Les plus belles chansons sur MAMAN et PAPA - The most beautiful songs about MOTHER and FATHER


Une maman - đã đọc : 557 lần


Pour toi Maman - đã đọc : 575 lần


Pour l'amour d'une mère - đã đọc : 590 lần


Poème à maman - đã đọc : 553 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 595 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 554 lần


Christophe Maé: Maman - - đã đọc : 553 lần


Maman - đã đọc : 699 lần


Maman ... - đã đọc : 784 lần


Les roses blanches - đã đọc : 771 lần


Mon vieux - đã đọc : 746 lần


Maman THE BEST - đã đọc : 646 lần


Christophe - Mère tu es la seule - đã đọc : 658 lần


Je T'aime Maman - đã đọc : 660 lần


Always Love You (Mother's Day Song) - Tori Kelly Original - đã đọc : 651 lần


Mama EXO - đã đọc : 680 lần


Roméo - Maman - đã đọc : 702 lần


Quand maman reviendra - đã đọc : 724 lần


Maman - đã đọc : 714 lần


Mamie Blue - đã đọc : 725 lần


Les yeux de ma mère - đã đọc : 739 lần


Cadeau - đã đọc : 743 lần


La fille aux yeux clairs - đã đọc : 697 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 776 lần


Ma mère chantait toujours - đã đọc : 810 lần


Dance With My Father - Une Danse Avec Mon Père - đã đọc : 727 lần


Mama - đã đọc : 723 lần


Mon père - My father EXO - đã đọc : 758 lần


Les yeux de mon père - EXO - đã đọc : 754 lần


Mon Fils Michel Sardou EXO - đã đọc : 716 lần


Joe Dassin - À mon fils EXO - đã đọc : 765 lần


The baby - Le bébé EXO - đã đọc : 721 lần


She's Everything - Elle est tout pour moi - đã đọc : 843 lần


Mama Tried - Maman essaya OK le 08 Août - đã đọc : 745 lần


In my daughter's eyes - đã đọc : 714 lần


Als die alte Mutter / Songs my mother taught me/ Quand ma vieille mère - đã đọc : 724 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 721 lần


MUTTER - Mother - Mère - đã đọc : 771 lần


Claude François - Le téléphone pleure - 1977 - đã đọc : 747 lần


Vitas - Mama - đã đọc : 713 lần


Mama - đã đọc : 675 lần


Papa - đã đọc : 656 lần


Father And Son - Père Et Fils - đã đọc : 665 lần


My son, my son - đã đọc : 664 lần


Songs My Mother Taught Me - đã đọc : 656 lần


Mutter - Mère - Mother - đã đọc : 812 lần


♥ ♥ ♥ Sergey Esenin : Письмо к матери - Lettre à ma Mère - Letter To Mother ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 1226 lần


Je Voyage : Charles & Katia Aznavour - đã đọc : 629 lần


Hier encore : Aznavour + Daughter + Granddaughter - đã đọc : 659 lần


Mutter - Maman - đã đọc : 655 lần


Mutter, hast du mir vergeben - Mother, you have forgiven me ? - đã đọc : 628 lần


Sang Pour Sang - Blood for blood THE BEST - đã đọc : 700 lần


Maman - đã đọc : 640 lần


World Teachers' Day 2009 Theme Song - đã đọc : 629 lần


Mon Père disait - My father used to say - đã đọc : 677 lần


Lynda Lemay - Le plus fort, c'est mon père - đã đọc : 711 lần


Une mère - đã đọc : 674 lần


Dis-moi dis papa - đã đọc : 662 lần


À mon père - đã đọc : 655 lần


À propos de mon père - đã đọc : 674 lần


Chantons ensemble la même chanson THE BEST - đã đọc : 648 lần


Papa, dis- le Moi ! THE BEST - đã đọc : 645 lần


Mama - Il Divo - đã đọc : 630 lần


Papa - đã đọc : 659 lần


Si Maman Si - đã đọc : 645 lần


Father, son - đã đọc : 625 lần


Father and Son - đã đọc : 625 lần


This is to mother you - đã đọc : 636 lần


Pais e Filhos - Les parents et les enfants - đã đọc : 705 lần


Home - chez moi - đã đọc : 622 lần


Колыбельная медведицы - Mamma bear's lullaby - đã đọc : 629 lần


Heintje - Mama (German & english version) - đã đọc : 641 lần


Heintje - Mamatschi - đã đọc : 655 lần


Wo Bist Du Mama ? Où es-tu maman ? - đã đọc : 626 lần


J'aime papa, j'aime maman - đã đọc : 631 lần


Je t'aime bien papa - đã đọc : 622 lần


Ca Fait Mal - đã đọc : 619 lần


Mistral Gagnant - Winning Mistral - đã đọc : 804 lần


Sinead O'Connor - Mother - đã đọc : 608 lần


Ma Fille - My daughter - đã đọc : 675 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 622 lần


