Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Une maman - đã đọc : 729 lần


Pour toi Maman - đã đọc : 751 lần


Pour l'amour d'une mère - đã đọc : 765 lần


Poème à maman - đã đọc : 718 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 770 lần


Je t'aime Maman - đã đọc : 734 lần


Christophe Maé: Maman - - đã đọc : 733 lần


Maman - đã đọc : 870 lần


Maman ... - đã đọc : 971 lần


Les roses blanches - đã đọc : 940 lần


Mon vieux - đã đọc : 932 lần


Maman THE BEST - đã đọc : 819 lần


Christophe - Mère tu es la seule - đã đọc : 833 lần


Je T'aime Maman - đã đọc : 828 lần


Always Love You (Mother's Day Song) - Tori Kelly Original - đã đọc : 820 lần


Mama EXO - đã đọc : 843 lần


Roméo - Maman - đã đọc : 871 lần


Quand maman reviendra - đã đọc : 895 lần


Maman - đã đọc : 888 lần


Mamie Blue - đã đọc : 900 lần


Les yeux de ma mère - đã đọc : 920 lần


Cadeau - đã đọc : 915 lần


La fille aux yeux clairs - đã đọc : 894 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 979 lần


Ma mère chantait toujours - đã đọc : 1065 lần


Dance With My Father - Une Danse Avec Mon Père - đã đọc : 907 lần


Mama - đã đọc : 900 lần


Mon père - My father EXO - đã đọc : 918 lần


Les yeux de mon père - EXO - đã đọc : 935 lần


Mon Fils Michel Sardou EXO - đã đọc : 887 lần


Joe Dassin - À mon fils EXO - đã đọc : 964 lần


The baby - Le bébé EXO - đã đọc : 896 lần


She's Everything - Elle est tout pour moi - đã đọc : 1072 lần


Mama Tried - Maman essaya OK le 08 Août - đã đọc : 920 lần


In my daughter's eyes - đã đọc : 887 lần


Als die alte Mutter / Songs my mother taught me/ Quand ma vieille mère - đã đọc : 903 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 904 lần


MUTTER - Mother - Mère - đã đọc : 943 lần


Claude François - Le téléphone pleure - 1977 - đã đọc : 926 lần


Vitas - Mama - đã đọc : 899 lần


Mama - đã đọc : 851 lần


Papa - đã đọc : 835 lần


Father And Son - Père Et Fils - đã đọc : 845 lần


My son, my son - đã đọc : 848 lần


Songs My Mother Taught Me - đã đọc : 834 lần


Mutter - Mère - Mother - đã đọc : 987 lần


♥ ♥ ♥ Sergey Esenin : Письмо к матери - Lettre à ma Mère - Letter To Mother ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 1438 lần


Je Voyage : Charles & Katia Aznavour - đã đọc : 804 lần


Hier encore : Aznavour + Daughter + Granddaughter - đã đọc : 840 lần


Mutter - Maman - đã đọc : 827 lần


Mutter, hast du mir vergeben - Mother, you have forgiven me ? - đã đọc : 796 lần


Sang Pour Sang - Blood for blood THE BEST - đã đọc : 847 lần


Maman - đã đọc : 788 lần


World Teachers' Day 2009 Theme Song - đã đọc : 780 lần


Mon Père disait - My father used to say - đã đọc : 823 lần


Lynda Lemay - Le plus fort, c'est mon père - đã đọc : 861 lần


Une mère - đã đọc : 822 lần


Dis-moi dis papa - đã đọc : 807 lần


À mon père - đã đọc : 812 lần


À propos de mon père - đã đọc : 822 lần


Chantons ensemble la même chanson THE BEST - đã đọc : 830 lần


Papa, dis- le Moi ! THE BEST - đã đọc : 787 lần


Mama - Il Divo - đã đọc : 775 lần


Papa - đã đọc : 807 lần


Si Maman Si - đã đọc : 798 lần


Father, son - đã đọc : 772 lần


Father and Son - đã đọc : 782 lần


This is to mother you - đã đọc : 799 lần


Pais e Filhos - Les parents et les enfants - đã đọc : 858 lần


Home - chez moi - đã đọc : 766 lần


Колыбельная медведицы - Mamma bear's lullaby - đã đọc : 776 lần


Heintje - Mama (German & english version) - đã đọc : 801 lần


Heintje - Mamatschi - đã đọc : 817 lần


Wo Bist Du Mama ? Où es-tu maman ? - đã đọc : 777 lần


J'aime papa, j'aime maman - đã đọc : 784 lần


Je t'aime bien papa - đã đọc : 775 lần


Ca Fait Mal - đã đọc : 778 lần


Mistral Gagnant - Winning Mistral - đã đọc : 957 lần


Sinead O'Connor - Mother - đã đọc : 764 lần


Ma Fille - My daughter - đã đọc : 823 lần


Mama, I'm Coming Home - Maman, Je Reviens à La Maison - đã đọc : 771 lần


Les lèvres de ma mère - đã đọc : 835 lần


Motherland - La Terre Mère - đã đọc : 754 lần


Natalie Merchant – Motherland - đã đọc : 905 lần


Mon vieux - đã đọc : 797 lần


Song for My Father - đã đọc : 761 lần


Dear Dad - đã đọc : 721 lần


My Father's Eyes - Les Yeux De Mon Père - đã đọc : 781 lần


My Heart Belongs To Daddy - Mon Coeur Est À Papa - đã đọc : 755 lần


Mon papa à moi est un gangster - đã đọc : 825 lần


Papa Maman - đã đọc : 742 lần


Toi qui manques à ma vie! - đã đọc : 798 lần


Ma vie est un jeu d'échec Maman - đã đọc : 845 lần


Ce père que je n'ai jamais eu - đã đọc : 792 lần


L'Indifférence - đã đọc : 811 lần


Mourir auprès de mon amour - đã đọc : 779 lần


De la haut - đã đọc : 780 lần


Dites moi ma mère - đã đọc : 794 lần


Papa - đã đọc : 776 lần


Мама - Mother - đã đọc : 778 lần


Мама - Мама - đã đọc : 791 lần


Thank you for being my Dad - đã đọc : 777 lần


Daddy's Song - đã đọc : 782 lần


My Father's Son - đã đọc : 776 lần


Daddyʼs Song - đã đọc : 740 lần


My father's eyes - đã đọc : 760 lần


You're My Hero - đã đọc : 754 lần


Through The Eyes Of My Father - đã đọc : 758 lần


Oh mein Papa - Oh, my pa-pa - đã đọc : 838 lần


Daddy's Eyes by Jim Chase and sung by Laura Walker. - đã đọc : 829 lần


Father's Love - đã đọc : 753 lần


Father and Son - Père et fils - đã đọc : 848 lần


Sing Me A Song Again, Daddy - đã đọc : 775 lần


Si maman si - đã đọc : 746 lần


Maman - Người mẹ hiền yêu dấu - đã đọc : 802 lần


Gute Nacht, Mutter - đã đọc : 748 lần


Schreit den Namen meiner Mutter - Scream the name of my mother who held me - đã đọc : 799 lần


Mama - Fur dich Mama - đã đọc : 799 lần


A Letter From a Soldier (1966) Vietnam - đã đọc : 770 lần


Andrea Berg - Mama - đã đọc : 723 lần


O Mio Babbino Caro - Oh mon papa chéri, - đã đọc : 800 lần


A Mon Père - đã đọc : 717 lần


Top 10 Songs about Boston - đã đọc : 739 lần


Oh mon papa - Oh mein Papa - Oh my father - đã đọc : 852 lần


O maman - đã đọc : 741 lần


Maman la plus belle du monde - đã đọc : 775 lần


Viens maman on va danser - đã đọc : 745 lần


Motherland - đã đọc : 754 lần


My Little Girl - đã đọc : 773 lần


Millésime - đã đọc : 850 lần


Mama Corsica - đã đọc : 765 lần


Mon fils - đã đọc : 736 lần


Les yeux de mon père - đã đọc : 761 lần


Tu Seras Un Homme - đã đọc : 732 lần


Papa - đã đọc : 725 lần


Мама - первое слово, главное слово - My mother is the first word, the main word - đã đọc : 837 lần


Que sera, sera (What will be, will be) - Que Sera Sera (arrivera ce qui doit arriver ?) - đã đọc : 788 lần


Алло, мам! - Hello, Mom - đã đọc : 730 lần


Mamma - đã đọc : 762 lần


Мама - đã đọc : 717 lần


Mi viejo - Mon père - đã đọc : 754 lần


Que falta me hace mi padre + Que mon père me fait un manque - đã đọc : 727 lần


Papá - đã đọc : 745 lần


Un mensaje a mi Mama y mi Papa - đã đọc : 738 lần


Мама * * * * - đã đọc : 746 lần


Dear Father - đã đọc : 767 lần


Ma fille * * * - đã đọc : 706 lần


Le petit garçon - đã đọc : 677 lần


Wir zwei allein heut nacht - Nous avons deux nuits d'aujourd'hui seul * * * - đã đọc : 720 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 725 lần


Mother - John Lennon * * * - đã đọc : 702 lần


♥ ♥ ♥ РIДНА МАТИ МОЯ - MẸ YÊU DẤU CỦA TÔI - МАТЬ РОДНАЯ МОЯ ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 810 lần


МОЛИТВА МАТЕРИ - đã đọc : 713 lần


МАМА, МИЛАЯ МАМА... - đã đọc : 679 lần


Мама Mama * * * - đã đọc : 731 lần


Nana Mouskouri & Lénou - Duo - Tous les Arbres Sont en Fleurs * * * - đã đọc : 718 lần


Sweet Child O'Mine - Ma Douce Enfant * * * 1 - đã đọc : 747 lần


Le coeur d'une mère - đã đọc : 720 lần


Quand je ne serai plus là !! - đã đọc : 856 lần


Et mon père - đã đọc : 721 lần


Mammy blue * * * 1 - đã đọc : 692 lần


Слово "мама" дорогое - The word "mother" is expensive * * * 1 - đã đọc : 685 lần


Sylvie Vartan : Darina - đã đọc : 732 lần


Oh mon papa - đã đọc : 695 lần


Maman + Viens maman on va danser - đã đọc : 726 lần


Parler à mon père * * * - đã đọc : 736 lần


Stromae - Papaoutai * * * - đã đọc : 682 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère *** - đã đọc : 661 lần


Poema de Amor : El Padre - đã đọc : 840 lần


Tears In Heaven - Larmes Au Paradis * * * - đã đọc : 662 lần


A Parent's Wish - For My Children - đã đọc : 768 lần


Richard Clayderman - Lettre à ma mère - đã đọc : 625 lần


Dear Mama - Chère Maman - đã đọc : 639 lần


1 * Mother * * * * * - đã đọc : 597 lần


1 * Mother - Maman * * * * * - đã đọc : 659 lần


1 * Mama * * * * * - đã đọc : 586 lần


1 * Twinkle Twinkle Little Star * * * * * - đã đọc : 612 lần


♫ Roney's Baby Lullaby 'Orchestrated' ♫ - đã đọc : 600 lần


Céline Dion - Parler à mon père - đã đọc : 540 lần


Dance with my father - đã đọc : 524 lần


Les Yeux De Ma Mère - đã đọc : 550 lần


Jacques Brel - Quand Maman reviendra - đã đọc : 532 lần


1 * かあさんの歌 - Song of the mother - Ma mère * * * - đã đọc : 538 lần


1 * Mama, mama * * * - đã đọc : 552 lần


1 * Mamatschi * * * - đã đọc : 535 lần


1 * Si maman si * * * - đã đọc : 528 lần


1 * O Mio Babbino Caro - Oh My Dear Papa * * * - đã đọc : 517 lần


La plus belle Maman - đã đọc : 504 lần


1 * Christophe - Maman * * * - đã đọc : 544 lần


Como nossos pais - Just like our parents - đã đọc : 543 lần


La mamma - The Mother - đã đọc : 497 lần


Mon vieux - My old man - Mein Alter - đã đọc : 550 lần


Et mon père - đã đọc : 504 lần


Arabic : Ummi - Mom - đã đọc : 505 lần


1 * Oh mein Papa * * * - đã đọc : 506 lần


Papa Loved Mama - đã đọc : 517 lần


1 * Mom - Mamá * * * - đã đọc : 465 lần


1 * Ты слышишь мама,мама - You hear Mom, Mom * * * - đã đọc : 497 lần


Letters from Home - đã đọc : 489 lần


1 * Papa - Cha Tôi * * * - đã đọc : 495 lần


1 * かあさんの歌(歌詞付) My Dear Old Mom's Song * * * - đã đọc : 484 lần


♥ ♥ ♥ Мама - Мама ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 432 lần


She Loved A Lot In Her Time - đã đọc : 425 lần


Perce les Nuages - Break through the clouds - đã đọc : 461 lần


♥ ♥ ♥ List do M. - Letter to Maman ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 439 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная - Lullaby ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 455 lần


♥ ♥ ♥ Колыбельная "За печкою поет сверчок" Lullaby about Сricket ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 406 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Ôi Cha yêu quý của con - O mon cher petit papa - O my beloved Father ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 370 lần


♥ ♥ ♥ O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 374 lần


♥ ♥ ♥ **** O mio babbino caro - Oh, daddy dearest! **** ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 364 lần


Si Seulement Je Pouvais Lui Manquer - đã đọc : 340 lần


Toi là-haut - đã đọc : 351 lần


♥ ♥ ♥ - Les Yeux de ma Mere - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 360 lần


♥ ♥ ♥ Thank you for being my Dad (Song for Dad) ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 336 lần


♥ ♥ ♥ Uudam : Mother in the dream - Mẹ Trong Giấc Mơ Con - ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 310 lần


♥ ♥ ♥ Papa - Paul Anka ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 198 lần


♥ ♥ ♥ Charles Aznavour - La Mama + Mama - Connie Francis ♥ ♥ ♥ - đã đọc : 211 lần


Спи, моя радость, усни текст песни - Sleep, my love, sleep! - đã đọc : 202 lần


- đã đọc : 148 lần


Олег Газманов - Мама - đã đọc : 153 lần


Mamma - đã đọc : 154 lần


おふくろさん (Ofukurosan) - Maman - đã đọc : 152 lần


Mama моя - đã đọc : 146 lần


DANCE WITH MY FATHER by Celine Dion - Father's Day - đã đọc : 145 lần


Moja matko ja wiem - My mother, I know - đã đọc : 140 lần


Mother - John Lennon + Abba - Mamma Mia - đã đọc : 112 lần


Papa - đã đọc : 104 lần


Papa - Paul Anka + Не уходи мама + Мама - ты мой рай - đã đọc : 44 lần


Connie Francis ~ O Mein Papa + Maman - - đã đọc : 21 lần


Поговори со мною, мама - đã đọc : 14 lần


Les roses blanches + Ma mère a pleuré - đã đọc : 2 lần


Andre Rieu - Mama - đã đọc : 2 lần


Songs my Mother taught Me - đã đọc : 2 lần


Oh Mon Papa - đã đọc : 0 lần

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6


The most beautiful songs


Poetry - Poésie - Gedichte -