Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6


Oh my beloved Second Hometown, SeaCity ĐàNẵng ! - đã đọc : 53 lần


New York's Times Square in the Troubled CoroChina Pandemic * - đã đọc : 51 lần


Thousands of Yellow Lights of My Dear SeaCity Danang - đã đọc : 22 lần


Oh my beloved Paracels Islands !  Oh my beloved Spratly Islands ! - đã đọc : 74 lần


Ngày Đầu Năm Dương lịch 2020 thân thăm Nghệ nhân Nguyễn Văn Cường sáng chế Bia bản Việt - đã đọc : 73 lần


Quỹ đạo đường bay 2020 : Chinh phục Mùa Xuân Việt Nam Vĩnh cửu ! - đã đọc : 67 lần


My Motherland ! My Homeland ! My Fatherland ! - đã đọc : 68 lần


Biên giới Việt-Trung ! Biên cương Bắc ! Nơi Anh mãi mãi nằm lại Năm 1979 - đã đọc : 68 lần


Saigon ! Oh Saigon ! - đã đọc : 65 lần


Cụ Lê Đình Kình: Vị Trưởng thượng đáng kính nhất của Xã Đồng Tâm vừa vĩnh viễn ra đi ! Mr. Lê Đình Kình : The most respectable patriarch of Đồng Tâm is dead ! - đã đọc : 67 lần


Cánh đồng Chết : Cánh đồng Sênh ! Bao giờ thành Cánh đồng Sinh hỡi Anh ? ? ? - đã đọc : 65 lần


Hỡi ơi làng Hoành xã Đồng Tâm ngổn ngang Chiến tích bi tráng như Hôm nay ! - đã đọc : 64 lần


Tây Kinh đồi đỏ lá Phong : Bạch y Kỳ nữ phải lòng vì Ta ? - đã đọc : 69 lần


So sánh Cận cảnh Không-Thời gian : Đồng Tâm 2017 và Đồng Tâm 2020 - đã đọc : 70 lần


Farewell, our beloved Chief of Consensus Group, Cụ Lê Đình Kình ! ! ! - đã đọc : 62 lần


Biển Đông yêu dấu ơi ! Là niềm Hy vọng của ta ! Biển Đông yêu dấu dấu yêu ơi ! Là Tương lai của chúng ta! + Our beloved East Sea, You're our Hope ! Our beloved East Sea, You're our Happiness and Future ! - đã đọc : 65 lần


Ba Tháp ba Nhân chứng Lịch sử = Tháp Eiffel Paris + Tháp Bút Hà Nội + Tháp Bút Washington D.C. + History's Three Witnesses = The Eiffel Tower in Paris + the Pencil Tower in Hanoi + the Pencil Tower in Washington D.C. - đã đọc : 63 lần


Hanoi ! .. .. Hanoi : this is like an Endless Dream in my exile life - đã đọc : 64 lần


The Father and the Leader has just assassinated by the pro-china Red dictators and traitors - đã đọc : 67 lần


Từ Tháp Chuông đồng hồ Cung điện Cẩm Linh, Mạc Tư Khoa đến Tháp Chuông đồng hồ Cung điện Westminster Luân Đôn - đã đọc : 63 lần


May my life and our lives be useful to the Name of Vietnam ? ? ? - đã đọc : 64 lần


Đối đáp 1 - 4 : Câu đối Tết Canh-Tý - đã đọc : 67 lần


My Homeland, O my Motherland and Fatherland ! - đã đọc : 59 lần


Toàn Dân Việt trong và ngoài Tổ Quốc đồng lòng với Đồng Tâm - đã đọc : 61 lần


Anh về yên nghỉ Lòng Đất Mẹ, Tinh anh Thể phách vầng Trăng che - đã đọc : 63 lần


Lời Kinh cầu cho Phát triển Vững bền Canh Tý 2020 - đã đọc : 59 lần


Lấy bồn tắm gỗ làm Thuyền nan, một Lương dân Tàu chèo xuyên Trường Giang thoát Đại dịch Vũ Hán - đã đọc : 61 lần


Cậu ấm sứt vòi + Cô chiêu ghe ghẻ Sài Ghềnh xưa nay thành 'Từ Thức' già khụ + 'Chức Nữ' lu bu ... ..về (bạo) hành (quê) hương ! - đã đọc : 61 lần


Chúng tôi Đại đội nữ Dân quân Biên cương Bắc: Tử thủ đến Hơi thở Cuối cùng ! - đã đọc : 58 lần


Người Hà Nội nơi mọi Góc trời Phương xa.. Nhà .... - đã đọc : 68 lần


Người Hà Nội nơi mọi Góc trời Phương xa.. Nhà .... - đã đọc : 53 lần


Vĩnh biệt Lý Văn Lượng - Vị Bác sĩ Nhà Tiên tri - Lương y Áo trắng ! - đã đọc : 62 lần


Tưởng tượng về Đà Thành thăm Phố Cũ + Người Xưa ! ... - đã đọc : 62 lần


Hoan hô hơn tỉ Cô Xẩm Chú Thoòng vác Khẩu trang ra Tiền tuyến chống giặc CoronaVirus ! - đã đọc : 62 lần


 Lầu Hoàng Hạc nay hóa thân thành Bạch Hạc Lâu - đã đọc : 59 lần


Khúc Khải hoàn ca "Biển Đông" : Khúc Hoan ca của Mùa Xuân Việt Nam Vĩnh cửu - đã đọc : 60 lần


Dear Adelaide ! One Dawn, You will conquer that Century's disease + Cháu Adelaide thân mến ! Một Bình minh nào đó, Cháu sẽ chinh phục Căn bệnh Thế kỷ đó .. .. - đã đọc : 62 lần


Tình nguyện viên Đầu tiên và Bài giáo trình Cuối cùng ! - đã đọc : 59 lần


Cầu Giả Kim Môn bắc qua dòng sông Dương Tử vào Hoàng Hạc Lâu, Vũ Hán !.... - đã đọc : 60 lần


Hanoi ! My beloved Hanoi ! - đã đọc : 60 lần


It is so sad now that Wuhan is counting down + Thật buồn não nuột đến đứt ruột bây giờ Phố ma Vũ Hán đang đếm ngược ! ! ! - đã đọc : 61 lần


Đại dịch Sưng phổi bên Trung C..uốc như vụ nổ Tchernobyl tan tành Đế quốc Cộng sản Liên bang Xô Viết - đã đọc : 59 lần


Thư Tình gửi về Phố Cũ Sinh Từ Hà Nội yêu dấu dấu yêu của ta ! ... + Love Letter to my beloved HomeTown, Hanoi ! ... - đã đọc : 56 lần


Hồi chuông Nguyện cầu nơi Thủ phủ Vũ Hán - Hồi chuông Báo tử nơi Phố ma Vũ Hán - đã đọc : 59 lần


Hanoi ! Oh our beloved Hanoi ! - đã đọc : 59 lần


My beloved Hanoi when I see you again .. .. - đã đọc : 57 lần


Now I am writing you tonight from Hanoi's Old Town - đã đọc : 57 lần


Về Đây Đồng Đội Ơi ! - Oh our beloved Compatriots-In-Arms ! Please do come back with us - đã đọc : 64 lần


Trái tim con với viên đạn của 'đồng chí' - Khối óc con với viên đạn khác của 'đồng chí' con + My Heart with my comrade's bullet - My Brain with my comrade's another bullet - đã đọc : 60 lần


Tiếng chuông Đồng hồ ngân vọng sông Hoàng Phố như Hồi chuông gọi Hồn Thượng Hải chăng ? - đã đọc : 58 lần


Mẹ nay Bà Cụ tóc bạc phơ lưng còng chống gậy run rẩy bên mồ con - đã đọc : 57 lần


Ăn bạo Cô chiêu Xẩm - Ăn bẩn Cậu ấm Thoòng khiến Đại dịch tùm lum .... - đã đọc : 50 lần


Hanoi will always be Hanoi in our Eternal Memory and our Immortal Souvenirs - đã đọc : 48 lần


Ephemeral Fireworks over Beijing and Wuhan easily disappear at last - đã đọc : 51 lần


 Lầu Hoàng Hạc nay hóa thân thành Bạch Hạc Lâu - đã đọc : 52 lần


Cảm ơn các Nhà Khoa học Hoa Kỳ diệt siêu vi trùng như Cha ông Mỹ bắn bọn tội phạm ký sinh quỷ ma ..... - đã đọc : 50 lần


Xin Nửa Nước Việt dùng xong băng vệ sinh cho tớ để bịt mõm Fuc*k mồm trôn trẻ dại ! - đã đọc : 50 lần


Từ Mô hình Liên bang Xô Viết đến Mô hình Liên b..ang Trung C...uốc? HAY Từ Đại Nga đến Đại Hán !! - đã đọc : 48 lần


Lưu vong ----> Lưu đày ----> Lưu sinh ----> Lưu tử .... - đã đọc : 44 lần


I remember all of Hanoi forever .. .. - đã đọc : 46 lần


Swallows ! When the Immortal Vietnam Spring comes to my beloved Homeland and Motherland ?   - đã đọc : 47 lần


Vĩnh biệt Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ - đã đọc : 44 lần


La nuit dernière, j'ai rêvé de la jeune femme au Vieux Quartier de Hanoi - đã đọc : 53 lần


La nuit dernière, j'ai rêvé de la jeune femme au Vieux Quartier de Hanoi - đã đọc : 46 lần


Người về từ Vùng Dịch HAY Người đến từ Vùng Địch ? - đã đọc : 49 lần


I am still dreaming about Hanoi the 1001st Time - đã đọc : 45 lần


I do love the East Sea : the Paracels and Spratleys Islands - đã đọc : 46 lần


Hôm nay : Sông Hàn nước Vệ và Hàn Giang Đại Hàn ! - đã đọc : 44 lần


Chiến lũy Vũ Hán đã vỡ trận rồi Phố Ma ơi ! - đã đọc : 47 lần


New Vietnam ! New Vietnam ! - đã đọc : 48 lần


Hanoi, oh Hanoi is perhaps over ! - đã đọc : 49 lần


Hanoi, oh Hanoi is perhaps over ! - đã đọc : 41 lần


It's snowing on our beloved Sword Lake as it has been snowing on the Blood Flag - đã đọc : 46 lần


Nhân liếc mắt qua Tập thơ Khóc vợi "Vợ ơi !" - đã đọc : 45 lần


Rosy Rains on the SeaCity ĐàNẵng in that faraway days and Black Rain in my Heart tonight - đã đọc : 46 lần


Hỏi Hoàng Liên Sơn ? Hỏi Trường Sơn ? - đã đọc : 48 lần


Looking at televison : the streets of the Ghost City Wuhan ! .. .. - đã đọc : 46 lần


I'm writing this poem in my Dream.. .. - đã đọc : 46 lần


Vietnamese Boatpeople, your Homeland is the East Sea - đã đọc : 44 lần


Liêu Trai CORONA bắt Giáo chủ Tân Thiên Địa quỳ gối đầu hàng !!! - đã đọc : 43 lần


Liêu Trai CORONA bắt Giáo chủ Tân Thiên Địa quỳ gối đầu hàng !!! - đã đọc : 38 lần


Again and again the Dawn is coming over Capital Hanoi and Vietnam ! - đã đọc : 44 lần


gười Việt Đất Việt đã mất trọn 55 Năm quý báu Tình Việt-Mỹ ! - đã đọc : 45 lần


How can I tell You about my Nostalgy and Longing, my beloved Hometown, Hanoi ? - đã đọc : 48 lần


Oh the Immortal Vietnam Spring's Swallows ! Where, where have you been flying for more than 4000 Years ? ? ? - đã đọc : 48 lần


The Refrain : «The Cold River is my beloved ĐàNẵng's watercourse » - đã đọc : 46 lần


Our Coastal Defense Fleet in CamRanh Bay - đã đọc : 46 lần


Ah Homeland, Fatherland, oh Motherland ! - đã đọc : 50 lần


Hỡi em Kim Ngân ! ! ! Xin trả lời Anh nhé về 9 con chuột nh..ớn đi chui trên chuyên cơ ? ? ? - đã đọc : 44 lần


Corona ! Please do tell me ! WuhanVirus ! Do answer me please ! - đã đọc : 45 lần


It's super ! It's perfect ! It's extra ! It's grea - đã đọc : 47 lần


Bác Tể tướng Anh Boris JOHNSON đầu Vàng đang đùa chơi Canh bạc Tử thần ! - đã đọc : 46 lần


Chính sách "Mỹ trên hết" ĐỤNG Chính sách "Bông kha ba không" tại Thủ đô Cờ bạc Thế giới - đã đọc : 48 lần


Cô RôChiNa HAY ả Liêu Trai đến tự đâu ? ? ? - đã đọc : 42 lần


Xem rõ mặt thịt, Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt đúng Họ tên : "Virus Trung Quốc" - đã đọc : 44 lần


The Day of Humanity's Victory over All invisible Virus is both so Near and too Far - đã đọc : 43 lần


Từ Ngoại giao Bóng bàn qua Ngoại giao Gấu Trúc đến Ngoại giao Mặt nạ ! - đã đọc : 48 lần


Đám tang Lê Đình Kình chắc đổ bộ đến đầu Mùa Xuân Việt Nam - đã đọc : 45 lần


Tiếng hát Thái Thanh vượt Không-Thời gian vừa về nơi 'Ngàn trùng xa cách' .. - đã đọc : 44 lần


Cảm ơn HAY nguyền rủa con Siêu vi trùng Vũ Hán, Trung Quốc ? - đã đọc : 43 lần


After CoroChinaVirus, there is no everafter left for Humanity ! .. .. - đã đọc : 42 lần


Hàn Giang khuất bóng sau Sóng Sông Seine - đã đọc : 49 lần


Tự Tình khúc gởi về Phương xa Quê Hương vời vợi Vạn trùng ... * - đã đọc : 42 lần


S'il n'y avait pas eu cette Seconde Guerre Civile .. .. + If there hadn’t been this Second Civil War n Vietnam .. .. - đã đọc : 44 lần


Nước Ý chắc chắn Chiến thắng Đại dịch do Siêu vi trùng CôRôChina từ Vũ Hán - đã đọc : 43 lần


Ch..í tuệ như Gươm thì đã cùn rỉ + Kiếm ngắn chẳng dám tự đâm bụng béo phì ! - đã đọc : 41 lần


Tội thằng Hải Heo hơn gấp triệu lần chú Thăng là cái chắc ! - đã đọc : 46 lần


Vài tấn đạn Kẹo đồng bọc Đường từ Trung C..uốc : Kiện hàng 'bĩm khẩu trang' cho không + Thơ Đường thời Tập giữa Thời TÀU-Toàn cầu hóa ! - đã đọc : 47 lần


Hỡi Y tá, Bác sĩ cấp cứu, Nhà nghiên cứu thuốc chủng và thuốc chữa ơi ! Quý vị là Hy vọng của tôi ! Quý vị là Niềm tin của chúng tôi ! - đã đọc : 43 lần


Tình Xuân giữa Paris chớm Xuân 2020 - đã đọc : 44 lần


Anh ơi Sóng Tử trường ! Em ơi sóng Tử Thần nối tiếp rủ nhau về ! Cưng ơi ! Mình ơi ! - đã đọc : 44 lần


At Charles de Gaulle airport - đã đọc : 42 lần


At Charles de Gaulle airport - đã đọc : 47 lần


VÌ SAO TẠI SAO Loài người vô số có tâm bão nay lại thua virus không óc tim  ? ? ? - đã đọc : 46 lần


Bao giờ đến độ Quê Hương thành Cố Hương ? ? ? When at that moment my Motherland becoming my Old Homeland ? ? ? - đã đọc : 43 lần


I think of Little Saigon and her Elder Sister ! .. .. - đã đọc : 44 lần


Ha ha ha ! Chính Em là Liêu Trai CoroChina chẳng bao giờ KỲ THỊ Ai cả ! Ha ha ha ! - đã đọc : 49 lần


Hỡi Loài người thay đổi mau Não trạng Tâm thức ! Không thôi Nhân loại hấp hối Hoàng hôn chiều tà .. .. - đã đọc : 45 lần


Chào Vĩnh biệt Cựu chiến binh Mỹ tại Nhà hưu dưỡng Soldiers’ Home ở Holyoke, Massachusetts - đã đọc : 42 lần


Cười lên Việt Nam ! Let us smile and laugh, our beloved Vietnam ! - đã đọc : 44 lần


Sitting and dreaming on Ïle-de-Ré's beach in front of the Atlantic Ocean - đã đọc : 39 lần


We are the TâySơn Army of the ĐạiViệt Fatherland, We are the Army of the ĐạiViệt People ! - đã đọc : 38 lần


Vua Đỏ xứ Tề 'nịnh đầm' Kim Ngân 'lò tôn' xứ Vệ - đã đọc : 41 lần


Từ Di truyền Cổ điển đến Di truyền học Lượng tử - đã đọc : 38 lần


La Mère Vietnam : «Je serai là avec toi, mon cher fils ! » - đã đọc : 39 lần


Comment peux-je encore aimer ma ville natale Hanoi ? Comment peux-je toujours tomber amoureux de Toi, ma Patrie ? - đã đọc : 44 lần


Xin chào Tiễn biệt một Người viết Sử - đã đọc : 41 lần


Xin ngàn lời Vĩnh biệt Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh !!! + Xin đừng buồn hai Vị Lão Tướng từng một Thời phía Bên kia ! - đã đọc : 39 lần


Khi LOÀI NGƯỜI ho hen TRÁI ĐẤT dễ thở ! - đã đọc : 39 lần


Ah, the Adieu Scene at Paris Hospital in the Time of CoroChina Pandemic - Ôi Cảnh Vĩnh biệt tại bệnh viện Paris trong Thời Đại dịch CoroChina - đã đọc : 38 lần


Em về + Anh về  tự cách ly thư dãn da thịt giãn thịt da ! - đã đọc : 39 lần


Em ơi ! Cuộc Tình nào cũng qua đi, Đại dịch nào rồi cũng qua đi nhé Em !... - đã đọc : 40 lần


Nam mô A Di Đà Phật ! Xin Đa tạ đức Phật sống Ông Bụt Con .. .. - đã đọc : 42 lần


Chuyện tếu TỪ Phủ Thủ tướng Số 10 : Lò 'ôm ấp' trứng Nước Anh ĐẾN Nhà thương Luân Đôn cách ly ly cách - đã đọc : 38 lần


Is this Humanity's End in a Time full of Pandemic ? - đã đọc : 36 lần


En exil à Paris, je pense toujours à toi, Hanoi, ma chère Ville natale + In exile in Paris, I always think of you, Hanoi, my beloved Hometown - đã đọc : 39 lần


Ngả mũ xin chào khen nước Tân Tây Lan vừa cách tân phương pháp dập tắt Đại dịch - đã đọc : 39 lần


Trong Vườn Hồng Toà Bạch cung, Chàng phủi tay 'Không' ! - đã đọc : 36 lần


Cette Nuit-là lointaine, j'ai dit au revoir ou Adieu à ma Capitale Natale = That faraway Morning, I said Good-bye or Farewell to the lost Capital of Freedom and Liberty - đã đọc : 42 lần


Ma chère Capitale Natale, berce-moi encore et encore jusqu'à la Fin de Mon Exil = My beloved Capital and Hometown, please do rock me again and again until the End of my Exile - đã đọc : 37 lần


Hôm nay từ HY MÃ LẠP SƠN nhìn về lại TRƯỜNG SƠN trong Quá khứ - đã đọc : 35 lần


Báo nô Báo đời chúng loài Dơi - con vật dơ bẩn làm Trung gian hại Người đời ! - đã đọc : 35 lần


For a young woman amongst of millions of Vietnamese BoatPeople, the most sorrowful lullaby of the East Sea - đã đọc : 36 lần


Please do think of Me, hundred thousands of my dearest Sons .. .. - đã đọc : 41 lần


Today I am still not there, the Paracels Islands - đã đọc : 35 lần


HA ! HA ! HA ! Bộ chính CHỊ chính EM thân TÀU đừng có MÊ siêu vi trùng CoroChina Corona, She comes from somewhere else in the Far-East Eden .. .. - đã đọc : 36 lần


Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh : Nhân cách và Khí phách con cháu Chu Văn An + To be imprisoned or to die for a New Vietnam's Freedom and Democracy - đã đọc : 34 lần


Bắt hắn thằng Bộ CHưởng 'ngọng' ngay đi còn chần chờ gì nữa !... - đã đọc : 36 lần


Nước Mỹ như Siêu Hàng không mẫu hạm Nguyên tử Franklin Roosevelt đang tiến vào Biển cả - đã đọc : 35 lần


This yellow slave + Thằng Trí nô - tên Báo nô - con Thi nô - Thằng Văn nô da vàng nghệ gầy còm này ! + The professionally political refugee from Paris - đã đọc : 36 lần


San Francisco CỰU KIM SƠN đi đầu so với NỮU ƯỚC New York ! - đã đọc : 36 lần


Chân dzung Người máy Quyền Lực : Cậu ấm Đỏ sứt vòi Trương Tấn Sơn 'nhớt' nhác lại mít đặc vừa dốt vừa ngu - đã đọc : 34 lần


In thousands of our beloved Prisoners of Conscience's Eyes - đã đọc : 39 lần


How sad Hanoi is without Freedom and Democracy ! - đã đọc : 37 lần


TỪ 'Thương chiến' Mỹ chơi Tàu ĐẾN 'Nông chiến' TỀ đánh VỆ ! - đã đọc : 36 lần


Chuyển Thời TỪ Chiến tranh Lạnh QUA Tàu-Toàn Cầu hóa ĐẾN Thời CoroChina Vũ Hán - đã đọc : 37 lần


Adieu and Farewell Christophe ! The poet-compositor has just left tonight .. .. - đã đọc : 36 lần


Et maintenant, j'appartiens aux Deux Côtés avec de Gens Honnêtes et Perdantes - đã đọc : 37 lần


Au revoir et peut-être cette fois Adieu ma Ville Natale, ma chère Hanoï ! + Goodbye and maybe this time Adieu my HomeTown, my dear Hanoi! - đã đọc : 42 lần


Mùa Đại dịch là Giao thời đưa vào Thế giới Mới ... - đã đọc : 36 lần


L'Hymne pour la Liberté à l'Aube et la Crépuscule sur le Lac de l'Épée retrouvée + The Anthem for Freedom and Liberty at Dawn and at Dusk on the Sword Lake - đã đọc : 36 lần


Giữa Thời Đại dịch CoroChina Vũ Hán, xứ TỀ : Siêu Gôn thủ xứ VỆ phải chơi như thế mới là tay chơi ! - đã đọc : 38 lần


La Nouvelle Liaozhai surnommée 'CoroChina' de Wuhan en Chine !.....+ Liêu Trai Mới có biệt danh là 'CoroChina' từ Vũ Hán, Trung Quốc! .... - đã đọc : 34 lần


HI HI HI HI : Giữa WHO trận khóc cười HU HU HA HA về Mối tình Dị chủng Vàng-đen giữa Juy-li-ét TÀU và Rô-méo PHI trong Mùa Đại dịch Thế giới - đã đọc : 32 lần


Nhà siêu vi trùng học Zheng-Li Shi là Bà Dơi sinh đẻ ra Quái vật yêu tinh CoroChina Vũ Hán - đã đọc : 33 lần


Oh Paracels Islands ! These Islands, our beloved Islands are You ! = Quần đảo Hoàng Sa ! Quần đảo yêu dấu của chúng ta chính là ANH HÙNG Ngụy Văn Thà ! - đã đọc : 32 lần


Hình ảnh Người Nghệ sĩ già Gorbachev ...Vĩ Nhân Thế kỷ 20 hát tình khúc tặng Người vợ hiền trong đêm dạ tiệc Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Gorbachev ở Luân Đôn - đã đọc : 73 lần


Tấm lòng Đinh Thị Thu Thuỷ yêu Nước thương Dân - đã đọc : 35 lần


From now any Pandemic will carry us away - đã đọc : 31 lần


Nhanh như sấm chớp cướp ngay Thời cơ Đại dịch : Đảng ngửa tay ăn mày xin cả Giai cấp khố rách áo ôm !! - đã đọc : 33 lần


The East Sea : Navigate, Dominate and Govern Vietnam ! - đã đọc : 32 lần


Dầu hỏa Vàng đen chẳng còn giá nữa : Thế giới vào trên ngưỡng Hỗn mang Năng lượng - đã đọc : 32 lần


Que c'est innocent et naïf l'Humanité ! Que c'est criminel et complice une partie de l'Humanité ! How innocent and naive majority of Humanity is! How criminal and accomplice minority of Humanity! - đã đọc : 32 lần


Thế kỷ 21 Thiên kỷ 3 : Tân Đại Việt Độc lập - Tự do - Dân chủ - Hạnh phúc bên bao lơn Biển Đông - đã đọc : 31 lần


Obviously ! Evidently ! Undoubtedly ! - đã đọc : 34 lần


Nostalgia and Sorrow = Nostalgie et Tristesse - đã đọc : 32 lần


The next Liberation of our beloved Paracels Islands - đã đọc : 32 lần


The East Sea = Mother Vietnam's Sea has being cradling my Heart my whole Life long = Biển Đông – Biển Mẹ Việt Nam đang ôm ấp Trái tim con suốt cả cuộc đời - đã đọc : 29 lần


The East Sea = Mother Vietnam's Sea has being cradling my Heart my whole Life long = Biển Đông – Biển Mẹ Việt Nam đang ôm ấp Trái tim con suốt cả cuộc đời - đã đọc : 34 lần


Tập Đa đa đang tìm Lá đa, qua xứ Vệ bắt tay Bà bà + Tìm 'lò tôn' của Cô Vi lại ngoáy mũi ngoáy mồm ! ! ! - đã đọc : 32 lần


I'm a 'CoroChina' Liaozhai living in Wuhan - đã đọc : 31 lần


Do please tell me that, WHY ?  -  Dites-moi s'il vous plaît ! POURQUOI ? - Sagen Sie mir das bitte ! WARUM ? - Пожалуйста, скажи мне, что ! ПОЧЕМУ ?  -   Làm ơn nói cho tôi biết !  TẠI SAO ? - đã đọc : 32 lần


On my beloved Old Homeland's Rivers of LOVE and THE NATIONAL RECONCILIATION  .. .. - đã đọc : 32 lần


Dấu ẤN của CHA TRUNG - Dấu ỊN của CON HOANG ... - đã đọc : 31 lần


Let's recall and honor our beloved Heroines and our dear Heroes yesterday and today - đã đọc : 31 lần


All the Vietnamese People are the worst Losers in  that faraway Ideology War from 1954 to 1975 - đã đọc : 32 lần


Between the Two Banks of the SADDEST BếnHải River - đã đọc : 31 lần


Sài Gòn ! Sài Gòn ! Mãi mãi trong Trái tim Anh, Em Sài Gòn ! - đã đọc : 31 lần


Mùa Đại dịch Siêu vi Trung C..uốc sinh đẻ loài chim C..uốc C..uốc giống ‘Chim Cò mồi’ ! - đã đọc : 32 lần


Đông Thần y + Tây Thần y vẫn không chữa nổi Đầu niểng FUC*K quái dị kỳ ! - đã đọc : 31 lần


Cùng tiến lên Chinh phục Mùa Xuân Việt Nam Vĩnh cửu - đã đọc : 32 lần


About that faraway heroic Spring 1979 on the Northerrn sino-vietnamese Boundary - đã đọc : 32 lần


Please tell me, my dear grandfather ! Who is the young soldier in the wedding picture ? Xin cho cháu biết, Ông nội ơi! Người lính trẻ trong bức ảnh ngày cưới là ai? - đã đọc : 31 lần


The Exile in Paris, the Capital of Light and Love -  The Political Refugee in the Capital of Exile - đã đọc : 29 lần


Cơn Đại Hồng thủy từ vụ tai tiếng Thủy Môn (WaterGate) khiến Thủ đô Sài Gòn sụp đổ ! - đã đọc : 31 lần


Thân gởi Đồng hương Đồng tịch : Anh André - Cương Quyết nhân Ngày 30 tháng 4 năm 2020 - đã đọc : 28 lần


Hoàng kỳ Cờ Vàng phất phới bay cao như cánh Phượng Hoàng từ tro tàn hấp hối lại Hồi sinh - đã đọc : 30 lần


MẸ VIỆT NAM ơi ! XIN PHÙ HỘ CHÚNG CON : Thương Dân yêu Nước mới Tuyệt đối khó làm sao ???.....??? - đã đọc : 29 lần


The Fraternal Song of the Free Vietnamese - đã đọc : 33 lần


Lũ ăn mày Quá khứ trên máu xương khủng bố - đã đọc : 30 lần


Hero & Colonel's Last Words : «Long Live the Republic of Vietnam !» - đã đọc : 29 lần


Đại hội 13 theo con số xui chắc lần cuối cùng ! - đã đọc : 30 lần


Chân dung Nữ Lương y Thời Đại dịch siêu vi Vũ Hán tử trường - đã đọc : 34 lần


Never again! The Vietnamese Modern History ! Never again! - đã đọc : 31 lần


Sài Gòn mãi mãi là Điểm tựa sống còn không những của Việt Nam mà còn của Nhân loại Tiến bộ - đã đọc : 31 lần


When will Hanoi's all Milk Flowers auto-metaphorizing into Freedom Flowers, my beloved Hanoi ? ? ? - đã đọc : 31 lần


Bản án Tử hình từ Việt Sử cho chế độ độc tài tạo nhiễu nhương - đã đọc : 32 lần


Oh Hanoi, my beloved Hometown-Capital ! One Day only and One Night only in a Whole is enough ! ? ? ? - đã đọc : 30 lần


Hồ Duy Hải, you are not alone, For millions of Free Vienamese are with you - đã đọc : 29 lần


Hồ DuyHải, an innocent dead man walking in the death row in prison but you'll never walk alone - đã đọc : 31 lần


Công lý Vịt Nam Xã nghĩa : Toàn là mặt thớt con dao ! - đã đọc : 31 lần


Saving our last private innocent victime Hồ Duy Hải - đã đọc : 31 lần


What a Graceful and Lovely Hanoian in my Memory - đã đọc : 30 lần


Hồ Duy Hải's Mother's blood tears and Hồ Duy Hải's millions of Vietnamese Compatriots' Mothers' blood tears - đã đọc : 29 lần


Hồ Duy Hải's - Innocent Death-Row Prisoner's Thinking and Feeling - đã đọc : 30 lần


Bưu điện Cầu Voi = Bưu điện 'HOA NAM' - đã đọc : 29 lần


Trung C..uốc như Thuốc phiện mê hoặc nhưng không Thần dược thu hút ! - đã đọc : 29 lần


When the Blood Moon rises in Paris' sky - đã đọc : 30 lần


My entire exile life with You, my beloved Hanoi ! - đã đọc : 28 lần


Đại Kinh hoàng 'Đỏ' hóa thân thành Siêu Kinh hoàng 'Vàng' vỏ Đỏ ! - đã đọc : 29 lần


Lý do sống lưu vong nơi Thủ đô Lưu đày - đã đọc : 28 lần


Tiến sĩ suốt trọn đời mình chỉ dành cho Dê con Dê lai Dê Mẹ … - đã đọc : 29 lần


My Letter from this faraway corner of the World - đã đọc : 29 lần


10 Năm mở tiệm Bảo tàng Hà L...ội, vẫn chưa mở cửa đón khách chào người qua xem ! - đã đọc : 29 lần


We do ask only of Bouddha and Jesus, Why ? - đã đọc : 28 lần


Her code name : the Sword Lake's BlackEyes - đã đọc : 31 lần


A LoveSong for All of us, the Free Vietnamese - đã đọc : 28 lần


Nhìn thằng Đốc đề Nguyễn Văn Hiến hạt giống đỏ của Bác trước vành móng ngựa hầu Toà như thằng hề ! - đã đọc : 27 lần


Nghe tin Chí sĩ Phạm Thành vào chơi Hoả Lò, Hà Nội + Patriot Phạm Thành, Free in His Head and His Actions - đã đọc : 27 lần


Chân dzung Người máy : Bà bà 'người dơi cái' ả xẩm Thạch Thẩm Lệ - đã đọc : 27 lần


Đường sắt cao tốc KHÔNG TƯỞNG Cát Linh - Hà Đông chạy thẳng đến ĐỈNH GIỜI ! ! ! - đã đọc : 28 lần


Tự đánh rơi mặt nạ : Thằng khủng bố đặc công đỏ nằm vùng văn hóa hải ngoại - đã đọc : 26 lần


Tự đánh rơi mặt nạ : Thằng khủng bố đặc công đỏ nằm vùng văn hóa hải ngoại - đã đọc : 23 lần


If I can stop One Heart from breaking = Nếu ngăn được MƯỜI Trái tim đang tan nát - đã đọc : 26 lần


Hồng Kông - Hương Cảng từ nay hết sánh vai Nữu Uớc - Luân Đôn - đã đọc : 23 lần


Au revoir, ma chère Capitale Hanoi ! = Tạm biệt, Thủ đô Hà Nội thân yêu! = Goodbye, my dear Capital Hanoi! - đã đọc : 23 lần


Cây Cầu Ô Thước hôm nay là Cây cầu phao Tử thần Tòng Lệnh chở Vải Thiều Bắc Giang bắc qua sông Lục Nam - đã đọc : 21 lần


Biểu tình Bất bạo động trên cây cầu BURNSIDE tại Thành phố Portland không thẹn với biệt danh "City of Roses" - Thành phố Hoa hồng. - đã đọc : 23 lần


Bác Hồ Chí Meo - 'Kho báu Chí Phèo' đầy Tội ác và Tội phạm 'nhân loại' ! - đã đọc : 21 lần


Hác Hải Đông - Huyền thoại bóng đá : Tưởng niệm 31 Năm Thiên An Môn có một không hai ! - đã đọc : 21 lần


Hác Hải Đông - Huyền thoại bóng đá : Tưởng niệm 31 Năm Thiên An Môn có một không hai ! - đã đọc : 17 lần


Dans notre plus Grand Rêve Commun Vietnamien de millions de Vietnamien(ne)s Libres … - đã đọc : 21 lần


Giời ạ ! Bố bảo cháu Đỗ Nguyễn Mai Khôi ! Dám đi một mình biểu tình bên Lăng bác Hồ Chí Meo (CHẮC SỢ tên lửa bác Hồ bác Mao ???) - đã đọc : 21 lần


Có phải Anh - Mùa Xuân Việt Nam Vĩnh cửu Bất diệt ? ? ? - đã đọc : 21 lần


Em ơi ! Hà L..ội đêm nay hỡi ôi 'tím lịm' ! ! ! - đã đọc : 26 lần


25 ngàn tỉ đồng Hồ tệ nhưng Thành Hồ vẫn ngập lụt quanh năm ! - đã đọc : 21 lần


Chào Vĩnh biệt 'Anh hùng' N(l)..ôi Fong Nước Mỹ ! Chào Vĩnh biệt 'Anh hùng' N(l)..ê Văn Tám Hoa Kỳ ! - đã đọc : 20 lần


Love for both Motherland and Fatherland is not twice but thrice ! .. .. - đã đọc : 14 lần


En exil à Paris, je me souviens de ma Ville Natale, la Capitale Hanoi - En exil à Little Saigon, je me souviens de ma Capitale de Liberté et Démocratie, Saigon - In exile in Paris, I remember my Hometown, the Capital Hanoi - - đã đọc : 15 lần


Như Sao Mai tỏa sáng dù cho Sao Khuê vừa vụt tắt Đêm nay sau quá đêm dài !... - đã đọc : 15 lần


Hier sur le Quai de la Cité Côtière DaNang et Aujourd'hui sur le Quai de Seine à Paris = Yesterday on the Quai of the Coastal City DaNang and Today on the Quai de Seine - đã đọc : 33 lần


Oh it was the Summer '72, the Red Fiery Summer 1972 ... - đã đọc : 38 lần


Mùa Đại dịch Siêu vi Vũ Hán, nơi Paris lưu vong hàng đêm khấn nguyện cho Dân tộc Ấn đại thắng Chiến tranh Biên cương - đã đọc : 15 lần


The Cold River's Thousands of Romantic Living Waves - Ngàn Sóng Trữ Tình của Hàn Giang - đã đọc : 34 lần


The Cold River where reposes my First LoveStory - Dưới dòng Hàn Giang một Mối tình Đầu yên nghỉ - đã đọc : 30 lần


Việt Nam ơi ! Dũng cảm vươn mình đứng tấn như Phù Đổng đạp tung Xích Chuỗi ngọc cùng Đồng minh Mỹ chắc Tàu thua ! - đã đọc : 15 lần


Biết bao giờ cho đến Mùa Xuân Việt Nam thật sự, anh nhỉ ? ? ? - đã đọc : 16 lần


Trần Đăng Khoa : 'Thần đồng' nay hóa thành 'Thần phục vụ Lương dân' - đã đọc : 15 lần


Phi công Pakistan quả đúng Bậc thầy 'giặc lái' Vịt Nôm HAY quan đỏ gốc 'giặc lái' Vịt Nôm thật đúng Bậc thầy bọn phi công Pakistan bằng giả ??? ... - đã đọc : 16 lần


Quê Hương nay hóa thân là Cố Hương ? ? ? - đã đọc : 15 lần


It seems that a Capital which never exists in the Eden of the East ! ? Dường như một Thủ đô không bao giờ hiện hữu nơi Địa đàng phương Đông ! ? - đã đọc : 38 lần


ĐAN MẠCH, làm sao không 'cuồng' Cha lẫn 'yêu' cả Con Nhà TRUMP sao đành được ? ! - đã đọc : 15 lần


Vì sao Tại sao lại lăng nhục Đại lộ đẹp nhất Sài Gòn ? - đã đọc : 15 lần


Xương máu Tổ tiên giành từng tấc đất ngọn cỏ Biên giới Bắc – con cháu trò Hồ im mồm đồng lõa với thầy Mao Trạch Đông ! - đã đọc : 15 lần


Chuyến này Đại Hồng thủy chắc cuốn theo con nước cả Đập Tam Hiệp vỡ toang ! - đã đọc : 15 lần


O'mighty Fatherland Vietnam ! Rise for the Greatest War  against the evil communist chintoks with their damned Wuhan virus human bombs ! - đã đọc : 15 lần


Cô gái quê mắt xanh tóc vàng bình dị duyên dáng Trong vườn nho váy đen áo đỏ chân phương đẹp xinh - đã đọc : 16 lần


* - đã đọc : 15 lần


Chiến lược Đồng minh Việt-Mỹ cộng sinh sinh tồn đang hội tụ trên Biển Đông - đã đọc : 15 lần


On the open East Sea those forgotten Paracels Islands which Vietnam Mainland left us ? ? - đã đọc : 15 lần


Tình nghĩa Cô-trò + Tình thương Thầy-trò - đã đọc : 15 lần


My old Beloved ! Farewell Little Saigon untill we meet again in our dear Saigon ! .. .. - đã đọc : 31 lần


In exile in Paris I do still remember the Time of War and Peace in our beloved SeaCity Danang - đã đọc : 18 lần


Làm sao 'Chí thức' Vịt An Nam hôm nay mà 'không ngủ' ? ? ? - đã đọc : 15 lần


Lạc Thành thạch kiều cuốn theo Cơn Đại hồng thủy - đã đọc : 15 lần


Paris nhung nhớ Cali ! Paris vọng động Xuân thì tương tư - đã đọc : 15 lần


I remember the Light of that bygone Spring 1979 and I do still believe in my Homeland ... - đã đọc : 14 lần


Oh Freedom and Democracy Day in my completely New Vietnam ! - đã đọc : 15 lần


Đại lãng phí từ THUẾ DÂN Đại hội XXII, 92 tỷ để MUA VUI DU HÍ GÁI GÚ tại Đà Nẵng - đã đọc : 14 lần


Hồng đế Tập Cận Bình 'trên thuyền' Đi-Va Bành Lệ Viện chuyến này cuốn trôi chẳng biết về đâu ? ? - đã đọc : 18 lần


Thuật toán Phân đôi cực (1)  trong Cộng đồng Người Việt Tự do vào Mùa Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 - đã đọc : 17 lần


Eo biển Đài Loan chắc sẽ là vùng hải chiến trường trên Biển Đông - đã đọc : 16 lần


Where have they gone, thousands of White PeachFlowers besides the Love River in Lạng Sơn ? ? - đã đọc : 16 lần


My Epic Poem for both beloved Hà Nội Submarine and dear Đà Nẵng Submarine - đã đọc : 16 lần


Oh dear SeaCity Đà Nẵng, I do long to see You, my beloved Second Hometown .. .. - đã đọc : 16 lần


Oh dear SeaCity Đà Nẵng, I do long to see You, my beloved Second Hometown .. .. - đã đọc : 12 lần


I have been waiting for my returning Home for four decades - đã đọc : 14 lần


Vladivostok bên Nga bỗng thành 'Hải Sâm Uy' thuộc về Trung C..uốc ! Như Hoàng Sa hóa Tây Sa - Kinh Các thành Điếu Ngư - đã đọc : 15 lần


How heroic and dramatic you are ! My beloved Capital Hanoi in the Dawn - đã đọc : 14 lần


Em ơi ! Ôi cái Thời đại "Hồ Chí Minh" ! - đã đọc : 14 lần


Certainly, maybe and never ! From certainly through maybe to never ! - đã đọc : 13 lần


Chắc Sáng mai tới phiên biết bao Tượng đài nghìn tỷ ? - đã đọc : 14 lần


Tình đồng chí Vệ-Tề như tiếng đàn Tỳ bà từ ấy THÀNH ĐÔ nhiếp Hồn không mỏi - đã đọc : 15 lần


Giành lại Sài Gòn từng vọng vang Tự do - Dân chủ .... - đã đọc : 13 lần


Hà Nội ơi ! Sài Gòn ơi ! Phố Biển Đà Nẵng ơi ! .. .. ! .. .. ! - đã đọc : 13 lần


Paris, in the eve of the National Holiday of July 4th 2020 - đã đọc : 13 lần


Chàng vuốt ve ...Nàng sờ sờ ... trong phòng thí nghiệm Viện Siêu vi học Vũ Hán - đã đọc : 13 lần


After 75 years of the Red dictatorship, at last its fear is gone and disappearing .. .. - đã đọc : 13 lần


Kịp Hẹn Việt sử cùng với Thế Sử trên Biển Đông - đã đọc : 14 lần


Ngay lương Tổng chủ 'Lú' cũng phải 10 NĂM Kháng chiến nhịn ăn nhịn uống nhịn trà nhịn thở nhịn mặc nhịn thuốc lá nhịn cả vợ để .... - đã đọc : 13 lần


A Pilgrimage of Love on the Cold River - đã đọc : 14 lần


Luân Đôn vừa đào mồ chôn sống Thời đại Vàng Anh-Trung mới 5 Năm tuổi - đã đọc : 13 lần


Quand j'ai quitté Hanoi .. .. - When I left Saigon .. .. Khi tôi rời Hà Nội .. .. - Khi tôi rời Sài Gòn ... - đã đọc : 13 lần


The Fiery Summer of 2020 on the East Sea ! .. .. - đã đọc : 13 lần


Đà Nẵng sẽ gánh vác Hai Đại dương cả Ấn Độ cùng Thái Bình Dương. - đã đọc : 13 lần


Nữ Tổng thống Thái Anh Văn : Bậc Anh thư Quốc Đảo - đã đọc : 13 lần


Em + Anh chớ bắt chước hôn nồng hít ấm - kiểu ông Tây 'nóng hổi' khi gặp cái bà Đầm - đã đọc : 13 lần


Cette belle Chanson d'Amour Française me rappelle notre beau Temps passé à Danang, Vietnam - đã đọc : 13 lần


Cette belle Chanson d'Amour Française me rappelle notre beau Temps passé à Danang, Vietnam - đã đọc : 36 lần


Ngày về của Đứa con hoang nơi Liban Quê cũ giờ vỡ toang điêu tàn - đã đọc : 13 lần


Hanoi - my beloved Hometown ! Hanoi is the Capital of Peace ! - đã đọc : 13 lần


Bàn Cờ Tây - Bàn Cờ Vây : cuộc chơi tay Ba - đã đọc : 13 lần


Chia vui cùng Bà Pamela Jiles và Dân nghèo xứ Chí Lợi - Chia buồn với Tổng thống Hassan Rouhani xứ Ba Tư - đã đọc : 12 lần


In Peace there always have to be all Winners but in War there always has to be only a Loser - đã đọc : 13 lần


Có chăng một Thời Mộng mơ như thế nơi Phố biển Đà Nẵng ? ? ? - đã đọc : 12 lần


Chẳng hiểu vì sao Đêm nay Hội An đến nỗi vạn đèn lồng buồn thế nào ! - đã đọc : 12 lần


Cảm ơn Chú Sam vọc tay thò chân 'lông lá' vào Biển Đông - đã đọc : 3 lần


Thương kính Người lính chiến Viễn chinh John McCain từng tung bay trên Khung trời Hà Nội - đã đọc : 13 lần


Hoàng Hà : Lời nguyền thống khổ báng bổ xuống đầu Đại Hán tham lam ! - đã đọc : 12 lần


The SeaCity Danang - my Second Hometown Phố biển Đà Nẵng - Quê hương thứ Hai của tôi - đã đọc : 12 lần


Hàn Giang ơi ! Dòng Sông biệt danh 'Không Bao giờ Trở lại' - đã đọc : 13 lần


Hanoi est Immortel et Eternel ! - đã đọc : 13 lần


Thời Hồng đế Tập Cận Bình : Lý C..ạch C...ạch lại hồi sinh nơi Trùng Khánh Phố - đã đọc : 12 lần


My beloved Paracels Islands !  Oh our dear Paracels Islands ! Mes îles Paracels bien-aimées! Oh nos chères îles Paracels ! - đã đọc : 12 lần


Ai chẳng nuối tiếc Hòn ngọc Viễn Đông ? Chỉ có vô tâm nhưng lại mà chỉ thế thật là vô não .. .. ! - đã đọc : 14 lần


Việt Nam ơi ! Thế kỷ 21 : Đại Ziên Hồng ! - đã đọc : 14 lần


Thế giới bên bờ vực về Thời Chiến tranh Lạnh thứ Hai .. .. - đã đọc : 13 lần


Chắp tay vái lạy Đại Từ mẫu Merkel ngàn lần ! - đã đọc : 13 lần


Nuits de Danang - Nuits de Rêverie au borde de la Rivière Froide ! - đã đọc : 13 lần


Chuyện tình Mỹ-Tàu bắt đầu và cũng kết thúc Phố Houston Cao Bẹt, Bang Texas Cao Bồi ! - đã đọc : 12 lần


Hanoi and Paris : Once in War and Peace - đã đọc : 12 lần


Hanoi is my First Love and only Love ! * - đã đọc : 14 lần


Hanoi's Red Slow - đã đọc : 13 lần


Ngày ấy ta trở về lại Lưu vực Sông Hồng - đã đọc : 14 lần


Paris có gì lạ không em ? = Quoi de neuf à Paris, ma chérie ? = What's new in Paris, my beloved ? - đã đọc : 14 lần


Thầy Phạm Xuân Hào : Bậc Kiến trúc sư Tâm hồn Thế hệ Trẻ hôm nay và Mai sau ! - đã đọc : 11 lần


Hàng trăm ngàn Trái bom Người mang siêu vi Vũ Hán gởi đi từ Trung C..uốc - đã đọc : 12 lần


Lycée Hồng Đức inoubliable ! Lycée Phan Châu Trinh   inoubliable ! La Rivière Froide  inoubliable !  Đà Nẵng inoubliable  - đã đọc : 11 lần


Our Historic Đông Đô ! Our Heroic Thăng Long ! Our dear Hà Nội ! - đã đọc : 11 lần


Pour seulement des raisons sentimentales, je T'aime, ma chère Hanoi = For only sentimental reasons, I do love you, my dear Hanoi - đã đọc : 12 lần


Đà Nẵng ngày ấy năm xưa Mưa dầm mưa dề ! ... - đã đọc : 11 lần


On behalf of the Capital of Peace - đã đọc : 11 lần


The Second Cold War has just come again - đã đọc : 11 lần


Việt Nam ơi ! Vươn mình lên tự quyết sáng suốt  vững bước đi vào Trật tự Thế giới Mới ! ! !  - đã đọc : 11 lần


Tonight in Paris, I am going to dream about her Hanoi one more time - đã đọc : 9 lần


Because millions of you have been leaving Hanoi and Saigon since the Autumn 1954 and the Spring 1975 .. .. - đã đọc : 9 lần


Hải triều đang chuyển hướng trên Biển Đông - đã đọc : 10 lần


Vị Xuyên - Chiến trường Xưa hôm nay Mùa Đại dịch Vị Xuyên - Mặt trận Mới vẫn còn đang nóng bỏng - đã đọc : 9 lần


Biển 'người' Bom 'người' Tàu lây nhiễm siêu vi Vũ Hán nổ chậm như Bom Vi trùng vượt Biên giới hàng trăm ngàn - đã đọc : 11 lần


Độc phong xưa, bỗng Lương phong giờ thành - Xưa Gió độc nay hoá thân Gió Lành ! - đã đọc : 11 lần


Người tự Đâu về ? - Từ Đà Nẵng ! - đã đọc : 11 lần


Góc Trời bên đây Hồng kỳ Cờ máu – Góc Trời bên ấy Hoàng Kỳ Tự do - đã đọc : 11 lần


Ác mộng trên Hồng đế Tập giữa Tử Cấm Thành - đã đọc : 11 lần


Sixty-eight years of Love : It's really silly and crazy Love - đã đọc : 11 lần


Đà Nẵng dấu yêu ơi ! Không, không thể nào Siêu vi Vũ Hán ! - đã đọc : 11 lần


Hoàng hôn đang buông xuống 'Thung lũng Gọi Hồn' - Đêm sắp về trên 'Lò vôi Thế kỷ' ... - đã đọc : 11 lần


Đà Nẵng - 'Thành phố đáng Sống' giờ đang hiện thân 'Thành phố để Chết' ! - đã đọc : 11 lần


Thông 'cổm' cho bác Nguyễn Thành Tài 'lờ' - nguyên Fó Chủ tịT thành Hồ - đã đọc : 11 lần


Well, what's new my dear Spratly Islands ? = Này, Quần đảo Trường Sa thân yêu của ta có gì mới lạ ? - đã đọc : 11 lần


Nguyễn Trung Thành đã tử trận chiến trường chống Mỹ cứu Tàu ĐỂ THĂNG HOA HÓA THÂN Nhà văn Nguyên Ngọc - đã đọc : 12 lần


Anh cần Em lắm Đồng bằng Cửu Long ! ... - đã đọc : 12 lần


Oh my SeaCity ĐàNẵng ! My dear second Hometown in the Wuhan-virus Pandemics ! - đã đọc : 9 lần


Lý Tống has been still flying days and nights over our beloved Vietnam .. .. - đã đọc : 9 lần


The Vị Xuyên battlefield's 'Valley of Calling Souls' and 'Hamburger Hill' - đã đọc : 9 lần


Hỡi Hoàng Liên Sơn có Sinh có Tử ? Biển Đông ơi ! Có Tử có Sinh ? ? ? - đã đọc : 9 lần


Farewell, my beloved Capital Hanoi ! Farewell, my beloved Capital Saigon! - đã đọc : 8 lần


Nặn tượng tên Lê Khả Phiêu như Tần Cối bên Tàu để từ ngày mai và mai sau phỉ nhổ - đã đọc : 8 lần


Thời gian đang điểm : Giải phóng và lấy lại Hoàng Sa ! - đã đọc : 10 lần


Dạ khúc bên Hồ Gươm + Dạ khúc bên Hàn Giang - đã đọc : 8 lần


Mon aimée Hanoi ! M'aimes-tu pour toujours ? ? ? - đã đọc : 8 lần


C..uốc táng HAY (t)huỷ táng cho Chú rể Thoòng LÃ (Lê) Khả Phiêu - đã đọc : 7 lần


Trống trận khua dập dồn tháng Tám : liệu Mùa Hè 2020 này Đỏ lửa ? - đã đọc : 7 lần


Lục lại Hà Nội xưa Sài Gòn cũ, tìm lại Little Saigon nay tìm một Tâm Hồn cao thượng ... - đã đọc : 7 lần


Mùa Hè 2020 này Đỏ lửa trên Trường Sa, Biển Đông ? ? ? - đã đọc : 7 lần


Nhờ Trump: Tây độc chống Tập: Đông tà sau khi Chú Chệt mua lại dây thừng treo cổ Chú Sam - đã đọc : 7 lần


I do love Đà Nẵng's ports  - đã đọc : 7 lần


Oh Mother Vietnam ! The most generous and beloved Mother of ours .. .. - đã đọc : 7 lần


"Xin rải tro bụi hỏa táng Anh và Cha ! Xuống Lòng chảo Điện Biên Phủ phương xa ..." - đã đọc : 7 lần


Chào Mùa Xuân 2030 đang tăng tốc gia tốc thần tốc !... - đã đọc : 8 lần


Tương lai Nhân loại đi về đâu sau Mùa Bầu cử vào Bạch Cung ? ? ? - đã đọc : 5 lần


Thế sử, Việt sử, Mỹ sử như Khoa Xác xuất rất Ngẫu nhiên thật Tình cờ ! - đã đọc : 6 lần


A peaceful and quiet American from Vietnam War - đã đọc : 29 lần


When will we school-girls and school-boys play again in our schoolyards together ? ? ? - đã đọc : 6 lần


Tâm tình Thư gởi một Việt Nam Mới .. .. - đã đọc : 5 lần


Bác Hồ Chí Meo - cái máy cái bạo tàn tạo ra hơn bốn triệu máy con siêu vi Vũ Hán - đã đọc : 6 lần


Oh Hanoi ! I do love you, my beloved Capital Hanoi ! - đã đọc : 6 lần


France, Terre d'Asile - France, Land of Asylum - đã đọc : 6 lần


Đêm khuya giã từ Hà Nội ... + Sáng tinh mơ Vĩnh biệt Sài Gòn ... - đã đọc : 5 lần


Chân tượng Lạc Sơn Đại Phật thấm nước lụt dâng - đã đọc : 5 lần


That is why : Hanoi, I don't love You anymore and Saigon, I don't love You anymore ! !! .. .. - đã đọc : 5 lần


Now it seems this nearby Love becomes that faraway Love - đã đọc : 5 lần


Hương Cảng đang sống trong những Ngày Hương Tự do cuối cùng .... - đã đọc : 5 lần


For our beloved New Vietnam - đã đọc : 5 lần


Oh my beloved Paracels Islands, the illegally occupied Islands ! - đã đọc : 5 lần


Distance : Out of Sight Near the Heart - đã đọc : 4 lần


A LoveSong to Hanoi - đã đọc : 5 lần


Bonjour à une lycéenne du Lycée Hồng Đức de la Cité côtière ĐàNẵng - đã đọc : 5 lần


Xin chân tình ngả mũ thân chào ĐOÀN Quân về lại với Toàn Lương Dân - đã đọc : 5 lần


Cụ Nguyễn Cơ Thạch dưới mồ đoạn trường đứt ruột dạy thằng con bất hiếu Phạm Hoàng Hôn - đã đọc : 5 lần


Cô xẩm Hoa Vi đang được lập trình Chết dần chết mòn ! - đã đọc : 5 lần


My Lovely Carefree Passenger in Danang Coastal City's Long Heavy Rain = Nữ Lữ hành vô tư đáng yêu của Anh trong trận mưa lớn dầm dề trên thành phố ven biển Đà Nẵng - đã đọc : 5 lần


Việt Nam có nghe chăng ? Vọng âm từ Belarus + Tiếng dội từ Thái Lan - đã đọc : 5 lần


Tấp tểnh rinh Cặp da 'khủng' đi thi tuyển 'Hại đội' Khóa 13 - đã đọc : 5 lần


DÂU Mẽo trồng tại Trung C..uốc còn TRÂM Mỹ trồng tại Hoa Kỳ ! - đã đọc : 5 lần


Tin buồn Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức - đã đọc : 5 lần


Oh ! 100 million Vietnamese Birds in the biggest cage ! - đã đọc : 5 lần


When I went my own way - đã đọc : 5 lần


Nghe Diễn văn đơn giản chân tình của Melania TRUMP từ Vườn Hồng, Toà Bạch Cung - đã đọc : 5 lần


Farewell, my beloved Hanoi, Farewell - đã đọc : 4 lần


Our Noble and Fair Princess' Last Words TẤM LÒNG NHÂN ÁI, xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh.... - đã đọc : 6 lần


Tonight under the Milky Way without my friendly Blood Moon over Paris - đã đọc : 4 lần


I am now remembering Hanoi .. .. - đã đọc : 3 lần


An old political exile getting lost in Paris tonight - đã đọc : 3 lần


Một Lữ hành Cô đơn dưới Cơn mưa Nơi Thủ đô Sài Gòn Nhỏ của Người Việt Tự do = A Lonely Passenger under Little Saigon's Rain - đã đọc : 3 lần


Chân dzung Đoàn Ủy viên Bộ chính CHỊ chính EM 'cõng' hoa thăm Lăng bOác - đã đọc : 3 lần


Hoàng hôn cuối cùng Hồi chuông Nguyện chiều tàn cho Nhân loại - đã đọc : 3 lần


Nam Tài tử đóng vai Người dơi 'dính phải' Người dơi Cái   - đã đọc : 3 lần


Cảm ơn Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nêu đích danh 24 Con Cháu Các Cụ (CCCC) Tàu vào SỔ ĐEN - đã đọc : 3 lần


Oh my beloved and troubled East Sea's War and Peace ! - đã đọc : 2 lần


Une Capitale que nous, tous les Vietnamiens Libres seuls connaissons - đã đọc : 2 lần


Bao mái đầu xanh Thế hệ Hôm nay như hàng triệu Hướng Dương đắm say - đã đọc : 1 lần


À la Fin d'une Vie en Exil .. .. = At the End of an Exile Life .. .. = Vào cuối một Cuộc đời Lưu vong Lưu đày .. .. - đã đọc : 1 lần


Lý Tống's Spirit is Immortal ! Lê Văn Tống's High-Mindedness is Eternal ! - đã đọc : 1 lần


Hanoi, ma bien-aimée ! Paris vient d'entrer à l'Automne ! .. .. = My beloved Hanoi ! Paris has just entered in the Autumn ! .. .. - đã đọc : 1 lần


Someday and Somewhere beyond the Motherland and the Homeland :  a New Vietnam - đã đọc : 1 lần


ĐỒNG TÂM : 29 nạn nhân - tù nhân oan sai uất hận cũng sẽ là 100 triệu Tù nhân Việt - đã đọc : 1 lần


Nhưng Quê Hương hay Cố hương chỉ có Một duy nhất ! .. .. - đã đọc : 1 lần


Oh Saigon, my beautiful City ! - đã đọc : 0 lần


Lời giã từ Chính trường xúc động của Hiệp sĩ đạo Đầu tiên và Cuối cùng Abe Shinzo - đã đọc : 0 lần


Toà án Cuội kiểu Chuột Úc bỏ túi tại Thành Hồ tối nay - đã đọc : 0 lần


Lời tự thú buồn đơn của Chủ nhân Ông Nhà Trắng - đã đọc : 0 lần


"Di sản" của Chủ tịT cán nhớn Chung 'con' ! - đã đọc : 0 lần


Ma Hanoi bien-aimée et mon Saigon libre ! Dans mon coeur  et sur mon esprit = My beloved Hanoi and my free Saigon! In my heart and on my mind - đã đọc : 0 lần


Oh ma chère 'Petite Saigon -  Little Saigon' en Californie aux Etats Unis ! =  Oh my dear 'Petite Saigon - Little Saigon' in California in the United States! - đã đọc : 0 lần


Ma chère Hanoi bien-aimée de toujours ! Et je T'aime tellement et autant = My beloved Hanoi forever ! And I love you so much and so much - đã đọc : 0 lần


Triều Đại Việt : Nhóm 20 Anh hùng Đất Việt Thời nay ! - đã đọc : 0 lần


Thương thân Siêu đại gia Nhậm Chí Cường thành Dân oan uất hận với 18 năm ngục tù - đã đọc : 0 lần


Đêm trắng Paris lưu vong nghĩ về Hai Chí sĩ họ Trần ... - đã đọc : 0 lần

 
 
 
 


Thơ Paris - Poèmes dédiés à Paris


Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi


Thơ vinh danh Người Tù Lương Tâm - Poèmes à l'Honneur des Prisonniers de la Conscience


Thơ Tượng Trưng - Poètes Symbolistes


Thơ Siêu Thực - Poètes surréalistes


Thơ Lãng Mạng - Poètes romantiques


Thơ Hậu Hiện Đại - Poètes Post-Modernistes


Thơ Dấn Thân - Poètes engagés


Thơ Hòa Bình - Poètes pour la Paix


Thơ cho Tự Do - Poètes pour la Liberté


Thơ Lưu Đày - Poètes en exile


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1


Hà Nội Một Thời Trai Chinh Chiến - Tuyển Tập Thơ Nguyễn Mạnh Hùng


Nhật Ký ĐẶNG THÙY TRÂM .. ..


Kỷ niệm Hồng Phố ...


Cuộc đời Bà Việt kiều Mỹ đẹp như một Bài thơ ...


Lễ hội Tình yêu ....(thơ nhạc tiếng Anh & Pháp do NHV tuyển chọn & sáng tác ....)


Tưởng niệm Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn - Người Tình Chung Thủy Ngàn Năm của Hà Nội Muôn Thuở ....


Mười Năm Một Nén Hương Tâm (tưởng niệm Nhà Thơ Dân Tộc Phùng Quán)


Một Vòng Hoa cho Nhà Cách mạng Chân chính & Nhà Văn hoá Nhân bản NGUYỄN HỮU ĐANG (1913-2007)


Tưởng Niệm Húy Nhật thứ 5 Lão Tướng Trần Độ


HOÀNG SA - TRƯỜNG SATưởng Niệm các Nhà Dân Chủ Việt Nam


NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 2


Đoản thi Shakespeare


Thơ Tình cho LARA - Tuyển tập Thơ trong Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago


Les Miserables musical


Thi sĩ Giải Nobel Văn chương
Lãng Tử - Lãng Du - Lãng Nhân


Tuyển Tập Ảnh


Beethoven gửi Người Yêu Bất Tử : "An Die Fern Geliebte - Gởi Người Yêu Trời Viễn Phương"


Blue Ocean - Biển Xanh - Océane Bleue


My Faraway White Dove ...


Chúc Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009 HẠNH PHÚC - YÊU ĐỜI ...


Kỷ Niệm Biến Cố THIÊN AN MÔN 20 Năm (1989-2009)


Aung San Suu Kyi : Linh Hồn của Phong Trào Dân Chủ Miến Điện


Trang Tưởng Niệm Những Con Người Khả kính ...và những Cánh Chim Việt lìa Đàn ...


Những bài thơ .....


Dalena : Nữ ca sĩ yêu ca hát Nhạc Việt với tất cả Tình yêu và Đam mê ...


Ca Nhạc Kịch Evita : Xin Đừng Khóc Thương Cho Ta Á Căn Đình !


Anthologie de la Poésie pour François - Poetry Anthology for François


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthology of Modern Vietnamese Poetry


Tuyển tập Thi ca Việt Nam Hiện đại - Anthologie de la Poésie Vietnamienne Moderne


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Thủ đô Ánh sáng qua Thi ca


Giáo sư Vũ Quốc Thúc


Thơ Yêu Nước LÝ ĐÔNG A


Céline ! ! ! ...


PARIS : chansons + songs


"Hoàng Hôn Thôn Vỹ"


Prix NOBEL : Pablo NERUDA + Gabriel Garcia Marquez


Les plus belles chansons pour MAMAN et PAPA - The most beautiful songs for MOTHER and FATHER


Academy Award for Best Animated Short Film


ROMEO and JULIET - Shakspeare


HANOI, PARIS, LONDON, .... SAIGON, WASHINGTON ... Top songs


My Teachers, My Schools, My Dog and My Friends ....


Les Chansons berceuses pour notre Titi François


Oh ! Paris !


Golden Globe Award for Best Original Song


Academy Award for Best Original Song


La Mode Parisienne - The Paris Fashion


2014 : Bonne chance François ! ...


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 3


Ý KIẾN Nguyễn Hữu Viện PHẦN 4


Academy Award for Best Original Score - Giải Oscar cho nhạc phim hay nhất


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 5


The Velours and Orange Revolutions


John McCain


Ý Kiến NGUYỄN HỮU VIỆN phần 6


The most beautiful songs


Poetry - Poésie - Gedichte -