Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Une maman - đã đọc : 654 lần


Pour toi Maman - đã đọc : 671 lần


Pour l'amour d'une mère - đã đọc : 685 lần


Poème à maman - đã đọc : 645 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 688 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 650 lần


Christophe Maé: Maman - - đã đọc : 649 lần


Maman - đã đọc : 791 lần


Maman ... - đã đọc : 891 lần


Les roses blanches - đã đọc : 866 lần


Mon vieux - đã đọc : 853 lần


Maman THE BEST - đã đọc : 739 lần


Christophe - Mère tu es la seule - đã đọc : 753 lần


Je T'aime Maman - đã đọc : 754 lần


Always Love You (Mother's Day Song) - Tori Kelly Original - đã đọc : 748 lần


Mama EXO - đã đọc : 769 lần


Roméo - Maman - đã đọc : 794 lần


Quand maman reviendra - đã đọc : 819 lần


Maman - đã đọc : 808 lần


Mamie Blue - đã đọc : 822 lần


Les yeux de ma mère - đã đọc : 839 lần


Cadeau - đã đọc : 835 lần


La fille aux yeux clairs - đã đọc : 797 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 883 lần


Ma mère chantait toujours - đã đọc : 938 lần


Dance With My Father - Une Danse Avec Mon Père - đã đọc : 826 lần


Mama - đã đọc : 821 lần


Mon père - My father EXO - đã đọc : 848 lần


Les yeux de mon père - EXO - đã đọc : 854 lần


Mon Fils Michel Sardou EXO - đã đọc : 810 lần


Joe Dassin - À mon fils EXO - đã đọc : 888 lần


The baby - Le bébé EXO - đã đọc : 823 lần


She's Everything - Elle est tout pour moi - đã đọc : 990 lần


Mama Tried - Maman essaya OK le 08 Août - đã đọc : 845 lần


In my daughter's eyes - đã đọc : 812 lần


Als die alte Mutter / Songs my mother taught me/ Quand ma vieille mère - đã đọc : 826 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 818 lần


MUTTER - Mother - Mère - đã đọc : 867 lần


Claude François - Le téléphone pleure - 1977 - đã đọc : 844 lần


Vitas - Mama - đã đọc : 810 lần


Mama - đã đọc : 773 lần


Papa - đã đọc : 752 lần


Father And Son - Père Et Fils - đã đọc : 764 lần


My son, my son - đã đọc : 760 lần


Songs My Mother Taught Me - đã đọc : 755 lần


Mutter - Mère - Mother - đã đọc : 908 lần


♥ ♥ ♥ Sergey Esenin : Письмо к матери - Lettre à ma Mère - Letter To Mother ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 1336 lần


Je Voyage : Charles & Katia Aznavour - đã đọc : 721 lần


Hier encore : Aznavour + Daughter + Granddaughter - đã đọc : 755 lần


Mutter - Maman - đã đọc : 751 lần


Mutter, hast du mir vergeben - Mother, you have forgiven me ? - đã đọc : 722 lần


Sang Pour Sang - Blood for blood THE BEST - đã đọc : 780 lần


Maman - đã đọc : 720 lần


World Teachers' Day 2009 Theme Song - đã đọc : 710 lần


Mon Père disait - My father used to say - đã đọc : 756 lần


Lynda Lemay - Le plus fort, c'est mon père - đã đọc : 791 lần


Une mère - đã đọc : 752 lần


Dis-moi dis papa - đã đọc : 741 lần


À mon père - đã đọc : 735 lần


À propos de mon père - đã đọc : 754 lần


Chantons ensemble la même chanson THE BEST - đã đọc : 727 lần


Papa, dis- le Moi ! THE BEST - đã đọc : 721 lần


Mama - Il Divo - đã đọc : 708 lần


Papa - đã đọc : 737 lần


Si Maman Si - đã đọc : 726 lần


Father, son - đã đọc : 706 lần


Father and Son - đã đọc : 707 lần


This is to mother you - đã đọc : 716 lần


Pais e Filhos - Les parents et les enfants - đã đọc : 786 lần


Home - chez moi - đã đọc : 699 lần


Колыбельная медведицы - Mamma bear's lullaby - đã đọc : 703 lần


Heintje - Mama (German & english version) - đã đọc : 721 lần


Heintje - Mamatschi - đã đọc : 737 lần


Wo Bist Du Mama ? Où es-tu maman ? - đã đọc : 698 lần


J'aime papa, j'aime maman - đã đọc : 711 lần


Je t'aime bien papa - đã đọc : 704 lần


Ca Fait Mal - đã đọc : 699 lần


Mistral Gagnant - Winning Mistral - đã đọc : 885 lần


Sinead O'Connor - Mother - đã đọc : 686 lần


Ma Fille - My daughter - đã đọc : 754 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 700 lần


Les lèvres de ma mère - đã đọc : 760 lần


Motherland - La Terre Mère - đã đọc : 683 lần


Natalie Merchant – Motherland - đã đọc : 830 lần


Mon vieux - đã đọc : 725 lần


Song for My Father - đã đọc : 691 lần


Dear Dad - đã đọc : 653 lần


My Father's Eyes - Les Yeux De Mon Père - đã đọc : 705 lần


My Heart Belongs To Daddy - Mon Coeur Est À Papa - đã đọc : 684 lần


Mon papa à moi est un gangster - đã đọc : 748 lần


Papa Maman - đã đọc : 670 lần


Toi qui manques à ma vie! - đã đọc : 715 lần


Ma vie est un jeu d'échec Maman - đã đọc : 767 lần


Ce père que je n'ai jamais eu - đã đọc : 708 lần


L'Indifférence - đã đọc : 735 lần


Mourir auprès de mon amour - đã đọc : 707 lần


De la haut - đã đọc : 702 lần


Dites moi ma mère - đã đọc : 717 lần


Papa - đã đọc : 699 lần


Мама - Mother - đã đọc : 691 lần


Мама - Мама - đã đọc : 724 lần


Thank you for being my Dad - đã đọc : 699 lần


Daddy's Song - đã đọc : 705 lần


My Father's Son - đã đọc : 701 lần


Daddyʼs Song - đã đọc : 665 lần


My father's eyes - đã đọc : 691 lần


You're My Hero - đã đọc : 683 lần


Through The Eyes Of My Father - đã đọc : 691 lần


Oh mein Papa - Oh, my pa-pa - đã đọc : 763 lần


Daddy's Eyes by Jim Chase and sung by Laura Walker. - đã đọc : 745 lần


Father's Love - đã đọc : 679 lần


Father and Son - Père et fils - đã đọc : 765 lần


Sing Me A Song Again, Daddy - đã đọc : 705 lần


Si maman si - đã đọc : 665 lần


Maman - Người mẹ hiền yêu dấu - đã đọc : 721 lần


Gute Nacht, Mutter - đã đọc : 678 lần


Schreit den Namen meiner Mutter - Scream the name of my mother who held me - đã đọc : 726 lần


Mama - Fur dich Mama - đã đọc : 691 lần


A Letter From a Soldier (1966) Vietnam - đã đọc : 697 lần


Andrea Berg - Mama - đã đọc : 647 lần


O Mio Babbino Caro - Oh mon papa chéri, - đã đọc : 722 lần


A Mon Père - đã đọc : 647 lần


Top 10 Songs about Boston - đã đọc : 669 lần


Oh mon papa - Oh mein Papa - Oh my father - đã đọc : 782 lần


O maman - đã đọc : 673 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 707 lần


Viens maman on va danser - đã đọc : 676 lần


Motherland - đã đọc : 678 lần


My Little Girl - đã đọc : 706 lần


Millésime - đã đọc : 779 lần


Mama Corsica - đã đọc : 694 lần


Mon fils - đã đọc : 668 lần


Les yeux de mon père - đã đọc : 690 lần


Tu Seras Un Homme - đã đọc : 662 lần


Papa - đã đọc : 646 lần


Мама - первое слово, главное слово - My mother is the first word, the main word - đã đọc : 743 lần


Que sera, sera (What will be, will be) - Que Sera Sera (arrivera ce qui doit arriver ?) - đã đọc : 705 lần


Алло, мам! - Hello, Mom - đã đọc : 653 lần


Mamma - đã đọc : 689 lần


Мама - đã đọc : 648 lần


Mi viejo - Mon père - đã đọc : 679 lần


Que falta me hace mi padre + Que mon père me fait un manque - đã đọc : 654 lần


Papá - đã đọc : 670 lần


Un mensaje a mi Mama y mi Papa - đã đọc : 664 lần


Мама * * * * - đã đọc : 657 lần


Dear Father - đã đọc : 690 lần


Ma fille * * * - đã đọc : 636 lần


Le petit garçon - đã đọc : 611 lần


Wir zwei allein heut nacht - Nous avons deux nuits d'aujourd'hui seul * * * - đã đọc : 651 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 647 lần


Mother - John Lennon * * * - đã đọc : 629 lần


♥ ♥ ♥ РIДНА МАТИ МОЯ - MẸ YÊU DẤU CỦA TÔI - МАТЬ РОДНАЯ МОЯ ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 729 lần


МОЛИТВА МАТЕРИ - đã đọc : 641 lần


МАМА, МИЛАЯ МАМА... - đã đọc : 608 lần


Мама Mama * * * - đã đọc : 654 lần


Nana Mouskouri & Lénou - Duo - Tous les Arbres Sont en Fleurs * * * - đã đọc : 635 lần


Sweet Child O'Mine - Ma Douce Enfant * * * 1 - đã đọc : 676 lần


Le coeur d'une mère - đã đọc : 642 lần


Quand je ne serai plus là !! - đã đọc : 766 lần


Et mon père - đã đọc : 645 lần


Mammy blue * * * 1 - đã đọc : 627 lần


Слово "мама" дорогое - The word "mother" is expensive * * * 1 - đã đọc : 603 lần


Sylvie Vartan : Darina - đã đọc : 663 lần


Oh mon papa - đã đọc : 624 lần


Maman + Viens maman on va danser - đã đọc : 657 lần


Parler à mon père * * * - đã đọc : 664 lần


Stromae - Papaoutai * * * - đã đọc : 603 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère *** - đã đọc : 594 lần


Poema de Amor : El Padre - đã đọc : 755 lần


Tears In Heaven - Larmes Au Paradis * * * - đã đọc : 587 lần


A Parent's Wish - For My Children - đã đọc : 697 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 562 lần


Dear Mama - Chère Maman - đã đọc : 570 lần


1 * Mother * * * * * - đã đọc : 529 lần


1 * Mother - Maman * * * * * - đã đọc : 582 lần


1 * Mama * * * * * - đã đọc : 516 lần


1 * Twinkle Twinkle Little Star * * * * * - đã đọc : 535 lần


♫ Roney's Baby Lullaby 'Orchestrated' ♫ - đã đọc : 533 lần


Céline Dion - Parler à mon père - đã đọc : 473 lần


Dance with my father - đã đọc : 450 lần


Les Yeux De Ma Mère - đã đọc : 480 lần


Jacques Brel - Quand Maman reviendra - đã đọc : 463 lần


1 * かあさんの歌 - Song of the mother - Ma mère * * * - đã đọc : 470 lần


1 * Mama, mama * * * - đã đọc : 487 lần


1 * Mamatschi * * * - đã đọc : 467 lần


1 * Si maman si * * * - đã đọc : 463 lần


1 * O Mio Babbino Caro - Oh My Dear Papa * * * - đã đọc : 442 lần


La plus belle Maman - đã đọc : 435 lần


1 * Christophe - Maman * * * - đã đọc : 474 lần


Como nossos pais - Just like our parents - đã đọc : 471 lần


La mamma - The Mother - đã đọc : 422 lần


Mon vieux - My old man - Mein Alter - đã đọc : 474 lần


Et mon père - đã đọc : 435 lần


Arabic : Ummi - Mom - đã đọc : 435 lần


1 * Oh mein Papa * * * - đã đọc : 425 lần


Papa Loved Mama - đã đọc : 446 lần


1 * Mom - Mamá * * * - đã đọc : 399 lần


1 * Ты слышишь мама,мама - You hear Mom, Mom * * * - đã đọc : 427 lần


Letters from Home - đã đọc : 420 lần


1 * Papa - Cha Tôi * * * - đã đọc : 420 lần


1 * かあさんの歌(歌詞付) My Dear Old Mom's Song * * * - đã đọc : 414 lần


♥ ♥ ♥ Мама - Мама ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 362 lần


She Loved A Lot In Her Time - đã đọc : 361 lần


Perce les Nuages - Break through the clouds - đã đọc : 384 lần


♥ ♥ ♥ List do M. - Letter to Maman ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 367 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная - Lullaby ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 380 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная "За печкою поет сверчок" Lullaby about Сricket ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 339 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Ôi Cha yêu quý của con - O mon cher petit papa - O my beloved Father ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 302 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 307 lần


♥ ♥ ♥ **** O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! **** ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 299 lần


Si Seulement Je Pouvais Lui Manquer - đã đọc : 269 lần


Toi là-haut - đã đọc : 275 lần


♥ ♥ ♥ - Les Yeux de ma Mere - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 287 lần


♥ ♥ ♥ Thank you for being my Dad (Song for Dad) ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 269 lần


♥ ♥ ♥ Uudam : Mother in the dream - Mẹ Trong Giấc Mơ Con - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 238 lần


♥ ♥ ♥ Papa - Paul Anka ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 127 lần


♥ ♥ ♥ Charles Aznavour - La Mama + Mama - Connie Francis ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 140 lần


Спи, моя радость, усни текст песни - Sleep, my love, sleep! - đã đọc : 131 lần


- đã đọc : 85 lần


Олег Газманов - Мама - đã đọc : 84 lần


Mamma - đã đọc : 83 lần


おふくろさん (Ofukurosan) - Maman - đã đọc : 80 lần


Mama моя - đã đọc : 79 lần


DANCE WITH MY FATHER by Celine Dion - Father's Day - đã đọc : 76 lần


Moja matko ja wiem - My mother, I know - đã đọc : 68 lần


Mother - John Lennon + Abba - Mamma Mia - đã đọc : 40 lần


Papa - đã đọc : 33 lần

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain