Les plus belles chansons sur MAMAN et PAPA - The most beautiful songs about MOTHER and FATHER


Une maman - đã đọc : 590 lần


Pour toi Maman - đã đọc : 604 lần


Pour l'amour d'une mère - đã đọc : 618 lần


Poème à maman - đã đọc : 583 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 625 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 586 lần


Christophe Maé: Maman - - đã đọc : 584 lần


Maman - đã đọc : 728 lần


Maman ... - đã đọc : 817 lần


Les roses blanches - đã đọc : 801 lần


Mon vieux - đã đọc : 781 lần


Maman THE BEST - đã đọc : 675 lần


Christophe - Mère tu es la seule - đã đọc : 689 lần


Je T'aime Maman - đã đọc : 693 lần


Always Love You (Mother's Day Song) - Tori Kelly Original - đã đọc : 685 lần


Mama EXO - đã đọc : 710 lần


Roméo - Maman - đã đọc : 732 lần


Quand maman reviendra - đã đọc : 756 lần


Maman - đã đọc : 745 lần


Mamie Blue - đã đọc : 757 lần


Les yeux de ma mère - đã đọc : 769 lần


Cadeau - đã đọc : 774 lần


La fille aux yeux clairs - đã đọc : 727 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 807 lần


Ma mère chantait toujours - đã đọc : 841 lần


Dance With My Father - Une Danse Avec Mon Père - đã đọc : 760 lần


Mama - đã đọc : 757 lần


Mon père - My father EXO - đã đọc : 788 lần


Les yeux de mon père - EXO - đã đọc : 784 lần


Mon Fils Michel Sardou EXO - đã đọc : 745 lần


Joe Dassin - À mon fils EXO - đã đọc : 796 lần


The baby - Le bébé EXO - đã đọc : 755 lần


She's Everything - Elle est tout pour moi - đã đọc : 878 lần


Mama Tried - Maman essaya OK le 08 Août - đã đọc : 779 lần


In my daughter's eyes - đã đọc : 748 lần


Als die alte Mutter / Songs my mother taught me/ Quand ma vieille mère - đã đọc : 756 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 751 lần


MUTTER - Mother - Mère - đã đọc : 804 lần


Claude François - Le téléphone pleure - 1977 - đã đọc : 779 lần


Vitas - Mama - đã đọc : 746 lần


Mama - đã đọc : 709 lần


Papa - đã đọc : 687 lần


Father And Son - Père Et Fils - đã đọc : 694 lần


My son, my son - đã đọc : 693 lần


Songs My Mother Taught Me - đã đọc : 690 lần


Mutter - Mère - Mother - đã đọc : 844 lần


♥ ♥ ♥ Sergey Esenin : Письмо к матери - Lettre à ma Mère - Letter To Mother ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 1262 lần


Je Voyage : Charles & Katia Aznavour - đã đọc : 659 lần


Hier encore : Aznavour + Daughter + Granddaughter - đã đọc : 687 lần


Mutter - Maman - đã đọc : 685 lần


Mutter, hast du mir vergeben - Mother, you have forgiven me ? - đã đọc : 660 lần


Sang Pour Sang - Blood for blood THE BEST - đã đọc : 730 lần


Maman - đã đọc : 670 lần


World Teachers' Day 2009 Theme Song - đã đọc : 657 lần


Mon Père disait - My father used to say - đã đọc : 707 lần


Lynda Lemay - Le plus fort, c'est mon père - đã đọc : 741 lần


Une mère - đã đọc : 704 lần


Dis-moi dis papa - đã đọc : 693 lần


À mon père - đã đọc : 684 lần


À propos de mon père - đã đọc : 704 lần


Chantons ensemble la même chanson THE BEST - đã đọc : 676 lần


Papa, dis- le Moi ! THE BEST - đã đọc : 673 lần


Mama - Il Divo - đã đọc : 659 lần


Papa - đã đọc : 688 lần


Si Maman Si - đã đọc : 676 lần


Father, son - đã đọc : 656 lần


Father and Son - đã đọc : 655 lần


This is to mother you - đã đọc : 668 lần


Pais e Filhos - Les parents et les enfants - đã đọc : 736 lần


Home - chez moi - đã đọc : 650 lần


Колыбельная медведицы - Mamma bear's lullaby - đã đọc : 655 lần


Heintje - Mama (German & english version) - đã đọc : 670 lần


Heintje - Mamatschi - đã đọc : 684 lần


Wo Bist Du Mama ? Où es-tu maman ? - đã đọc : 652 lần


J'aime papa, j'aime maman - đã đọc : 660 lần


Je t'aime bien papa - đã đọc : 651 lần


Ca Fait Mal - đã đọc : 648 lần


Mistral Gagnant - Winning Mistral - đã đọc : 833 lần


Sinead O'Connor - Mother - đã đọc : 635 lần


Ma Fille - My daughter - đã đọc : 704 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 650 lần


Les lèvres de ma mère - đã đọc : 709 lần


Motherland - La Terre Mère - đã đọc : 633 lần


Natalie Merchant – Motherland - đã đọc : 781 lần


Mon vieux - đã đọc : 675 lần


Song for My Father - đã đọc : 643 lần


Dear Dad - đã đọc : 615 lần


My Father's Eyes - Les Yeux De Mon Père - đã đọc : 654 lần


My Heart Belongs To Daddy - Mon Coeur Est À Papa - đã đọc : 634 lần


Mon papa à moi est un gangster - đã đọc : 698 lần


Papa Maman - đã đọc : 620 lần


Toi qui manques à ma vie! - đã đọc : 663 lần


Ma vie est un jeu d'échec Maman - đã đọc : 717 lần


Ce père que je n'ai jamais eu - đã đọc : 656 lần


L'Indifférence - đã đọc : 684 lần


Mourir auprès de mon amour - đã đọc : 658 lần


De la haut - đã đọc : 651 lần


Dites moi ma mère - đã đọc : 668 lần


Papa - đã đọc : 648 lần


Мама - Mother - đã đọc : 641 lần


Мама - Мама - đã đọc : 675 lần


Thank you for being my Dad - đã đọc : 650 lần


Daddy's Song - đã đọc : 656 lần


My Father's Son - đã đọc : 654 lần


Daddyʼs Song - đã đọc : 616 lần


My father's eyes - đã đọc : 645 lần


You're My Hero - đã đọc : 632 lần


Through The Eyes Of My Father - đã đọc : 646 lần


Oh mein Papa - Oh, my pa-pa - đã đọc : 709 lần


Daddy's Eyes by Jim Chase and sung by Laura Walker. - đã đọc : 696 lần


Father's Love - đã đọc : 629 lần


Father and Son - Père et fils - đã đọc : 711 lần


Sing Me A Song Again, Daddy - đã đọc : 656 lần


Si maman si - đã đọc : 616 lần


Maman - Người mẹ hiền yêu dấu - đã đọc : 670 lần


Gute Nacht, Mutter - đã đọc : 631 lần


Schreit den Namen meiner Mutter - Scream the name of my mother who held me - đã đọc : 676 lần


Mama - Fur dich Mama - đã đọc : 642 lần


A Letter From a Soldier (1966) Vietnam - đã đọc : 650 lần


Andrea Berg - Mama - đã đọc : 598 lần


O Mio Babbino Caro - Oh mon papa chéri, - đã đọc : 673 lần


A Mon Père - đã đọc : 598 lần


Top 10 Songs about Boston - đã đọc : 623 lần


Oh mon papa - Oh mein Papa - Oh my father - đã đọc : 732 lần


O maman - đã đọc : 626 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 660 lần


Viens maman on va danser - đã đọc : 629 lần


Motherland - đã đọc : 629 lần


My Little Girl - đã đọc : 659 lần


Millésime - đã đọc : 728 lần


Mama Corsica - đã đọc : 646 lần


Mon fils - đã đọc : 618 lần


Les yeux de mon père - đã đọc : 641 lần


Tu Seras Un Homme - đã đọc : 613 lần


Papa - đã đọc : 600 lần


Мама - первое слово, главное слово - My mother is the first word, the main word - đã đọc : 690 lần


Que sera, sera (What will be, will be) - Que Sera Sera (arrivera ce qui doit arriver ?) - đã đọc : 657 lần


Алло, мам! - Hello, Mom - đã đọc : 602 lần


Mamma - đã đọc : 640 lần


Мама - đã đọc : 603 lần


Mi viejo - Mon père - đã đọc : 622 lần


Que falta me hace mi padre + Que mon père me fait un manque - đã đọc : 605 lần


Papá - đã đọc : 621 lần


Un mensaje a mi Mama y mi Papa - đã đọc : 612 lần


Мама * * * * - đã đọc : 605 lần


Dear Father - đã đọc : 639 lần


Ma fille * * * - đã đọc : 587 lần


Le petit garçon - đã đọc : 564 lần


Wir zwei allein heut nacht - Nous avons deux nuits d'aujourd'hui seul * * * - đã đọc : 602 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 597 lần


Mother - John Lennon * * * - đã đọc : 581 lần


♥ ♥ ♥ РIДНА МАТИ МОЯ - MẸ YÊU DẤU CỦA TÔI - МАТЬ РОДНАЯ МОЯ ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 679 lần


МОЛИТВА МАТЕРИ - đã đọc : 592 lần


МАМА, МИЛАЯ МАМА... - đã đọc : 558 lần


Мама Mama * * * - đã đọc : 605 lần


Nana Mouskouri & Lénou - Duo - Tous les Arbres Sont en Fleurs * * * - đã đọc : 587 lần


Sweet Child O'Mine - Ma Douce Enfant * * * 1 - đã đọc : 625 lần


Le coeur d'une mère - đã đọc : 593 lần


Quand je ne serai plus là !! - đã đọc : 715 lần


Et mon père - đã đọc : 595 lần


Mammy blue * * * 1 - đã đọc : 577 lần


Слово "мама" дорогое - The word "mother" is expensive * * * 1 - đã đọc : 553 lần


Sylvie Vartan : Darina - đã đọc : 613 lần


Oh mon papa - đã đọc : 575 lần


Maman + Viens maman on va danser - đã đọc : 594 lần


Parler à mon père * * * - đã đọc : 615 lần


Stromae - Papaoutai * * * - đã đọc : 554 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère *** - đã đọc : 547 lần


Poema de Amor : El Padre - đã đọc : 703 lần


Tears In Heaven - Larmes Au Paradis * * * - đã đọc : 537 lần


A Parent's Wish - For My Children - đã đọc : 647 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 513 lần


Dear Mama - Chère Maman - đã đọc : 521 lần


1 * Mother * * * * * - đã đọc : 481 lần


1 * Mother - Maman * * * * * - đã đọc : 531 lần


1 * Mama * * * * * - đã đọc : 467 lần


1 * Twinkle Twinkle Little Star * * * * * - đã đọc : 485 lần


♫ Roney's Baby Lullaby 'Orchestrated' ♫ - đã đọc : 483 lần


Céline Dion - Parler à mon père - đã đọc : 420 lần


Dance with my father - đã đọc : 400 lần


Les Yeux De Ma Mère - đã đọc : 430 lần


Jacques Brel - Quand Maman reviendra - đã đọc : 415 lần


1 * かあさんの歌 - Song of the mother - Ma mère * * * - đã đọc : 420 lần


1 * Mama, mama * * * - đã đọc : 439 lần


1 * Mamatschi * * * - đã đọc : 417 lần


1 * Si maman si * * * - đã đọc : 416 lần


1 * O Mio Babbino Caro - Oh My Dear Papa * * * - đã đọc : 394 lần


La plus belle Maman - đã đọc : 386 lần


1 * Christophe - Maman * * * - đã đọc : 425 lần


Como nossos pais - Just like our parents - đã đọc : 421 lần


La mamma - The Mother - đã đọc : 374 lần


Mon vieux - My old man - Mein Alter - đã đọc : 425 lần


Et mon père - đã đọc : 385 lần


Arabic : Ummi - Mom - đã đọc : 388 lần


1 * Oh mein Papa * * * - đã đọc : 375 lần


Papa Loved Mama - đã đọc : 396 lần


1 * Mom - Mamá * * * - đã đọc : 354 lần


1 * Ты слышишь мама,мама - You hear Mom, Mom * * * - đã đọc : 375 lần


Letters from Home - đã đọc : 370 lần


1 * Papa - Cha Tôi * * * - đã đọc : 369 lần


1 * かあさんの歌(歌詞付) My Dear Old Mom's Song * * * - đã đọc : 365 lần


♥ ♥ ♥ Мама - Мама ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 314 lần


She Loved A Lot In Her Time - đã đọc : 313 lần


Perce les Nuages - Break through the clouds - đã đọc : 336 lần


♥ ♥ ♥ List do M. - Letter to Maman ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 318 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная - Lullaby ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 325 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная "За печкою поет сверчок" Lullaby about Сricket ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 291 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Ôi Cha yêu quý của con - O mon cher petit papa - O my beloved Father ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 253 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 258 lần


♥ ♥ ♥ **** O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! **** ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 250 lần


Si Seulement Je Pouvais Lui Manquer - đã đọc : 221 lần


Toi là-haut - đã đọc : 225 lần


♥ ♥ ♥ - Les Yeux de ma Mere - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 238 lần


♥ ♥ ♥ Thank you for being my Dad (Song for Dad) ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 219 lần


♥ ♥ ♥ Uudam : Mother in the dream - Mẹ Trong Giấc Mơ Con - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 187 lần


♥ ♥ ♥ Papa - Paul Anka ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 84 lần


♥ ♥ ♥ Charles Aznavour - La Mama + Mama - Connie Francis ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 92 lần


Спи, моя радость, усни текст песни - Sleep, my love, sleep! - đã đọc : 83 lần


- đã đọc : 38 lần


Олег Газманов - Мама - đã đọc : 38 lần


Mamma - đã đọc : 34 lần


おふくろさん (Ofukurosan) - Maman - đã đọc : 32 lần


Mama моя - đã đọc : 31 lần


DANCE WITH MY FATHER by Celine Dion - Father's Day - đã đọc : 28 lần


Moja matko ja wiem - My mother, I know - đã đọc : 20 lần


Mother - John Lennon + Abba - Mamma Mia - đã đọc : 2 lần

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons sur MAMAN et PAPA - The most beautiful songs about MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain