Hanoi - Paris


Les plus belles chansons sur MAMAN et PAPA - The most beautiful songs about MOTHER and FATHER


Une maman - đã đọc : 544 lần


Pour toi Maman - đã đọc : 562 lần


Pour l'amour d'une mère - đã đọc : 576 lần


Poème à maman - đã đọc : 540 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 583 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 543 lần


Christophe Maé: Maman - - đã đọc : 541 lần


Maman - đã đọc : 684 lần


Maman ... - đã đọc : 769 lần


Les roses blanches - đã đọc : 747 lần


Mon vieux - đã đọc : 728 lần


Maman THE BEST - đã đọc : 632 lần


Christophe - Mère tu es la seule - đã đọc : 642 lần


Je T'aime Maman - đã đọc : 644 lần


Always Love You (Mother's Day Song) - Tori Kelly Original - đã đọc : 637 lần


Mama EXO - đã đọc : 666 lần


Roméo - Maman - đã đọc : 672 lần


Quand maman reviendra - đã đọc : 702 lần


Maman - đã đọc : 699 lần


Mamie Blue - đã đọc : 711 lần


Les yeux de ma mère - đã đọc : 725 lần


Cadeau - đã đọc : 728 lần


La fille aux yeux clairs - đã đọc : 671 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 743 lần


Ma mère chantait toujours - đã đọc : 795 lần


Dance With My Father - Une Danse Avec Mon Père - đã đọc : 712 lần


Mama - đã đọc : 708 lần


Mon père - My father EXO - đã đọc : 743 lần


Les yeux de mon père - EXO - đã đọc : 741 lần


Mon Fils Michel Sardou EXO - đã đọc : 700 lần


Joe Dassin - À mon fils EXO - đã đọc : 748 lần


The baby - Le bébé EXO - đã đọc : 707 lần


She's Everything - Elle est tout pour moi - đã đọc : 827 lần


Mama Tried - Maman essaya OK le 08 Août - đã đọc : 730 lần


In my daughter's eyes - đã đọc : 700 lần


Als die alte Mutter / Songs my mother taught me/ Quand ma vieille mère - đã đọc : 710 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 708 lần


MUTTER - Mother - Mère - đã đọc : 757 lần


Claude François - Le téléphone pleure - 1977 - đã đọc : 730 lần


Vitas - Mama - đã đọc : 693 lần


Mama - đã đọc : 662 lần


Papa - đã đọc : 640 lần


Father And Son - Père Et Fils - đã đọc : 650 lần


My son, my son - đã đọc : 649 lần


Songs My Mother Taught Me - đã đọc : 642 lần


Mutter - Mère - Mother - đã đọc : 798 lần


♥ ♥ ♥ Sergey Esenin : Письмо к матери - Lettre à ma Mère - Letter To Mother ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 1207 lần


Je Voyage : Charles & Katia Aznavour - đã đọc : 614 lần


Hier encore : Aznavour + Daughter + Granddaughter - đã đọc : 644 lần


Mutter - Maman - đã đọc : 639 lần


Mutter, hast du mir vergeben - Mother, you have forgiven me ? - đã đọc : 613 lần


Sang Pour Sang - Blood for blood THE BEST - đã đọc : 686 lần


Maman - đã đọc : 623 lần


World Teachers' Day 2009 Theme Song - đã đọc : 614 lần


Mon Père disait - My father used to say - đã đọc : 662 lần


Lynda Lemay - Le plus fort, c'est mon père - đã đọc : 696 lần


Une mère - đã đọc : 660 lần


Dis-moi dis papa - đã đọc : 646 lần


À mon père - đã đọc : 638 lần


À propos de mon père - đã đọc : 658 lần


Chantons ensemble la même chanson THE BEST - đã đọc : 631 lần


Papa, dis- le Moi ! THE BEST - đã đọc : 630 lần


Mama - Il Divo - đã đọc : 617 lần


Papa - đã đọc : 645 lần


Si Maman Si - đã đọc : 630 lần


Father, son - đã đọc : 609 lần


Father and Son - đã đọc : 610 lần


This is to mother you - đã đọc : 621 lần


Pais e Filhos - Les parents et les enfants - đã đọc : 689 lần


Home - chez moi - đã đọc : 606 lần


Колыбельная медведицы - Mamma bear's lullaby - đã đọc : 615 lần


Heintje - Mama (German & english version) - đã đọc : 625 lần


Heintje - Mamatschi - đã đọc : 640 lần


Wo Bist Du Mama ? Où es-tu maman ? - đã đọc : 614 lần


J'aime papa, j'aime maman - đã đọc : 617 lần


Je t'aime bien papa - đã đọc : 607 lần


Ca Fait Mal - đã đọc : 605 lần


Mistral Gagnant - Winning Mistral - đã đọc : 790 lần


Sinead O'Connor - Mother - đã đọc : 593 lần


Ma Fille - My daughter - đã đọc : 661 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 607 lần


Les lèvres de ma mère - đã đọc : 667 lần


Motherland - La Terre Mère - đã đọc : 591 lần


Natalie Merchant – Motherland - đã đọc : 735 lần


Mon vieux - đã đọc : 632 lần


Song for My Father - đã đọc : 603 lần


Dear Dad - đã đọc : 581 lần


My Father's Eyes - Les Yeux De Mon Père - đã đọc : 613 lần


My Heart Belongs To Daddy - Mon Coeur Est À Papa - đã đọc : 590 lần


Mon papa à moi est un gangster - đã đọc : 656 lần


Papa Maman - đã đọc : 580 lần


Toi qui manques à ma vie! - đã đọc : 622 lần


Ma vie est un jeu d'échec Maman - đã đọc : 674 lần


Ce père que je n'ai jamais eu - đã đọc : 613 lần


L'Indifférence - đã đọc : 641 lần


Mourir auprès de mon amour - đã đọc : 616 lần


De la haut - đã đọc : 610 lần


Dites moi ma mère - đã đọc : 624 lần


Papa - đã đọc : 607 lần


Мама - Mother - đã đọc : 599 lần


Мама - Мама - đã đọc : 633 lần


Thank you for being my Dad - đã đọc : 608 lần


Daddy's Song - đã đọc : 615 lần


My Father's Son - đã đọc : 611 lần


Daddyʼs Song - đã đọc : 575 lần


My father's eyes - đã đọc : 602 lần


You're My Hero - đã đọc : 588 lần


Through The Eyes Of My Father - đã đọc : 602 lần


Oh mein Papa - Oh, my pa-pa - đã đọc : 651 lần


Daddy's Eyes by Jim Chase and sung by Laura Walker. - đã đọc : 653 lần


Father's Love - đã đọc : 588 lần


Father and Son - Père et fils - đã đọc : 662 lần


Sing Me A Song Again, Daddy - đã đọc : 613 lần


Si maman si - đã đọc : 573 lần


Maman - Người mẹ hiền yêu dấu - đã đọc : 628 lần


Gute Nacht, Mutter - đã đọc : 589 lần


Schreit den Namen meiner Mutter - Scream the name of my mother who held me - đã đọc : 635 lần


Mama - Fur dich Mama - đã đọc : 597 lần


A Letter From a Soldier (1966) Vietnam - đã đọc : 606 lần


Andrea Berg - Mama - đã đọc : 558 lần


O Mio Babbino Caro - Oh mon papa chéri, - đã đọc : 632 lần


A Mon Père - đã đọc : 558 lần


Top 10 Songs about Boston - đã đọc : 583 lần


Oh mon papa - Oh mein Papa - Oh my father - đã đọc : 689 lần


O maman - đã đọc : 586 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 619 lần


Viens maman on va danser - đã đọc : 584 lần


Motherland - đã đọc : 587 lần


My Little Girl - đã đọc : 618 lần


Millésime - đã đọc : 684 lần


Mama Corsica - đã đọc : 604 lần


Mon fils - đã đọc : 577 lần


Les yeux de mon père - đã đọc : 599 lần


Tu Seras Un Homme - đã đọc : 571 lần


Papa - đã đọc : 559 lần


Мама - первое слово, главное слово - My mother is the first word, the main word - đã đọc : 638 lần


Que sera, sera (What will be, will be) - Que Sera Sera (arrivera ce qui doit arriver ?) - đã đọc : 615 lần


Алло, мам! - Hello, Mom - đã đọc : 560 lần


Mamma - đã đọc : 598 lần


Мама - đã đọc : 560 lần


Mi viejo - Mon père - đã đọc : 574 lần


Que falta me hace mi padre + Que mon père me fait un manque - đã đọc : 562 lần


Papá - đã đọc : 580 lần


Un mensaje a mi Mama y mi Papa - đã đọc : 571 lần


Мама * * * * - đã đọc : 562 lần


Dear Father - đã đọc : 598 lần


Ma fille * * * - đã đọc : 545 lần


Le petit garçon - đã đọc : 521 lần


Wir zwei allein heut nacht - Nous avons deux nuits d'aujourd'hui seul * * * - đã đọc : 560 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 554 lần


Mother - John Lennon * * * - đã đọc : 536 lần


♥ ♥ ♥ РIДНА МАТИ МОЯ - MẸ YÊU DẤU CỦA TÔI - МАТЬ РОДНАЯ МОЯ ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 631 lần


МОЛИТВА МАТЕРИ - đã đọc : 552 lần


МАМА, МИЛАЯ МАМА... - đã đọc : 515 lần


Мама Mama * * * - đã đọc : 564 lần


Nana Mouskouri & Lénou - Duo - Tous les Arbres Sont en Fleurs * * * - đã đọc : 545 lần


Sweet Child O'Mine - Ma Douce Enfant * * * 1 - đã đọc : 583 lần


Le coeur d'une mère - đã đọc : 550 lần


Quand je ne serai plus là !! - đã đọc : 666 lần


Et mon père - đã đọc : 550 lần


Mammy blue * * * 1 - đã đọc : 532 lần


Слово "мама" дорогое - The word "mother" is expensive * * * 1 - đã đọc : 507 lần


Sylvie Vartan : Darina - đã đọc : 571 lần


Oh mon papa - đã đọc : 529 lần


Maman + Viens maman on va danser - đã đọc : 548 lần


Parler à mon père * * * - đã đọc : 572 lần


Stromae - Papaoutai * * * - đã đọc : 509 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère *** - đã đọc : 504 lần


Poema de Amor : El Padre - đã đọc : 656 lần


Tears In Heaven - Larmes Au Paradis * * * - đã đọc : 493 lần


A Parent's Wish - For My Children - đã đọc : 597 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 467 lần


Dear Mama - Chère Maman - đã đọc : 478 lần


1 * Mother * * * * * - đã đọc : 437 lần


1 * Mother - Maman * * * * * - đã đọc : 488 lần


1 * Mama * * * * * - đã đọc : 423 lần


1 * Twinkle Twinkle Little Star * * * * * - đã đọc : 441 lần


♫ Roney's Baby Lullaby 'Orchestrated' ♫ - đã đọc : 437 lần


Céline Dion - Parler à mon père - đã đọc : 374 lần


Dance with my father - đã đọc : 357 lần


Les Yeux De Ma Mère - đã đọc : 385 lần


Jacques Brel - Quand Maman reviendra - đã đọc : 369 lần


1 * かあさんの歌 - Song of the mother - Ma mère * * * - đã đọc : 375 lần


1 * Mama, mama * * * - đã đọc : 393 lần


1 * Mamatschi * * * - đã đọc : 373 lần


1 * Si maman si * * * - đã đọc : 371 lần


1 * O Mio Babbino Caro - Oh My Dear Papa * * * - đã đọc : 350 lần


La plus belle Maman - đã đọc : 342 lần


1 * Christophe - Maman * * * - đã đọc : 382 lần


Como nossos pais - Just like our parents - đã đọc : 376 lần


La mamma - The Mother - đã đọc : 329 lần


Mon vieux - My old man - Mein Alter - đã đọc : 380 lần


Et mon père - đã đọc : 339 lần


Arabic : Ummi - Mom - đã đọc : 343 lần


1 * Oh mein Papa * * * - đã đọc : 331 lần


Papa Loved Mama - đã đọc : 352 lần


1 * Mom - Mamá * * * - đã đọc : 314 lần


1 * Ты слышишь мама,мама - You hear Mom, Mom * * * - đã đọc : 332 lần


Letters from Home - đã đọc : 329 lần


1 * Papa - Cha Tôi * * * - đã đọc : 322 lần


1 * かあさんの歌(歌詞付) My Dear Old Mom's Song * * * - đã đọc : 322 lần


♥ ♥ ♥ Мама - Мама ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 270 lần


She Loved A Lot In Her Time - đã đọc : 255 lần


Perce les Nuages - Break through the clouds - đã đọc : 276 lần


♥ ♥ ♥ List do M. - Letter to Maman ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 273 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная - Lullaby ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 280 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная "За печкою поет сверчок" Lullaby about Сricket ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 247 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Ôi Cha yêu quý của con - O mon cher petit papa - O my beloved Father ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 212 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 215 lần


♥ ♥ ♥ **** O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! **** ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 205 lần


Si Seulement Je Pouvais Lui Manquer - đã đọc : 178 lần


Toi là-haut - đã đọc : 182 lần


♥ ♥ ♥ - Les Yeux de ma Mere - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 193 lần


♥ ♥ ♥ Thank you for being my Dad (Song for Dad) ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 175 lần


♥ ♥ ♥ Uudam : Mother in the dream - Mẹ Trong Giấc Mơ Con - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 143 lần


♥ ♥ ♥ Papa - Paul Anka ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 44 lần


♥ ♥ ♥ Charles Aznavour - La Mama + Mama - Connie Francis ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 48 lần


Спи, моя радость, усни текст песни - Sleep, my love, sleep! - đã đọc : 41 lần

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons sur MAMAN et PAPA - The most beautiful songs about MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5