かあさんの歌 - Song of the mother - Ma mère * * * - đã đọc : 447 lần


1 * Mama, mama * * * - đã đọc : 464 lần


1 * Mamatschi * * * - đã đọc : 446 lần


1 * Si maman si * * * - đã đọc : 441 lần


1 * O Mio Babbino Caro - Oh My Dear Papa * * * - đã đọc : 419 lần


La plus belle Maman - đã đọc : 412 lần


1 * Christophe - Maman * * * - đã đọc : 452 lần


Como nossos pais - Just like our parents - đã đọc : 447 lần


La mamma - The Mother - đã đọc : 399 lần


Mon vieux - My old man - Mein Alter - đã đọc : 452 lần


Et mon père - đã đọc : 411 lần


Arabic : Ummi - Mom - đã đọc : 413 lần


1 * Oh mein Papa * * * - đã đọc : 401 lần


Papa Loved Mama - đã đọc : 423 lần


1 * Mom - Mamá * * * - đã đọc : 378 lần


1 * Ты слышишь мама,мама - You hear Mom, Mom * * * - đã đọc : 403 lần


Letters from Home - đã đọc : 397 lần


1 * Papa - Cha Tôi * * * - đã đọc : 394 lần


1 * かあさんの歌(歌詞付) My Dear Old Mom's Song * * * - đã đọc : 390 lần


♥ ♥ ♥ Мама - Мама ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 337 lần


She Loved A Lot In Her Time - đã đọc : 338 lần


Perce les Nuages - Break through the clouds - đã đọc : 363 lần


♥ ♥ ♥ List do M. - Letter to Maman ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 344 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная - Lullaby ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 355 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная "За печкою поет сверчок" Lullaby about Сricket ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 316 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Ôi Cha yêu quý của con - O mon cher petit papa - O my beloved Father ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 279 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 284 lần


♥ ♥ ♥ **** O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! **** ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 276 lần


Si Seulement Je Pouvais Lui Manquer - đã đọc : 246 lần


Toi là-haut - đã đọc : 252 lần


♥ ♥ ♥ - Les Yeux de ma Mere - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 263 lần


♥ ♥ ♥ Thank you for being my Dad (Song for Dad) ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 245 lần


♥ ♥ ♥ Uudam : Mother in the dream - Mẹ Trong Giấc Mơ Con - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 212 lần


♥ ♥ ♥ Papa - Paul Anka ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 106 lần


♥ ♥ ♥ Charles Aznavour - La Mama + Mama - Connie Francis ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 116 lần


Спи, моя радость, усни текст песни - Sleep, my love, sleep! - đã đọc : 107 lần


- đã đọc : 62 lần


Олег Газманов - Мама - đã đọc : 62 lần


Mamma - đã đọc : 60 lần


おふくろさん (Ofukurosan) - Maman - đã đọc : 59 lần


Mama моя - đã đọc : 57 lần


DANCE WITH MY FATHER by Celine Dion - Father's Day - đã đọc : 54 lần


Moja matko ja wiem - My mother, I know - đã đọc : 46 lần


Mother - John Lennon + Abba - Mamma Mia - đã đọc : 22 lần


Papa - đã đọc : 18 lần

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain