Les plus belles chansons sur MAMAN et PAPA - The most beautiful songs about MOTHER and FATHER


Une maman - đã đọc : 483 lần


Pour toi Maman - đã đọc : 508 lần


Pour l'amour d'une mère - đã đọc : 524 lần


Poème à maman - đã đọc : 483 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 526 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 484 lần


Christophe Maé: Maman - - đã đọc : 493 lần


Maman - đã đọc : 646 lần


Maman ... - đã đọc : 731 lần


Les roses blanches - đã đọc : 706 lần


Mon vieux - đã đọc : 653 lần


Maman THE BEST - đã đọc : 583 lần


Christophe - Mère tu es la seule - đã đọc : 586 lần


Je T'aime Maman - đã đọc : 597 lần


Always Love You (Mother's Day Song) - Tori Kelly Original - đã đọc : 581 lần


Mama EXO - đã đọc : 607 lần


Roméo - Maman - đã đọc : 628 lần


Quand maman reviendra - đã đọc : 663 lần


Maman - đã đọc : 663 lần


Mamie Blue - đã đọc : 664 lần


Les yeux de ma mère - đã đọc : 653 lần


Cadeau - đã đọc : 682 lần


La fille aux yeux clairs - đã đọc : 625 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 687 lần


Ma mère chantait toujours - đã đọc : 740 lần


Dance With My Father - Une Danse Avec Mon Père - đã đọc : 671 lần


Mama - đã đọc : 669 lần


Mon père - My father EXO - đã đọc : 700 lần


Les yeux de mon père - EXO - đã đọc : 672 lần


Mon Fils Michel Sardou EXO - đã đọc : 647 lần


Joe Dassin - À mon fils EXO - đã đọc : 692 lần


The baby - Le bébé EXO - đã đọc : 643 lần


She's Everything - Elle est tout pour moi - đã đọc : 779 lần


Mama Tried - Maman essaya OK le 08 Août - đã đọc : 694 lần


In my daughter's eyes - đã đọc : 655 lần


Als die alte Mutter / Songs my mother taught me/ Quand ma vieille mère - đã đọc : 677 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 674 lần


MUTTER - Mother - Mère - đã đọc : 720 lần


Claude François - Le téléphone pleure - 1977 - đã đọc : 682 lần


Vitas - Mama - đã đọc : 651 lần


Mama - đã đọc : 617 lần


Papa - đã đọc : 584 lần


Father And Son - Père Et Fils - đã đọc : 607 lần


My son, my son - đã đọc : 610 lần


Songs My Mother Taught Me - đã đọc : 606 lần


Mutter - Mère - Mother - đã đọc : 759 lần


♥ ♥ ♥ Sergey Esenin : Письмо к матери - Lettre à ma Mère - Letter To Mother ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 1158 lần


Je Voyage : Charles & Katia Aznavour - đã đọc : 573 lần


Hier encore : Aznavour + Daughter + Granddaughter - đã đọc : 593 lần


Mutter - Maman - đã đọc : 600 lần


Mutter, hast du mir vergeben - Mother, you have forgiven me ? - đã đọc : 575 lần


Sang Pour Sang - Blood for blood THE BEST - đã đọc : 639 lần


Maman - đã đọc : 559 lần


World Teachers' Day 2009 Theme Song - đã đọc : 558 lần


Mon Père disait - My father used to say - đã đọc : 628 lần


Lynda Lemay - Le plus fort, c'est mon père - đã đọc : 655 lần


Une mère - đã đọc : 622 lần


Dis-moi dis papa - đã đọc : 599 lần


À mon père - đã đọc : 601 lần


À propos de mon père - đã đọc : 601 lần


Chantons ensemble la même chanson THE BEST - đã đọc : 583 lần


Papa, dis- le Moi ! THE BEST - đã đọc : 588 lần


Mama - Il Divo - đã đọc : 572 lần


Papa - đã đọc : 593 lần


Si Maman Si - đã đọc : 570 lần


Father, son - đã đọc : 549 lần


Father and Son - đã đọc : 572 lần


This is to mother you - đã đọc : 574 lần


Pais e Filhos - Les parents et les enfants - đã đọc : 659 lần


Home - chez moi - đã đọc : 574 lần


Колыбельная медведицы - Mamma bear's lullaby - đã đọc : 569 lần


Heintje - Mama (German & english version) - đã đọc : 585 lần


Heintje - Mamatschi - đã đọc : 595 lần


Wo Bist Du Mama ? Où es-tu maman ? - đã đọc : 573 lần


J'aime papa, j'aime maman - đã đọc : 573 lần


Je t'aime bien papa - đã đọc : 557 lần


Ca Fait Mal - đã đọc : 558 lần


Mistral Gagnant - Winning Mistral - đã đọc : 760 lần


Sinead O'Connor - Mother - đã đọc : 537 lần


Ma Fille - My daughter - đã đọc : 610 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 565 lần


Les lèvres de ma mère - đã đọc : 604 lần


Motherland - La Terre Mère - đã đọc : 539 lần


Natalie Merchant – Motherland - đã đọc : 659 lần


Mon vieux - đã đọc : 588 lần


Song for My Father - đã đọc : 555 lần


Dear Dad - đã đọc : 532 lần


My Father's Eyes - Les Yeux De Mon Père - đã đọc : 575 lần


My Heart Belongs To Daddy - Mon Coeur Est À Papa - đã đọc : 556 lần


Mon papa à moi est un gangster - đã đọc : 616 lần


Papa Maman - đã đọc : 538 lần


Toi qui manques à ma vie! - đã đọc : 572 lần


Ma vie est un jeu d'échec Maman - đã đọc : 613 lần


Ce père que je n'ai jamais eu - đã đọc : 561 lần


L'Indifférence - đã đọc : 593 lần


Mourir auprès de mon amour - đã đọc : 563 lần


De la haut - đã đọc : 557 lần


Dites moi ma mère - đã đọc : 565 lần


Papa - đã đọc : 551 lần


Мама - Mother - đã đọc : 562 lần


Мама - Мама - đã đọc : 588 lần


Thank you for being my Dad - đã đọc : 558 lần


Daddy's Song - đã đọc : 556 lần


My Father's Son - đã đọc : 555 lần


Daddyʼs Song - đã đọc : 533 lần


My father's eyes - đã đọc : 545 lần


You're My Hero - đã đọc : 527 lần


Through The Eyes Of My Father - đã đọc : 560 lần


Oh mein Papa - Oh, my pa-pa - đã đọc : 585 lần


Daddy's Eyes by Jim Chase and sung by Laura Walker. - đã đọc : 589 lần


Father's Love - đã đọc : 540 lần


Father and Son - Père et fils - đã đọc : 591 lần


Sing Me A Song Again, Daddy - đã đọc : 564 lần


Si maman si - đã đọc : 527 lần


Maman - Người mẹ hiền yêu dấu - đã đọc : 574 lần


Gute Nacht, Mutter - đã đọc : 543 lần


Schreit den Namen meiner Mutter - Scream the name of my mother who held me - đã đọc : 597 lần


Mama - Fur dich Mama - đã đọc : 549 lần


A Letter From a Soldier (1966) Vietnam - đã đọc : 565 lần


Andrea Berg - Mama - đã đọc : 505 lần


O Mio Babbino Caro - Oh mon papa chéri, - đã đọc : 588 lần


A Mon Père - đã đọc : 523 lần


Top 10 Songs about Boston - đã đọc : 528 lần


Oh mon papa - Oh mein Papa - Oh my father - đã đọc : 644 lần


O maman - đã đọc : 534 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 564 lần


Viens maman on va danser - đã đọc : 523 lần


Motherland - đã đọc : 541 lần


My Little Girl - đã đọc : 561 lần


Millésime - đã đọc : 612 lần


Mama Corsica - đã đọc : 542 lần


Mon fils - đã đọc : 525 lần


Les yeux de mon père - đã đọc : 547 lần


Tu Seras Un Homme - đã đọc : 519 lần


Papa - đã đọc : 511 lần


Мама - первое слово, главное слово - My mother is the first word, the main word - đã đọc : 597 lần


Que sera, sera (What will be, will be) - Que Sera Sera (arrivera ce qui doit arriver ?) - đã đọc : 551 lần


Алло, мам! - Hello, Mom - đã đọc : 519 lần


Mamma - đã đọc : 556 lần


Мама - đã đọc : 524 lần


Mi viejo - Mon père - đã đọc : 532 lần


Que falta me hace mi padre + Que mon père me fait un manque - đã đọc : 523 lần


Papá - đã đọc : 529 lần


Un mensaje a mi Mama y mi Papa - đã đọc : 516 lần


Мама * * * * - đã đọc : 525 lần


Dear Father - đã đọc : 537 lần


Ma fille * * * - đã đọc : 497 lần


Le petit garçon - đã đọc : 476 lần


Wir zwei allein heut nacht - Nous avons deux nuits d'aujourd'hui seul * * * - đã đọc : 525 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 503 lần


Mother - John Lennon * * * - đã đọc : 499 lần


♥ ♥ ♥ РIДНА МАТИ МОЯ - MẸ YÊU DẤU CỦA TÔI - МАТЬ РОДНАЯ МОЯ ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 593 lần


МОЛИТВА МАТЕРИ - đã đọc : 503 lần


МАМА, МИЛАЯ МАМА... - đã đọc : 477 lần


Мама Mama * * * - đã đọc : 517 lần


Nana Mouskouri & Lénou - Duo - Tous les Arbres Sont en Fleurs * * * - đã đọc : 505 lần


Sweet Child O'Mine - Ma Douce Enfant * * * 1 - đã đọc : 534 lần


Le coeur d'une mère - đã đọc : 512 lần


Quand je ne serai plus là !! - đã đọc : 598 lần


Et mon père - đã đọc : 512 lần


Mammy blue * * * 1 - đã đọc : 490 lần


Слово "мама" дорогое - The word "mother" is expensive * * * 1 - đã đọc : 471 lần


Sylvie Vartan : Darina - đã đọc : 523 lần


Oh mon papa - đã đọc : 473 lần


Maman + Viens maman on va danser - đã đọc : 507 lần


Parler à mon père * * * - đã đọc : 526 lần


Stromae - Papaoutai * * * - đã đọc : 477 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère *** - đã đọc : 472 lần


Poema de Amor : El Padre - đã đọc : 612 lần


Tears In Heaven - Larmes Au Paradis * * * - đã đọc : 454 lần


A Parent's Wish - For My Children - đã đọc : 554 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 426 lần


Dear Mama - Chère Maman - đã đọc : 442 lần


1 * Mother * * * * * - đã đọc : 402 lần


1 * Mother - Maman * * * * * - đã đọc : 440 lần


1 * Mama * * * * * - đã đọc : 374 lần


1 * Twinkle Twinkle Little Star * * * * * - đã đọc : 404 lần


♫ Roney's Baby Lullaby 'Orchestrated' ♫ - đã đọc : 394 lần


Céline Dion - Parler à mon père - đã đọc : 337 lần


Dance with my father - đã đọc : 307 lần


Les Yeux De Ma Mère - đã đọc : 331 lần


Jacques Brel - Quand Maman reviendra - đã đọc : 315 lần


1 * かあさんの歌 - Song of the mother - Ma mère * * * - đã đọc : 324 lần


1 * Mama, mama * * * - đã đọc : 353 lần


1 * Mamatschi * * * - đã đọc : 315 lần


1 * Si maman si * * * - đã đọc : 310 lần


1 * O Mio Babbino Caro - Oh My Dear Papa * * * - đã đọc : 295 lần


La plus belle Maman - đã đọc : 288 lần


1 * Christophe - Maman * * * - đã đọc : 329 lần


Como nossos pais - Just like our parents - đã đọc : 336 lần


La mamma - The Mother - đã đọc : 286 lần


Mon vieux - My old man - Mein Alter - đã đọc : 337 lần


Et mon père - đã đọc : 298 lần


Arabic : Ummi - Mom - đã đọc : 296 lần


1 * Oh mein Papa * * * - đã đọc : 285 lần


Papa Loved Mama - đã đọc : 306 lần


1 * Mom - Mamá * * * - đã đọc : 278 lần


1 * Ты слышишь мама,мама - You hear Mom, Mom * * * - đã đọc : 295 lần


Letters from Home - đã đọc : 280 lần


1 * Papa - Cha Tôi * * * - đã đọc : 272 lần


1 * かあさんの歌(歌詞付) My Dear Old Mom's Song * * * - đã đọc : 287 lần


♥ ♥ ♥ Мама - Мама ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 234 lần


She Loved A Lot In Her Time - đã đọc : 213 lần


Perce les Nuages - Break through the clouds - đã đọc : 218 lần


♥ ♥ ♥ List do M. - Letter to Maman ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 229 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная - Lullaby ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 229 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная "За печкою поет сверчок" Lullaby about Сricket ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 194 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Ôi Cha yêu quý của con - O mon cher petit papa - O my beloved Father ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 179 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 154 lần


♥ ♥ ♥ **** O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! **** ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 151 lần


Si Seulement Je Pouvais Lui Manquer - đã đọc : 140 lần


Toi là-haut - đã đọc : 136 lần


♥ ♥ ♥ - Les Yeux de ma Mere - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 150 lần


♥ ♥ ♥ Thank you for being my Dad (Song for Dad) ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 136 lần


♥ ♥ ♥ Uudam : Mother in the dream - Mẹ Trong Giấc Mơ Con - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 107 lần


♥ ♥ ♥ Papa - Paul Anka ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 10 lần


♥ ♥ ♥ Charles Aznavour - La Mama + Mama - Connie Francis ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 12 lần


Спи, моя радость, усни текст песни - Sleep, my love, sleep! - đã đọc : 3 lần

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons sur MAMAN et PAPA - The most beautiful songs about MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5