Les lèvres de ma mère - đã đọc : 682 lần


Motherland - La Terre Mère - đã đọc : 605 lần


Natalie Merchant – Motherland - đã đọc : 751 lần


Mon vieux - đã đọc : 646 lần


Song for My Father - đã đọc : 617 lần


Dear Dad - đã đọc : 594 lần


My Father's Eyes - Les Yeux De Mon Père - đã đọc : 627 lần


My Heart Belongs To Daddy - Mon Coeur Est À Papa - đã đọc : 604 lần


Mon papa à moi est un gangster - đã đọc : 670 lần


Papa Maman - đã đọc : 595 lần


Toi qui manques à ma vie! - đã đọc : 637 lần


Ma vie est un jeu d'échec Maman - đã đọc : 688 lần


Ce père que je n'ai jamais eu - đã đọc : 628 lần


L'Indifférence - đã đọc : 654 lần


Mourir auprès de mon amour - đã đọc : 629 lần


De la haut - đã đọc : 623 lần


Dites moi ma mère - đã đọc : 636 lần


Papa - đã đọc : 621 lần


Мама - Mother - đã đọc : 613 lần


Мама - Мама - đã đọc : 647 lần


Thank you for being my Dad - đã đọc : 622 lần


Daddy's Song - đã đọc : 628 lần


My Father's Son - đã đọc : 625 lần


Daddyʼs Song - đã đọc : 590 lần


My father's eyes - đã đọc : 617 lần


You're My Hero - đã đọc : 600 lần


Through The Eyes Of My Father - đã đọc : 615 lần


Oh mein Papa - Oh, my pa-pa - đã đọc : 671 lần


Daddy's Eyes by Jim Chase and sung by Laura Walker. - đã đọc : 666 lần


Father's Love - đã đọc : 601 lần


Father and Son - Père et fils - đã đọc : 679 lần


Sing Me A Song Again, Daddy - đã đọc : 628 lần


Si maman si - đã đọc : 588 lần


Maman - Người mẹ hiền yêu dấu - đã đọc : 641 lần


Gute Nacht, Mutter - đã đọc : 601 lần


Schreit den Namen meiner Mutter - Scream the name of my mother who held me - đã đọc : 648 lần


Mama - Fur dich Mama - đã đọc : 613 lần


A Letter From a Soldier (1966) Vietnam - đã đọc : 622 lần


Andrea Berg - Mama - đã đọc : 572 lần


O Mio Babbino Caro - Oh mon papa chéri, - đã đọc : 644 lần


A Mon Père - đã đọc : 571 lần


Top 10 Songs about Boston - đã đọc : 596 lần


Oh mon papa - Oh mein Papa - Oh my father - đã đọc : 702 lần


O maman - đã đọc : 599 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 632 lần


Viens maman on va danser - đã đọc : 600 lần


Motherland - đã đọc : 599 lần


My Little Girl - đã đọc : 631 lần


Millésime - đã đọc : 699 lần


Mama Corsica - đã đọc : 617 lần


Mon fils - đã đọc : 589 lần


Les yeux de mon père - đã đọc : 611 lần


Tu Seras Un Homme - đã đọc : 585 lần


Papa - đã đọc : 571 lần


Мама - первое слово, главное слово - My mother is the first word, the main word - đã đọc : 655 lần


Que sera, sera (What will be, will be) - Que Sera Sera (arrivera ce qui doit arriver ?) - đã đọc : 629 lần


Алло, мам! - Hello, Mom - đã đọc : 572 lần


Mamma - đã đọc : 610 lần


Мама - đã đọc : 572 lần


Mi viejo - Mon père - đã đọc : 588 lần


Que falta me hace mi padre + Que mon père me fait un manque - đã đọc : 574 lần


Papá - đã đọc : 592 lần


Un mensaje a mi Mama y mi Papa - đã đọc : 584 lần


Мама * * * * - đã đọc : 575 lần


Dear Father - đã đọc : 610 lần


Ma fille * * * - đã đọc : 558 lần


Le petit garçon - đã đọc : 534 lần


Wir zwei allein heut nacht - Nous avons deux nuits d'aujourd'hui seul * * * - đã đọc : 574 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 566 lần


Mother - John Lennon * * * - đã đọc : 550 lần


♥ ♥ ♥ РIДНА МАТИ МОЯ - MẸ YÊU DẤU CỦA TÔI - МАТЬ РОДНАЯ МОЯ ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 647 lần


МОЛИТВА МАТЕРИ - đã đọc : 564 lần


МАМА, МИЛАЯ МАМА... - đã đọc : 527 lần


Мама Mama * * * - đã đọc : 576 lần


Nana Mouskouri & Lénou - Duo - Tous les Arbres Sont en Fleurs * * * - đã đọc : 558 lần


Sweet Child O'Mine - Ma Douce Enfant * * * 1 - đã đọc : 596 lần


Le coeur d'une mère - đã đọc : 564 lần


Quand je ne serai plus là !! - đã đọc : 681 lần


Et mon père - đã đọc : 564 lần


Mammy blue * * * 1 - đã đọc : 546 lần


Слово "мама" дорогое - The word "mother" is expensive * * * 1 - đã đọc : 520 lần


Sylvie Vartan : Darina - đã đọc : 583 lần


Oh mon papa - đã đọc : 542 lần


Maman + Viens maman on va danser - đã đọc : 561 lần


Parler à mon père * * * - đã đọc : 585 lần


Stromae - Papaoutai * * * - đã đọc : 522 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère *** - đã đọc : 517 lần


Poema de Amor : El Padre - đã đọc : 669 lần


Tears In Heaven - Larmes Au Paradis * * * - đã đọc : 508 lần


A Parent's Wish - For My Children - đã đọc : 613 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 481 lần


Dear Mama - Chère Maman - đã đọc : 490 lần


1 * Mother * * * * * - đã đọc : 451 lần


1 * Mother - Maman * * * * * - đã đọc : 501 lần


1 * Mama * * * * * - đã đọc : 436 lần


1 * Twinkle Twinkle Little Star * * * * * - đã đọc : 455 lần


♫ Roney's Baby Lullaby 'Orchestrated' ♫ - đã đọc : 452 lần


Céline Dion - Parler à mon père - đã đọc : 389 lần


Dance with my father - đã đọc : 370 lần


Les Yeux De Ma Mère - đã đọc : 399 lần


Jacques Brel - Quand Maman reviendra - đã đọc : 384 lần


1 * かあさんの歌 - Song of the mother - Ma mère * * * - đã đọc : 390 lần


1 * Mama, mama * * * - đã đọc : 407 lần


1 * Mamatschi * * * - đã đọc : 385 lần


1 * Si maman si * * * - đã đọc : 385 lần


1 * O Mio Babbino Caro - Oh My Dear Papa * * * - đã đọc : 365 lần


La plus belle Maman - đã đọc : 356 lần


1 * Christophe - Maman * * * - đã đọc : 395 lần


Como nossos pais - Just like our parents - đã đọc : 392 lần


La mamma - The Mother - đã đọc : 343 lần


Mon vieux - My old man - Mein Alter - đã đọc : 395 lần


Et mon père - đã đọc : 354 lần


Arabic : Ummi - Mom - đã đọc : 357 lần


1 * Oh mein Papa * * * - đã đọc : 345 lần


Papa Loved Mama - đã đọc : 365 lần


1 * Mom - Mamá * * * - đã đọc : 326 lần


1 * Ты слышишь мама,мама - You hear Mom, Mom * * * - đã đọc : 345 lần


Letters from Home - đã đọc : 341 lần


1 * Papa - Cha Tôi * * * - đã đọc : 337 lần


1 * かあさんの歌(歌詞付) My Dear Old Mom's Song * * * - đã đọc : 335 lần


♥ ♥ ♥ Мама - Мама ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 284 lần


She Loved A Lot In Her Time - đã đọc : 283 lần


Perce les Nuages - Break through the clouds - đã đọc : 306 lần


♥ ♥ ♥ List do M. - Letter to Maman ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 287 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная - Lullaby ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 294 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная "За печкою поет сверчок" Lullaby about Сricket ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 261 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Ôi Cha yêu quý của con - O mon cher petit papa - O my beloved Father ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 224 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 228 lần


♥ ♥ ♥ **** O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! **** ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 220 lần


Si Seulement Je Pouvais Lui Manquer - đã đọc : 193 lần


Toi là-haut - đã đọc : 196 lần


♥ ♥ ♥ - Les Yeux de ma Mere - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 208 lần


♥ ♥ ♥ Thank you for being my Dad (Song for Dad) ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 191 lần


♥ ♥ ♥ Uudam : Mother in the dream - Mẹ Trong Giấc Mơ Con - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 156 lần


♥ ♥ ♥ Papa - Paul Anka ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 55 lần


♥ ♥ ♥ Charles Aznavour - La Mama + Mama - Connie Francis ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 60 lần


Спи, моя радость, усни текст песни - Sleep, my love, sleep! - đã đọc : 54 lần


- đã đọc : 8 lần


Олег Газманов - Мама - đã đọc : 8 lần


Mamma - đã đọc : 4 lần


おふくろさん (Ofukurosan) - Maman - đã đọc : 2 lần


Mama моя - đã đọc : 1 lần

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons sur MAMAN et PAPA - The most beautiful songs about MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain